DGS Birincileri

Hava Durumu
Anlık
Yarın
11° 23° 13°
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar2.24362.2526
Euro2.86472.8762
Site Haritası
  • PİYASANIN EN İYİ KAYNAKLARI VE UZMAN ÖĞRETİM KADROSUYLA
  • Yüksek Yapmak İçin Zaferfen Akademi
  • Gelin geleceğinizi beraber planlıyalım...
  • KARİYER DANIŞMA MERKEZİ
  • KARİYER BASAMAKLARI BİZİM İŞİMİZ. GELİN İŞE BİZ HAZIRLIYALIM.
  • İP ÜSTÜNDE DEĞİL!
  • ZAFERFEN YANINIZDA. SİZ DE ATANACAKSINIZ
  • 210 saat alan dersi...
Bu sayfada üyelere özel yazılar bulunuyor. üye girişi yaparak bu yazıları görüntüleyebilirsiniz.

Burayı tıklayarak üye girişi yapabilirsiniz.
Burayı tıklayarak üye olabilirsiniz.

2013-YDS Sonbahar Dönemi Sonuçları
Sayısal Bilgiler
Temel Soru Kitapçığı


DUYURU
(11 Ekim 2013)
Yabancı Dil Eşdeğerliğinin Tespiti Hakkında

Bilindiği üzere bilişim teknolojisinde ortaya çıkan gelişmeler, yabancı dil seviye ölçme sınavlarının elektronik ortamda “yerel ve çok oturumlu” olarak çok sık periyotlarda gerçekleştirilmesine imkân sağlamaktadır. Başkanlığımız, bu gelişmeleri ve adayların durumlarını da dikkate alarak, yabancı dil eşdeğerliğinin tespiti konusunu yeniden değerlendirmiştir. Değerlendirme sonucunda;

 • Başvuruları güncelleme tarihinden önce yapılmış olması kaydı ile güncelleme tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içerisinde yapılan sınavlar için güncelleme tarihinden önce yürürlükte olan eşdeğerlik tablosunun geçerli sayılmasına, diğer durumlarda ise eşdeğerlik tablosunun güncelleme tarihi itibari ile uygulanmasına, bu kararın 23 Temmuz 2013 tarihinde resmi internet sitemizde yayımlanan güncelleme için de geçerli sayılmasına
 • Son güncelleme tarihinden önce sonuç belgelerinin alınmış olduğu sınavlar için sonuç belgesinde sınavın yapıldığı tarihin yazılı olması ve 6114 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra alınmış olması durumunda sınavın yapıldığı tarih itibari ile geçerli eşdeğerlik tablosunun uygulanmasına,
 • Kurumumuzca ilk eşdeğerlik tablosunun yayımlandığı 13/01/2012 tarihine kadar alınmış sonuç belgelerinde sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlik tablosunun uygulanmasına,
 • Diğer durumlarda ilgili başvuruların güncel eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilmesine

karar verilmiştir. Bu doğrultuda eşdeğerlik tespiti gerektiren sınavlar için uygulama, yukarıda belirtildiği şekilde yapılacak ve Başkanlığımızca eşdeğerlik belgesi yerine geçecek bir belge verilmeyecek, ilgili kurumlar eşdeğerlik tablosu doğrultusunda kabul ve işlemlerini yapacaklardır.

 Kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

 


DUYURU

(23 Temmuz 2013)

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü gereği; Merkezimiz tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucu “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” yeniden düzenlenmiştir. 23 Temmuz 2013 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri’ne aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri (23 Temmuz 2013)

 

 

2013-YDS İlkbahar Dönemi Sonuçları
2013-YDS İlkbahar Dönemine İlişkin Sayısal Bilgiler

 

BASIN DUYURUSU
(15 Şubat 2013)

2013-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (İlkbahar Dönemi): Başvurular

4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan Yönetmelik uyarınca Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde bir kez ve Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde bir kez olmak üzere yılda iki kez; Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde ise Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde olmak üzere yılda bir kez yapılması öngörülen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (YDS) ilk uygulaması olan 2013-YDS İlkbahar Dönemi Sınavı 7 Nisan 2013 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular 18-27 Şubat 2013 tarihlerinde yapılacaktır.

Adaylar, 2013-YDS İlkbahar Dönemi Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme, sınav sonuçlarının kurumlarca kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavında (2013-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) ve daha sonraki yıllarda lisans düzeyinde yapılacak KPSS’lerde Yabancı Dil Testi yer almayacaktır. Yabancı dil testinin belirli ağırlıklarla hesaplanarak oluşturulduğu KPSS puan türleri, 2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı ile ağırlıklandırılarak hesaplanacaktır.  KPSS’de yabancı dil testinin de (Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde) ağırlıklandırılarak hesaplandığı puanları edinmek isteyen adayların 2013-YDS İlkbahar Dönemi Sınavına girmeleri zorunludur. 2013-YDS İlkbahar Dönemi Sınavına katılmayan veya bu sınava Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde katılmayan adayların, 2013-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı yabancı dil testi sonucunun belirli ağırlıklarla hesaplandığı KPSS puan türleri hesaplanmayacaktır.

2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından, yabancı dil bilgisi seviye belirlemeye yönelik olarak, sadece Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yapılacağından diğer yabancı dil bilgisi seviye belirleme sınavları (ÜDS vb.) yapılmayacaktır. Ayrıca; ÖSYM tarafından uygulanan ve içeriğinde yabancı dil sorusu/testi bulunan sınavlarda 2013 yılından itibaren yabancı dil sorusu/testi bulunmayacak, bu adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde YDS’den alacakları puanlar kullanılacaktır. İlgili mevzuatta Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) yapılan atıflar Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) yapılmış sayılır. İlgili mevzuat gereği, doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların da yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS’ye girmeleri gerekmektedir. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonuçları ile tercih yapacak adayların 2013-YDS İlkbahar Dönemi Sınavına girmeleri yararlarına olacaktır.

Bu nedenle, 2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından yapılan KPSS, TUS, DUS vb. sınav ve yerleştirme işlemleri ile ÜDS/KPDS sonuçlarını kullanan diğer kamu/özel kurum ve kuruluşların sınav/yerleştirme işlemlerine katılacak adayların, yabancı dil yeterliğinin belirlenmesi için 7 Nisan 2013 tarihinde yapılacak YDS’ye katılmaları önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

BASIN
DUYURUSU
(4 Ocak
2013)
2013-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik gereği; Merkezimiz tarafından bazı dillerde yılda iki kez olmak üzere Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) yapılacaktır. Sınavın ilk uygulamasının 7 Nisan 2013 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

Bu nedenle, 2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından yapılan KPSS, TUS, DUS vb. sınav ve yerleştirme işlemleri ile ÜDS/KPDS sonuçlarını kullanan diğer kamu/özel kurum ve kuruluşların sınav/yerleştirme işlemlerine katılacak adayların, yabancı dil yeterliğinin belirlenmesi için 7 Nisan 2013 tarihinde yapılması planlanan YDS’ye katılmaları yararlarına olacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ AÇIKLAMASI

“Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 04/01/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” temel olarak şu yenilikleri getirmektedir:

1- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için yılda iki kez; diğer diller için yılda bir kez yapılacaktır.

2- YDS ile ilgili hususların Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında imzalanacak çoklu protokolle belirlenmesi sayesinde, sınav hizmetlerinin daha kısa zamanda ve etkin bir şekilde yürütülmesine olanak sağlanmıştır.

3- Protokolde belirlenmesi kaydıyla elektronik sınav da dâhil olmak üzere, çoktan seçmeli test usulünden farklı usullerin uygulanması hususunda esneklik sağlanmıştır.

4- İlgili mevzuatta yapılacak değişikliklerle birlikte, ÖSYM tarafından yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek üzere gerçekleştirilen diğer sınavlar kaldırılacak; yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmede sadece YDS puanı esas alınacaktır.

5- 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığına sunduğu yeni Yükseköğretim Yasa Tasarısı taslağı

-Yardımcı doçentlik 60, doçentlik 65 dil puanı-

 

Yardımcı doçentliğe atanmada Kurul tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında yüz tam puan üzerinden asgari 60 puan almış olmak, doçentliğe atamada ise merkezi yabancı dil sınavında yüz tam puan üzerinden asgari 65 puan almış olma, doçent kadrosuna atanabilmek için en az iki yıl yükseköğretim kurumlarında çalışma, yükseköğretim kurumlarında profesör unvanı ile öğretim üyesi olarak atanabilmek için, doçent unvanı aldıktan sonra en az üç yılı yükseköğretim kurumlarında olmak üzere, en az beş yıl süreyle ilgili bilim alanında çalışmış olma şartı aranacak.

 

13 Ocak 2012 tarihinde duyurulan Eşdeğerlik Tabloları, güncel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Eşdeğerlik Tablolarının yeni haline aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri (24 Nisan 2013)

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri (7 Aralık 2012)

2012-KPDS Sonbahar Dönemi Sayısal Bilgiler

2012-KPDS Sonbahar Dönemi Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

2012-KPDS İlkbahar Dönemi Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

2011-KPDS Sonbahar Dönemi: Soru Kitapçıkları ve Yanıtları

      

        ZAFERFEN AKADEMİ


KURS 11 EKİM CUMARTESİ BAŞLAYACAK

 


      
        ZAFERFEN AKADEMİZAFERFEN AKADEMİ’de eğitim görmenin en büyük avantajlarından biri de dokümandır.

2012 KPSS Tam İsabet Kitapçığı

ZAFERFEN AKADEMİ’de eğitim görmenin en büyük avantajlarından biri de dokümandır. Türkiye’de 185 şubemizde, her branştan yüzlerce öğretmenin, özgün bakış açısıyla hazırladığı sorularla sınava hazırlanan öğrencilerimiz, KPSS’ye girdiklerinde görmedikleri bir soru tipiyle karşılaşmazlar.

07-08.07.2012 tarihlerinde uygulanan 2012 KPSS Lisans ile 22-23.09.2012 tarihlerinde uygulanan 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans sınavlarında  kendilerine sorulmuş tüm soruların benzerlerini, hatta ikizlerini rahatlıkla FEM AKADEMİ dokümanlarında bulabilirler. Şimdi ZAFERFEN AKADEMİ öğrencilerinin önceden çözdükleri FEM AKADEMİ dokümanlarında yer alan bazı sorular ve çözdükleri soruların ikizleri olan 2012 KPSS sorularını bulacaksınız.

 • İndir   2012 KPSS Lisans Tam İsabet Soruları
   
 • İndir   2012 KPSS Önlisans Tam İsabet Soruları
   
 • İndir   2012 KPSS Orta Öğretim Tam İsabet Soruları
    
 • İndir   2012 KPSS Eğitim Bilimleri Tam İsabet Soruları (79 Soru)
   


Kpss yerleştirme takvimiKPSS/B Tercih KlavuzuKPSS/B Minumum PuanlarKpss klavuzları
KPSS Çıkmış SorularKpss sayısal bilgilerPuan Nasıl Artar?Kpss duyuırular
Kpss sınav arşiviFaceboak'a katılınZaferfen sohbetKPSS Puanmatik

 

KPSS PUAN TÜRLERİ ni görmek için tıklayınız

 

BU SINAVA KİMLER KATILABİLİR?

MYO mezunları-MYO 1.ve 2. sınıf öğrencileri-Lise mezunları-Lise son sınıf öğrencileri-Özellikle Meslek lisesi 11.sınıf öğrencileri

TABLO-1 KPSS'DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI
www.zaferfen.comYaklaşık
 Ağırlığı
www.zaferfen.comYaklaşık
 Ağırlığı
Genel Yetenek
    
1) Sözel Bölüm50%2) Sayısal Bölüm50%
Sözel akıl yürütme (muhakeme)   
becerilerim, dil bilgisi ve yazım Sayısal ve mantıksal akıl yürütme 
kurallarını ölçmeye yönelik (muhakeme) becenlerini ölçmeye 
sorulardan oluşacaktır yönelik sorulardan oluşacaktır. 
Genel Kültür
    
1) Tarih45%3) Temel Yurttaşlık Bilgisi15%
a)Anadolu Selçuklu Devleti ve öncesindeki a) Hukuk başlangıcı ve genel kamu 
Türk Devletleri5%hukuku5%
b) Osmanlı Devleti15%b) Anayasa5%
c) Atatürk İlke ve inkılapları20%c) İdare5%
d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi5%4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve 
  Güncel Sosyoekonomik Konular10%
2) Türkiye Coğrafyası30%  
a) Türkiye'nin fiziki özellikleri12%  
b)Türkiye'nin beşeri özellikleri5%  
c) Türkiye'nin ekonomik özellikleri13%  

 
Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına belediyelerce mülakat sonucuna göre atama yapılmasına dair yönetmelik hükümleri Danıştay 12.Dairesince iptal edilmiş veya yürütmesi durdurulmuştur.
0 Yorum - Yorum Yaz
Kpss yerleştirme takvimiKPSS/B Tercih KlavuzuKPSS/B Minumum PuanlarKpss klavuzları
KPSS Çıkmış SorularKpss sayısal bilgilerPuan Nasıl Artar?Kpss duyuırular
Kpss sınav arşiviFaceboak'a katılınZaferfen sohbetKPSS Puanmatik

Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları Yeniden Düzenlendi

 

 

Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Temmuz 2009 tarihli ve 80 Sayılı Kararı ile yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda, eğitim öğretimde değişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak zaman zaman kısmî değişiklikler yapılmıştır. Ancak Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların öğretim programlarında meydana gelen değişikliklerin yanı sıra son yıllarda öğretmenliğe kaynaklık eden yükseköğretim programlarının yapılanmasında ve program adlarında da çok sayıda değişiklik olmuştur. Örneğin, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri ile Teknik Eğitim Fakültelerinin Teknoloji Fakültelerine, Mesleki Eğitim Fakültelerinin Sanat ve Tasarım Fakültelerine, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültelerinin Turizm Fakültelerine dönüştürülmeleri, bazı branşlarda öğretmenliğe kaynaklık eden yükseköğretim programlarının yeniden belirlenmesini gerektirmiştir.

“Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”nın yeniden belirlenmesinde, 80 sayılı Kararın uygulanmasında karşılaşılan sorunlarla ilgili Bakanlığımıza yazılı başvurular, öğretmenliğe kaynaklık edecek programlar konusunda üniversitelerle yazışmalar ve programların taranması sonucu elde edilen bilgiler değerlendirilmiştir. Bu bilgilerle birlikte mevcut durumun analizi yapılmış ve konu Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde, Bakanlığımızın ilgili birimlerinden 18 temsilcinin katılımıyla oluşturulan Çalışma Grubunda değerlendirilerek Esaslar ve Çizelgeye bir taslak metin oluşturulmuştur. Bu çalışma sonucu ortaya çıkan taslak metin, Bakanlığımızın ilgili birimlerinden görüşler alınarak Çalışma Grubunca revize edilmiştir.

Çalışma Grubunca hazırlanan taslak metin, Bakanımız Sayın Nabi Avcı’nın başkanlığında; Müsteşarımız ve Birim Amirlerinin de katılımı ile YÖK, Üniversite, sivil toplum kuruluşları, çeşitli tür ve düzeyde okul ve kurumlardan öğretmen ile yöneticilerden oluşan 101 temsilcinin yer aldığı Çalıştayda tartışmaya açılmıştır. 9-11 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen Çalıştayda, geniş bir katılımla ilgili tarafların görüşleri ve önerileri alınmıştır.

Çalıştay sonucunda ortaya çıkan görüş ve öneriler, Çalışma Grubunca değerlendirilerek taslak metinler yeniden düzenlenmiş ve bu şekliyle son kez görüşleri alınmak üzere Bakanlığın ilgili birimlerine gönderilmiştir.

Bakanlığın ilgili birimlerinin görüşleri, Çalışma Grubunca değerlendirilerek taslak metinlere son şekli verilmiş ve Kurul’da görüşülerek “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”, Bakanımız Sayın Nabi Avcı’nın onayları ile yeniden düzenlenmiştir.

“Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”nın yeniden düzenlenmiş halinde yer alan başlıca değişiklikler şu şekilde özetlenebilir:

A.    Esaslarda;

1)      Esasların adı “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” olarak değiştirilmiştir.

2)      “Pedagojik Formasyon” tanımı sadeleştirilmiştir.

3)      “Yan alan” tanımında yer alan “yüksek lisans üzerine doktora eğitimi” ifadesi “yüksek lisans veya doktora eğitimi” şeklinde değiştirilmiştir.

4)      Daha önceki kararlar kapsamında elde edilen haklar bu Kararla da korunmuştur.

5)      Özel Eğitim alanında öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda bu alana, öğretmenlik alanları mezunu olup görme, işitme, zihinsel engelliler alanında tezli-tezsiz yüksek lisans veya doktora mezunlarının atanmalarına imkân tanınmıştır.

6)      Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan 12 Temmuz 2004 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarih itibarıyla söz konusu okullara kayıtlı bulunup mezun olanlardan Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlayanlara Beden Eğitimi öğretmenliğine atanma hakkı tanınmıştır.

7)      Ankara 7. İdare Mahkemesinin 16 Ocak 2014 tarihli ve Esas No: 2013/1512 sayılı kararı doğrultusunda 2009-2010 öğretim yılından önce Resim-İş Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar ile bu öğretim yılında adı geçen bölüme kayıtlı olup mezun olanlara Teknoloji ve Tasarım alanı Öğretmenliğine atanma hakkı tanınmıştır.

8)      Sağlık alanına ilişkin atamalarda karşılaşılan güçlükleri gidermek için düzenleme yapılmıştır.

B.     Çizelgede:

1)      “Görme Engelliler Öğretmenliği”“İşitme Engelliler Öğretmenliği” ve “Zihinsel Engelliler Öğretmenliği”alanları, “Özel Eğitim” adı altında birleştirilmiştir.

2)      “Rehber Öğretmen” alanının adı “Rehberlik” olarak değiştirilmiştir.

3)      47 alanın alana kaynaklık eden yükseköğretim programları güncellenmiştir.

4)      58 alana ait “okutacağı dersler” sütununda güncelleme yapılmıştır.

5)      “Tekstil Teknolojisi” alanının alt alanları yeniden düzenlenmiştir.

6)      “Drama” ve “Zekâ Oyunları” derslerinin kimler tarafından okutulacağı yeniden belirlenmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20 Şubat 2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararı ile yeniden düzenlenen “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esasları” ile bu karara göre “Öğretmenliğe Kaynaklık Eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabilecekleri Alanlar” 12 Mart 2014 tarihi itibariyle Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayınlanmıştır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

                                                                                          Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

“Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esasları” ile bu karara göre “Öğretmenliğe Kaynaklık Eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabilecekleri Alanlar” için tıklayınız.Öğretmenlik ek atama sonuçları 1199 kontenjan yine boş kaldı...

23.09.2013 TARİHLİ EK ATAMAYA İLİŞKİN ALAN BAZINDA SAYISAL VERİLER
ÖNCELİKKODUBRANŞMİN PUANATANAN SAYIBAŞVURU SAYI
17092Arapça59,228141486
14933Bahçecilik56,7286837
17031Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı52,107233
11245Din Kült. ve Ahl.Bil.50,09376528572
21245Din Kült. ve Ahl.Bil.76,2717224
12647Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği58,44791513
11230İ.H.L. Meslek Dersleri50,07006233250
21230İ.H.L. Meslek Dersleri76,5818411
14968Kuyumculuk Teknolojisi59,60149217
11822Müzik59,562627275
12368Psikoloji69,9755811
17065Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İşletme58,56313823
11894Rehber Öğretmen51,38761273417
17079Tarım Tek./Bahçe Peyzaj52,6568145
14900Teknoloji ve Tasarım63,050288124
24900Teknoloji ve Tasarım  111
12632Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği62,170175117
22632Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği  2
TOPLAM1.0972.028


2013 Yılı Öğretmenlik Ek Atama Sonuçları İçin Tıklayınız.

EK-2 2013 YILI EK ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK
TABAN PUAN VE KONTENJAN ÇİZELGESİ
Alan KoduAlan AdıTaban Puanİlk Atama Kontenjanı
7092Arapça5014
4933Bahçecilik503
7031Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı508
1245Din Kült. ve Ahl.Bil.502.065
2647Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği505
7047Harita-Tapu-Kadastro506
1230İ.H.L. Meslek Dersleri50810
4968Kuyumculuk Teknolojisi502
1822Müzik507
2368Psikoloji507
7065Ray.Sis.Tek./Ray.Sis. İşletme508
1894Rehber Öğretmen50273
7079Tarım Tek./Bahçe Peyzaj504
4900Teknoloji ve Tasarım508
4991Ulaştırma Hizmetleri502
2632Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği505
GENEL TOPLAM3.227

EK-1 ATAMA TAKVİMİ
Sıra NoYAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERTARİH
1Başvuruların Kabul ve Onay Süresi16-20 Eylül 2013
2Atamaların Yapılması ve Sonuçların Duyurulması23 Eylül 2013
3Atananların Göreve Başlaması24 Eylül 2013 Tarihinden itibaren25.09.2013 TARİHLİ EK ATAMAYA İLİŞKİN ALAN BAZINDA SAYISAL VERİLER
ÖNCELİKKODUBRANŞMİN PUANATANAN SAYIBAŞVURU SAYI
12246Almanca70,4862925784
12265Beden Eğitimi66,942481859
11119Bilişim Teknolojileri79,02177182149
11123Biyoloji78,26288801716
11207Coğrafya74,4373631450
14936Çocuk Gelişimi ve Eğitimi61,051672745
17037Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik81,884378357
17038Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik84,837291173
11371Felsefe83,79949312006
11386Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji73,515582094453
11390Fizik78,90502671274
14954Giyim Üretim Teknolojisi81,133391653
11925Görsel Sanatlar/Resim69,97951571166
11715İlköğretim Matematik Öğr.66,729373011110
11524İngilizce68,510031733402
11627Kimya/Kimya Teknolojisi78,07994701128
12353Matematik76,23372663485
14976Muhasebe ve Finansman80,396198185
14439Okul Öncesi Öğrt68,54211732040
11860Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri81,891675365
12403Sınıf Öğretmenliği84,327635667221
12510Sosyal Bilgiler76,64018835684
12036Tarih79,22478453187
14988Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme76,527742148
11283Türk Dili ve Edebiyatı74,91754745021
12143Türkçe73,04271924397
14992Yiyecek İçecek  Hizmetleri67,50143782
TOPLAM2.40055.540


2013 Öğretmen Ataması Sonucu Oluşan Minimum Puanlar İçin 
Tıklayınız.

09.09.2013 TARİHLİ ATAMAYA İLİŞKİN ALAN BAZINDA SAYISAL VERİLER
ÖNCELİKKODUBRANŞMİN PUANATANAN SAYIBAŞVURU SAYI
17028Adalet79,131660
27028Adalet  1
17030Aile ve Tüketici Hizmetleri72,0951333
27030Aile ve Tüketici Hizmetleri  1
12246Almanca70,7914111259
17092Arapça60,059116120
14933Bahçecilik63,19811
12265Beden Eğitimi67,12715113394
11119Bilişim Teknolojileri79,15215763930
21119Bilişim Teknolojileri  3
11123Biyoloji79,4773212202
21123Biyoloji  1
11963Büro Yönetimi75,4262382
11207Coğrafya75,0614901982
14927Çince72,75526
14936Çocuk Gelişimi ve Eğitimi63,78176239
17032Denizcilik/Gemi Makineleri85,44113113
17031Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı60,47588
27031Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı75,66677
17034Denizcilik/Su Ürünleri65,34226
11245Din Kült. ve Ahl.Bil.60,00717561865
21245Din Kült. ve Ahl.Bil.75,0056267
17035El San.Tek./El Sanatları69,766101219
17036El San.Tek./Nakış65,704136237
17037Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik82,13492467
27037Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik  1
17038Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik85,00939233
17039Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri84,4561445
11371Felsefe84,5371522270
21371Felsefe  2
11386Fen ve Teknoloji74,00827297584
11390Fizik80,3641341501
21390Fizik  1
14951Gazetecilik75,292651
17040Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı82,74114119
17042Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı90,415128
17041Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı82,013111
17043Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı81,856776
17044Gıda Teknolojisi63,9292634
27044Gıda Teknolojisi  2
14954Giyim Üretim Teknolojisi81,15967743
12647Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği60,6291718
11925Görsel Sanatlar/Resim70,5363571566
17046Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf64,99811
17045Grafik ve Fotoğraf/Grafik66,3943084
14957Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler62,1072025
14958Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri72,4672076
17047Harita-Tapu-Kadastro61,82711
27047Harita-Tapu-Kadastro83,02811
14959Hasta ve Yaşlı Hizmetleri76,16430176
11230İ.H.L. Meslek Dersleri60,025419422
21230İ.H.L. Meslek Dersleri75,2011111
11715İlköğretim Matematik Öğr.68,16836044921
11524İngilizce68,83350558957
17049İnşaat Tek./Yapı Tasarımı84,4179146
14599İtalyanca62,5611
11627Kimya/Kimya Teknolojisi79,2161681410
14968Kuyumculuk Teknolojisi60,6561818
17096Laboratuvar Hizmetleri61,31511
11700Matbaa81,859331
12353Matematik76,41219695830
22353Matematik  6
14976Muhasebe ve Finansman80,94263268
11822Müzik60,059189193
14439Okul Öncesi Öğrt69,74618154502
11860Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri82,08436413
14978Pazarlama ve Perakende72,5293053
24978Pazarlama ve Perakende  15
14979Plastik Teknolojisi92,061483
12838Radyo-Televizyon83,0951299
17061Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik84,809244
17062Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat84,19449
17064Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik76,444714
11894Rehber Öğretmen60,03823332455
21894Rehber Öğretmen81,59311
14883Rusça71,0321140
14901Sağlık Bilgisi61,08333
17088Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri75,34815154
27088Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri  1
17074Sağlık/Hemşirelik77,508791
17072Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez87,343264
17077Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar66,828819
17075Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon82,142552
17076Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar62,717710
14996Seramik ve Cam Teknolojisi64,4811430
12403Sınıf Öğretmenliği85,55918419795
12510Sosyal Bilgiler76,82517617587
17079Tarım Tek./Bahçe Peyzaj77,63711
17078Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri60,88467
12036Tarih79,5263713673
22036Tarih  3
14900Teknoloji ve Tasarım60,052146152
24900Teknoloji ve Tasarım60,7643537
34900Teknoloji ve Tasarım  1
17081Tekstil Tek./Tekstil91,213117
17083Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme79,7552687
17085Tekstil Tek./Tekstil Makineleri79,31528
14988Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme76,87849199
11283Türk Dili ve Edebiyatı75,08824697733
21283Türk Dili ve Edebiyatı  9
12143Türkçe73,35630657638
17086Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği84,112320
27086Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği  6
14991Ulaştırma Hizmetleri66,59511
24991Ulaştırma Hizmetleri75,76322
14992Yiyecek İçecek  Hizmetleri68,329104193
24992Yiyecek İçecek  Hizmetleri  6
12632Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği60,004290298
22632Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği  1
TOPLAM36.48998.833

Pedagojik Formasyon Alacaklar Aman Dikkat!

Yükseköğretim Kurulu'nca geçtiğimiz yıllarda izinverilen üniversitelerimizde yürütülen pedagojikformasyon sertifika programlarına2013-2014öğretim yılından itibaren öğrencilerin, alanlara göre ayrılacak kontenjanlar dahilinde, merkezi olarak ÖSYM tarafından yerleştirilmesinekarar verilmiştir.

Geçmiş yıllarda öğrencilerin akademik başarıortalamalarına göre yapılan söz konusuyerleştirmede2013-2014 öğretim yılından itibarenAkademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi GirişSınavı (ALES) sonuçları da kullanılacaktır. Bununla ilgili kısa bir açıklama, ÖSYM tarafından yayınlanan ALES 2013 Sonbahar Dönemi Kılavuzunda, sınavla ilgili Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar başlığı altında 1.8. maddede, "Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen yükseköğretim kurumlarındaki öğretmenlik sertifika programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde de ALES sonuçları kullanılacaktır. Öğretmenlik sertifika programlarına başvuruda bulunmak isteyenlerin bu sınava girmeleri zorunludur" şeklinde yer almıştır. Bu sınavın sonuçları üç yıl geçerli olduğundan son üç yıl içinde ALES'e girmemiş olanların, programa başvurabilmek için Kasım 2013 ayında yapılacak sınava katılmaları gerekmektedir.

Pedagojik Formasyon Sertifika Programları için toplam kontenjan sayısı 20 bin olarak belirlenmiş olup başvurular ALES 2013 Sonbahar Dönemi sonuçları açıklandıktan sonra alınacaktır. Konuyla ilgili çalışmalar devam etmekte olup programa internet üzerinden online başvuru ve yerleştirme sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgiler, programın uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar, önümüzdeki günlerde YÖK ve ÖSYM web sayfalarından ilan edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Yükseköğretim Kurulu 

KPSS PUAN TÜRLERİ

 Soru Sayısı
Genel Yetenek Testi 
Toplam 60
1) Sözel Bölüm30
2) Sayısal Bölüm30
Genel Kültür Testi 
Toplam 60
Tarih27
a)Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesindeki Türk Devletleri3
b) Osmanlı Devleti9
c) Atatürk İlke ve İnkılapları12
d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi3
Türkiye Coğrafyası18
a) Türkiye'nin fiziki özellikleri7
b)Türkiye'nin beşerî özellikleri3
c) Türkiye'nin ekonomik özellikleri8
Temel Yurttaşlık Bilgisi15
a) Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku3
b) Anayasa3
c) İdare3
Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular6
Eğitim Bilimleri Testi 
Toplam 80
Öğrenme Psikolojisi16
Gelişim Psikolojisi12
Ölçme ve Değerlendirme12
Rehberlik ve Özel Eğitim12
Öğretim İlke ve Yöntemleri16
Program Geliştirme4
Sınıf Yönetimi4
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı4


SINAV OTURUMLARI: Tarih-Süre-Soru Sayısı

Tarih:05.07.2014

Tarih:05.07.2014

Tarih:06.07.2014

Tarih:06.07.2014

Süre:120 dakika

Süre:100 dakika

Süre:210 dakika

Süre:210 dakika

Cumartesi sabah

Cumartesi Öğle

Pazar sabah

Pazar öğle

Genel Yetenek (60)

Eğitim Bilimleri (80)

Hukuk (40)

Ç.Eko.End. İlişkileri (40)

Genel Kültür (60)

 

İktisat (40)

Ekonometri (40)

Tarih:13.07.2014

 

İşletme (40)

İstatistik (40)

Süre:75 dakika

 

Maliye (40)

Kamu Yönetimi (40)

Öğret.Alan Bilgisi Testi

 

Muhasebe (40)

Uluslararası İlişkiler (40)

Alan Bilgisi Testi (40)

Sabah oturumları başlama saati: 09:30

Alan Eğitimi Testi (10)

Öğlen oturumları başlama saati: 14:30

ZAFERFEN AKADEMİ www.zaferfen.comÖğretmenlik hizmet bölgesi ve puanları
KISACA HİZMET BÖLGESİ İÇİN  TIKLAYINIZ

HİZMET BÖLGELERİNİ VE PUANLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 2669 Haziran 2013     Boyut: 12.25 MB İndirİndir
atamaları  İçin Zorunlu HizmetHakkında Herşey  Zorunlu hizmet hakkında birçoğumuz tam olarak bilgiye sahip değiliz hele ki şu yer değiştirmeler yaklaşırken yanlışlık yapmamak için aşağıda ki bilgileri okumanızıtavsiye ediyorum eminimki sonuna kadar okuduktan sonra zorunlu hizmet hakkında aklınızda soru kalmayacaktır.

 
Hizmet bölgeleri
 (1) Öğretmen ihtiyacı, coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerlik gösteren iller gruplandırılarak Türkiye üç hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmetbölgelerine giren iller, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK–1 Hizmet Bölgeleri çizelgesinde gösterilmiştirHizmetbölgeleri öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde Bakanlıkça yeniden belirlenebilir.
2013 EYLÜL ÖĞRETMEN ATAMASI
Adaylar başvurularını, internet üzerinden yaptıktan sonra 2-6 Eylül'de il milli eğitim müdürlüklerine onaylatacak. Onaylatılmayan başvurular geçersiz olacak. Atamalar 9-10 Eylül'de yapılacak.
Ataması gerçekleşen adaylar, 11 Eylül'den itibaren tebligat beklemeksizin atandıkları il milli eğitim müdürlüğüne gerekli belgelerle başvurarak göreve başlayabilecek.
Atamaların 39 bin 432'si ilk atama yoluyla, 400'ü kurumlar arası yeniden atama yoluyla, 168'i ise milli sporcuların atanması yoluyla yapılacak.

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

2013 KADROLU ÖĞRETMEN İLK ATAMA BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2013 KURUMLAR ARASI YENİDEN ATAMA BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2013 AÇIKTAN ATAMA BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2013 MİLLİ SPORCU BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

HİZMET BÖLGESİ VE ÇİZELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak İlk Atama, Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama ve Millî Sporcuların Ataması kapsamında Ek-1 Atama Takviminde belirtilen süreler içinde Ek-2 listede belirtilen 87 alanda 40.000 öğretmen ataması yapılacaktır.

Başvuru ve atamalara ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde yürütülecektir.

A. İlk Atamaya;

Kamu Personel Seçme Sınavı'nda atanacağı alana göre belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmak şartıyla;

-Resmî eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar,

-Özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,

-Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar,

-Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday veya asıl Devlet memuru olarak görev yapanlar ile öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan veya adaylığı kaldırıldıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler,

-Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında (399 sayılı KHK dâhil) sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar,

-Diğer personel kanunlarına ve özel kanunlara tabi olarak çalışanlar başvuruda bulunacaklardır.

Daha önce Devlet memuru olarak öğretmenlik yaptıktan sonra ayrılanlar ile öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra başka kurumlara geçenlerden yeniden öğretmenliğe dönmek isteyenler ilk atama ya da açıktan ve kurumlararası yeniden atamadan yalnızca birini kullanabilirler.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında hâlen asıl memur olarak görev yapanlar ile adaylığı kaldırıldıktan sonra görevlerinden ayrılanlar da KPSS'den atanacakları alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almaları kaydıyla bu kapsamda başvuruda bulunabilirler.

B. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atamaya;

-Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla görevlerinden ayrılanlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçerek halen öğretmen veya başka unvanda görev yapanlar, Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak hâlen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda en az iki yıl çalıştıktan sonra bu görevlerinden ayrılmış olanlar hizmet sürelerine göre öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

-Bunların atamalarına esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında; Bakanlığımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler, eğitim kurumlarında asker öğretmen olarak geçirilen süreler, resmî görevle yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında geçirdikleri hizmet süreleri ve eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalarda 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu kapsamında aylıksız izinli sayılanların bu süreleri ile yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışılan süreler dikkate alınacaktır.

-Hizmet süresi hesabında vakıf üniversitelerinde, özel öğretim kurumlarında ve 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlik, kadrosuz usta öğreticilik ve kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır. Resmi görevle gönderilenler hariç yurt dışında geçirilen süreler ile askerlik dâhil aylıksız izinli olarak geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır.

-Öğretmenlikten ayrılmış olanlar, ayrıldıkları alana başvuruda bulunabileceklerdir. Ancak, öğretmenlikten ayrılanlardan daha önce görev yaptıkları alanları kaldırılanlar, öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alana başvurabileceklerdir. Başvurularda, Bakanlıkça düzenlenmiş "en son atama kararnamesi"nin bir örneği istenecektir. Kararname düzenlenmeyen "okul öncesi öğretmenliği/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri" için Bakanlıkça düzenlenen atama üst yazısı veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi istenecektir.

Bu kapsamda başvuruda bulunacaklarda; 40 yaşından gün almamış olmak, KPSS sınavına katılmak ve pedagojik formasyon belgesine sahip olmak şartları aranmayacaktır.

C. Millî sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atanması

Aşağıda belirtilen uluslararası yarışmalardan;

a) Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunları'nda ferdi ve takım müsabakalarında "ilk üç derece"ye girenler,

b) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde; Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan "Dünya ve Avrupa Şampiyonaları"nda, "ilk üç derece"ye girenler,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az "on kez" ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olanlar

öğrenim ve diğer şartları taşımaları kaydıyla KPSS puanı şartı aranmaksızın beden eğitimi öğretmenliği için başvuruda bulunabileceklerdir.

Bunların başvuruları, öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce adayın millî sporculuğu kontrol edilerek elektronik ortamda onaylanacaktır.

Uygun bulunarak elektronik ortamda onaylanan başvurular, Elektronik Başvuru Formu'nda aday tarafından seçilmiş olan il millî eğitim müdürlüğündeki onay bürosunun onay ekranına yansıyacaktır. Adaylar ya da vekâlet verilen kişi gerekli belgeler ile birlikte başvuru onayı için tercih edilen il milli eğitim müdürlüğüne başvuracaktır. İl millî eğitim müdürlüğü, belge kontrolünden sonra öğretmenliğe atama şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin başvurularını elektronik ortamda onayladıktan sonra başvurular geçerlilik kazanacaktır.

Ç. Öğretmen olarak Atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel şartlar yanında aşağıda belirtilen özel şartlar aranacaktır:

1- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

2- Mezun olduğu yükseköğretim programının, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atanacağı alana uygun olmak,

3- Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, adli sicil kaydı bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme Komisyonunca atanması uygun bulunmak,

4- Öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlarda, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

5- 2013 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda KPSSP10 ve KPSS121 puan türünden atanmak istediği alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmak,

6- Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, pedagojik formasyon, ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası ve İngilizce öğretmenliğine kaynak program mezunları için İngilizce öğretmenliği sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak,

7- Pedagojik formasyon ya da ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi olmayan adaylarda, atanacağı alanın taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla öğretmenlik için yapılan KPSS'de 75 ve daha üzeri puan almış olmak,

8- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, yükseköğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

9- Sağlık yönünden, Türkiye'nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hâli olmamak,

10- Adaylık dönemi içinde görevine son verilenlerden (sağlık durumu hariç), görevden ayrıldığı tarihten başlamak üzere son başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmiş olmak.

11- Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından, başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (02/09/1974 ve daha sonra doğumlu olanlar başvurabilir),

Ancak;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az 1 (bir) yıl fiilen görev yaptıktan sonra, mesleki eğitimde başarılı olup ayrılanlarda,

-Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçen ve hâlen görev yapanlarda,

-Adaylığı kaldırıldıktan sonra öğretmenlikten ayrılmış olanlarda,

-Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süre ile öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak hâlen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda en az iki yıl çalıştıktan sonra ayrılmış olanlarda

emekli olmadıklarını belgelendirmek kaydıyla 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz.

D. BAŞVURU ve TERCİHLER

1) Başvuru

-Öğretmenliğe başvuru ve atama işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

-Elektronik Başvuru Sayfası "İlk Atama", "Açıktan ve Kurumlararası Yeniden Atama" ve "Milli Sporcuların Atanması" şeklinde ayrı ayrı düzenlenmiştir. Adaylar durumlarına uygun atama çeşidini seçmek suretiyle http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu'nu kullanarak başvurularını yapacaklardır.

-Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, İngilizce) alanlarına başvuruda bulunacak adaylar atanacağı alanda KPSSP121 puan türünden taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabileceklerdir.

-Yukarıda sayılan alanlar dışındaki diğer alanlara atanacaklar ise KPSSP10 puan türünde atanacağı alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabileceklerdir.

-Mezuniyeti birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, atanabileceği alan için öngörülen KPSS sonucu esas alınmak üzere sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

-Adaylar şahsen veya noter aracılığıyla vekâlet vereceği kişi vasıtasıyla elektronik ortamda yaptıkları başvurularını ve bu başvurularına ilişkin Elektronik Başvuru Formu'nun çıktısını İlçe/İl Milli Eğitim Müdürlüklerine onaylatacaklardır.

-Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.

-Başvurular, başvurunun yapıldığı gün ya da en geç bir sonraki gün mesai saatleri içinde onaylatılması, başvurularda yoğunluğa meydana verilmemesi bakımından gerekmektedir.

-Hâlen Devlet memuru olarak çalışmakta olanların kurumlarından alacakları muvafakatlarında, EK-4/a'daki yazı örneği ibraz edilmek suretiyle EK-4/b belgenin ilgili bölümünün görevli bulunulan kurumun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylanması gerekmektedir. Kurumlarınca muvafakatı onaylanmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı personelinden öğretmenliğe atanmak üzere başvuru yapacaklarda muvafakat şartı aranmayacaktır.

-Öğretmen olarak görevli iken görevinden ayrılmış olanlardan Bakanlıkça en son düzenlenenkararnamelerinde "iki alan" yazılı olanlar, bu alanlardan sadece öğrenimi itibarıyla atanabileceği alana başvuruda bulunabileceklerdir.

-Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır. Bu nedenle duyuru ve ekleri dikkatli bir şekilde okunduktan sonra Elektronik Başvuru Formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuru ekranında uyarı ile karşılaşılması halinde bu tür uyarı gelen ve uyarının yanlış olduğunu iddia eden adayların başvuru ekranına yansıyan uyarının incelenebilmesi için Ek-3 Dilekçe örneği doldurularak, öğretmen adayı tarafından İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına faks yoluyla (faks no: 418 03 81) ya da il milli eğitim müdürlüklerince " e-posta" ile gönderilmesi halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

-Başvuruların il milli eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra adayların bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

-Elektronik Başvuru Formuna, adayların kimlik bilgileri ile KPSS puanları yansıtılmıştır. Adaylar Elektronik Başvuru Formu'na; atama biçimlerini, alanlarını, mezun oldukları yükseköğretim programlarını, başvuruyu onaylatacağı il/ilçeyi, adres bilgileri ile tercihlerini gireceklerdir.

-Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlar ile öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçen ve halen bu kurumlarda çalışanlar başvurularında Elektronik Başvuru Formuna; halen görevli oldukları kurumu, alanlarını, mezun oldukları yükseköğretim programlarını, başvuruyu onaylatacağı ili/ilçeyi, tercihlerini, adres bilgilerini, hizmet sürelerini ve hizmet belgelerindekikadro derece ve kademelerini gireceklerdir. Başvuru onay makamları, adayların hizmet belgesi ile hizmet sürelerini karşılaştırarak gerçeğe aykırı olarak girenlerin başvurularını onaylamayacak hatalı sürelere dayalı atamalar yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

-Elektronik Başvuru Formu dışında dilekçe ile yapılan, başvuru süresi dışında yapılan, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Elektronik Başvuru Formu onaylanmamış olan, atama alanını yanlış seçerek yapılan, atama önceliğini etkileyecek şekilde mezun olduğu yükseköğretim programını yanlış seçerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde; gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Geçersiz başvuruya dayalı atama yapılsa dahi iptal edilecektir.

-Başvuru tarihi itibarıyla sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabileceklerdir. Bu adaylar öğretmenliğe atanmaları halinde hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler, terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlamak üzere başvurduklarında göreve başlatılacaklardır.

-Millî Sporcu belgesi almış olan beden eğitimi öğretmenliği bölümü mezunu öğretmen adayları, KPSS şartı aranmaksızın başvuru yapabileceklerdir. Bu kapsamdaki başvurular, 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcu belgesinin taranarak eklenmesi kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde alınacaktır. Başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır. Başvuruların son günlere bırakılmaması hususu, adayların yararına olacağından özellikle, başvuru ve onay süresine azami özen gösterilecektir.

-Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08/07/2004 tarihli kararının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı yazıları ile iptal edildiği bildirildiğinden Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ile Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının Çocuk Gelişimi Öğretmenliğine atanmaları mümkün olmadığından başvuruları onaylanmayacaktır.

-Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararının Geçici 7 nci maddesi gereğince; zihin engelliler sınıfı öğretmeni kontenjanının karar eki Çizelgede zihin engelliler sınıfı öğretmenliğine kaynak teşkil eden yükseköğretim programları mezunlarından taban puan aranmaksızın başvuruda bulunanların tamamı atandığı halde kontenjanın doldurulamaması durumunda üniversitelerin;

a) Görme engelliler sınıfı öğretmenliği, işitme engelliler sınıfı öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği bölümleri,

b) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayan çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü,

c) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü/anabilim dalı mezunları için üniversitelerin eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümlerince açılan 1500 kişi kontenjanlı ve 540 saat süreli zihin engelliler sınıfı öğretmenliği sertifika programını bitirenlerin zihin engelliler sınıfı öğretmenliğine başvuruları alınacaktır.

-Hâlen Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar (askerlik ve doğum nedeniyle sözleşmesi feshedilenler dâhil), gerekli şartları taşımaları kaydıyla ilk atama kapsamında kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir.

-Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamalara yönelik açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

Başvuruda istenecek belgeler

-Adaylardan sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenilmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

-Başvuruda adaylardan;

a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon,

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

ç)Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği, (Bu belgepedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

d) Beden eğitimi ve spor yüksekokulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve TeknolojisiYüksekokulundan mezun olanlardan, programa kayıt tarihini gösteren belge (mezuniyet belgesinde kayıttarihi yazılı olanlardan bu belge ayrıca istenmeyecektir.),

e) Bakanlığımız dışındaki kurumlarda aday ya da asıl Devlet memuru olarak çalışanlardan KPSSP10-KPSSP121 sonuç belgesi, muvafakat belgesi ve hizmet belgesi; daha önce öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla başka kurumlarda devlet memuru olarak çalışanlardan ise "muvafakat belgesi" ve hizmet belgesi,

f) Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra memuriyetten ayrılıp KPSSP10-KPSSP121 puanına göre ilk atama yoluyla başvuracaklardan en son ayrıldıkları kurumca düzenlenen hizmet belgesi (Hizmetbelgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),

g) Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçenler ile öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan, kurumca onaylı hizmet belgesi ile Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenmiş en son atama kararnamesinin bir örneği (Daha önceki dönemlerde kararname düzenlenmeyen "okul öncesi öğretmenliği/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri" için Bakanlıkça düzenlenen atama üst yazısı veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi kabul edilecektir. Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),

ğ)Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi sertifikasının, pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilmiş belge,

h) Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve

Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan, öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan "seviye tespit sınavı"na katılarak 50 ve üzeri puan alarak başarılı olduğuna ilişkinbelge,

ı)Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandıkları halde belge düzenlenemeyenlerdenbelgeyialmaya hak kazandıklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı,

i) Başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almış adayların Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları emekli olmadıklarına dair belge istenecektir.

-Öğretmenliğe atama başvurularında adaylarca yapılan kimlik, askerlik, adli sicil durumlarına ilişkin beyanların teyidinin ilgili kamu kurumlarından elektronik ortamda alınarak Elektronik Başvuru Formuna yansıtılması hâlinde bu durumlara ilişkin belgeler adaylardan ayrıca istenmeyecektir. Elektronik Başvuru Formuna yansıtılamayan belgeler başvuruda adaylardan istenecektir. Adayın beyanı ile Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılan belgeler arasında çelişki olduğu tespit edilenlerin durumu değerlendirildikten sonra, başvuruya engel hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilecektir.

2. Tercihler

-Öğretmenliğe atama başvurusunda bulunacaklar, Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak olan eğitim kurumları arasından en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. İlçe veya il milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça adaylar tercih değişikliği yapabilecektir.

-Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

a) "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum."

b) "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir

-Tercihlerine atanamayan adaylardan, (b) seçeneğini işaretleyenler ilan edilen

kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaklardır.

-Bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.

E. ÖĞRETMENLİĞE ATAMAYA KAYNAK PROGRAMLAR

-Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir. Başvuru yapacak adaylar, http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19 internet adresinden ulaşabilecekleri bu karar ve eki çizelgeden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini tespit edebileceklerdir.

-Talim ve Terbiye Kurulunun verdiği görüşlere dayalı olarak;

a) Beden Eğitimi Öğretmenliğine;

-Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulundan 21/05/1999 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarih itibarıyla kayıtlı olup mezun olanlar,

-Yurt içindeki tüm üniversitelerin "beden eğitimi ve spor yüksekokullarından" 08/12/1999 tarihinden önce mezun olanlar ile belirtilen tarih itibarıyla söz konusu okullarda kayıtlı olup daha sonra mezun olanlardan

pedagojik formasyonu bulunanlar,

b) Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine;

14/07/2005 tarihli ve 192 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılan iş eğitimi (iş ve teknik eğitimi, ev ekonomisi, ticaret) alan öğretmenliğine, 12/7/2004 tarihli ve 119 sayılı Kurul kararı eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarında 2009-2010 öğretim yılı ve daha önceki öğretim yıllarında öğrenim görmekte olup bu programlardan mezun olanlar teknoloji ve tasarım öğretmenliğine

başvurabilecekler bunlar kaynak program mezunları ile aynı öncelikte değerlendirilecektir.

Talim ve Terbiye Kurulunun 14/08/2013 tarihli ve 113 sayılı kararı ile Teknoloji ve Tasarım alanına kaynak gösterilen programlar arasına alınan Çiçek, Örgü ve Dokuma Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar, Teknoloji ve Tasarım alanına kaynak programlar ile 119 sayılı Kurul kararında belirtilen bölümlerden mezun olanların atanmalarından sonra değerlendirilecektir.

-Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yükseköğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması gerekmektedir.

-Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.

-Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına başvuru yapabileceklerdir.

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 nolu kararı doğrultusunda; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair yazı alacaklardır. Bu adaylar alacakları bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabileceklerdir. Belge ibraz edemeyenler başvuruda bulunamayacaktır.

b) 2011-2012 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesiistenmeyecek, ancak mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları yüksek öğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.

-Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan, öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavına katılarak 50 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar, bu belgeleriniibraz etmeleri hâlinde müzik alanına kaynak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile birlikte değerlendirilecek, belge ibraz edemeyenler ise alanlarında belirlenen taban puanın üzerinde ve KPSSP10'dan 75 ve üzerinde puan almaları kaydıyla alan mezunlarının atanmalarından sonra değerlendirilmek üzere başvuru yapabileceklerdir.

-İbraz edilen denklik belgelerinde "Öğretmen atamalarında geçersizdir." şerhi bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

F. PEDAGOJİK FORMASYON

-Başvurularda geçerli kabul edilecek Pedagojik Formasyon belgeleri:

a) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,

b) En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesindedüzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),

c) İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

ç)İngilizce öğretmenliğine kaynak olan program mezunları için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası (Yakın Doğu Üniversitesi dâhil),

d) Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesi.

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası, sınıf öğretmenliği hariç mezun olunan alan öğretmenliği başvurularında geçerli kabul edilecektir.

Öğrenimleri itibarıyla birden fazla alana atanma hakkı bulunan adayların, bu alanlardan birine ait pedagojik formasyon belgesi diğer alanlar içinde geçerlidir.

Yakın Doğu Üniversitesince İngilizce öğretmenliği için verilen İngilizce Öğretmenliği Sertifikası hariç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışı üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır.

-Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı ile başvuru yapabileceklerdir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, aldıkları bu yazının tarih ve sayısını gireceklerdir.

-Eğitim fakültesi mezunları ile resmî eğitim kurumlarında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlardan ve üniversitelerde (vakıf üniversiteleri hariç) en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan Pedagojik Formasyon belgesi istenmeyecektir.

G. ONAY İŞLEMLERİ

İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında; atama, özlük ve bilgi işlem bölümlerinde görevli ve öğretmen atama ve yer değiştirme mevzuatında yetkin personelden "Başvuru Onay Komisyonu" oluşturulacaktır. İl milli eğitim müdürlüğünce öğretmenlik başvurularının kabul edilmesi ve onaylanmasına yönelik işlemler için ilçe milli eğitim müdürlüklerinde de Başvuru Onay Komisyonları oluşturulabilir.

-Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe millî eğitim Müdürlüklerince alınacaktır.

-Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve bu duyuruda yapılan açıklamalar çerçevesinde, öğretmen adaylarının başvuru iş ve işlemlerinde il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve sorumludur.

-Beden eğitimi öğretmenliği için başvuran millî sporcuların, millîlik durumu Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce, diğer şartlar ise il millî eğitim müdürlüklerince değerlendirilecektir.

-Başvurularda karşılaşılan sorunlar il milli eğitim müdürlüklerince çözümlenecek, tereddüte düşülen hususlarda il milli eğitim müdürlüklerince Bakanlık ile koordine kurulmak suretiyle sorunlar giderilecektir.

-Adayın kimlik belgesi, vekâletname ile gelenlerin vekâletname ve kimlik belgesi, görevlilerce kontrol edildikten sonra, gerekli şartları taşıdığı tespit edilenlerin Elektronik Başvuru Formu onaylanacaktır.

-Elektronik Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile Beden Eğitimi, Teknoloji ve Tasarım alanlarından ilk defa öğretmenliğe başvuru yapacaklar için ek olarak "üniversiteye kayıt tarihi'nin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarımesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.

-Onay Modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından, uyarıların okunduğu anlamını taşır. Evrak incelemesi sırasında işaretlemiş olduğunuz uyarılara dikkat ediniz.

-Adayın Elektronik Başvuru Formu'nda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranınıza "Pedagojik Formasyon Belgesi var mı?" sorusu gelecektir. Belgesiniibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında "Pedagojik Formasyon Görmüştür." ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bubelgenin "tarih" ve "sayı"sını girmeleri zorunludur.

-Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının tarih ve sayısını elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne alacakları resmî yazının tarih ve sayısını gireceklerdir. Pedagojik Formasyon Belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Pedagojik Formasyon Belgesi'ni ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.

-Pedagojik Formasyon Belgesi'nde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına 0 (sıfır) girilecektir.

-Kamu kurum ve kuruluşlarında aday ya da asıl devlet memuru olarak görev yapanlar için, muvafakat verildiğine ilişkin EK-4/b belge ile hizmet cetveli kontrol edilecektir.

-Öğretmenlikten ya da memurluktan ayrılanlarda görevden ayrılış nedenine göre yasal 6 aylık veya 1 yıllık bekleme süresini doldurup doldurmadıklarına dikkat edilecektir. 2547 sayılı Kanun, diğer personel kanunları ve kanunlardaki özel hükümlere tabi olarak çalışmakta iken görevinden ayrılanlarda; 6 aylık veya 1 yıllık bekleme süresi aranmayacaktır.

-Elektronik Başvuru Formu'nda fotoğrafı bulunmayan adayların, fotoğraflarının Başvuru Formu'na yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflarının, tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde Forma aktarılması sağlanacaktır.

-Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun üç adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalatılacaktır. Onaylanan Başvuru Formunun iki nüshası belgeasılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.

-Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçen ve hâlen görev yapanlar, çalıştıkları kurumlardan muvafakat aldıklarına dair imzalı ve onaylı EK-4/b belgeyi ibraz etmek zorundadır. Kurumunca muvafakat verilen adayların başvurusu onaylanacaktır. Muvafakat yerine geçenbelge aslı onaylandıktan sonra diğer belge asıllarıyla birlikte adaya geri verilecektir. Fotokopileri yukarıda belirtildiği şekilde muhafaza edilecektir.

-Onaylanmış Başvuru Formunu yanlış doldurduğunu (tercihler hariç) sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların belgeleri yeniden incelenmek suretiyle isteklerinin uygunluğu hâlinde başvuruları reddedilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacak ve uygun başvurular onaylanacaktır.

Onay Sürecine İlişkin Uyarılar

-Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe millî eğitim müdürleri dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü ile görevli personelbirlikte sorumlu olacaktır.

-Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, tarayıcıdan geçirilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

-Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu mezunu olup beden eğitimi öğretmenliğine başvuracak olanların 21/05/1999 tarihinden önce mezun olduklarına veya bu tarih itibarıylakayıt yaptırmış olmalarına dikkat edilecektir.

-Beden eğitimi ve spor yüksekokullarından mezun olanlarda, 08/12/1999 tarihinden önce mezun olup olmadığı ya da belirtilen tarih itibarıyla söz konusu okullara kayıt yaptırmış olduklarına dikkat edilecektir.

Ğ. ATAMALAR

1. İlk Atama

-Başvuruda bulunan adayların atamaları, alanlar bazında 2013 KPSSP10 veya 2013 KPSS121 puanı üstünlüğü esasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.

-Atamalarda öncelik, Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre mezuniyetleri itibarıyla atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yükseköğretim programları mezunları ile kaynak yükseköğretim programlarından mezun olup pedagojik formasyona sahip adaylar ve Talim ve Terbiye Kurulu görüşleri çerçevesinde bu duyuruda aynı alana kaynak gösterilen program mezunları ile birlikte değerlendirileceği belirtilenlere verilecektir.

-Bir önceki paragrafta belirtilenlerin atanmalarından sonra atanacağı alana kaynak olmakla birlikte pedagojik formasyonu olmayan ancak KPSS'den 75 ve üzeri puan alan adaylar, atama önceliği esas alınarak KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercihleri doğrultusunda bilgisayar ortamında değerlendirilerek atanacaktır.

-Adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde; sırasıyla alan bilgi sınavı yapılan alanlarda öğretmenlik alan bilgisi testindeki doğru cevap sayısı fazla olana, eğitim bilimleri testindeki doğru cevap sayısı fazla olana, bunun da eşit olması durumunda KPSS'de sırasıyla genel kültür ve genel yetenek testlerindeki doğru cevap sayısı fazla olana öncelik verilir, eşitliğin devam etmesi durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

2. Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama

-Atamalar, başvuruda bulunanların öğretmenlikteki veya yüksek öğretim kurumlarındaki hizmet süreleri fazla olana öncelik verilmek suretiyle memuriyetteki hizmet süreleri esas alınarak alanlar itibarıyla ayrılan kontenjan sınırlılığında tercihler de dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.

-Atamalarda adayların hizmet sürelerinin eşit olması durumunda öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilir. Eşitliğin devamı halinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

3. Millî Sporcuların Atamaları

Millî sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atamaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 02/03/2010 tarihli ve GMT.430.00/399 sayılı yazısı eki listeye göre hazırlanan EK-5 Millî Sporcuların Atamalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması Tablosunda belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır. Söz konusu Tablo'da belirtilen öncelik sıralamasında eşitlik olması hâlinde, atanacak adayın seçiminde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

H. ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA

1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihte Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

2. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine internet ortamında gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirtikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.

3. Tebligat yapılan sözleşmeli öğretmenler, bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvurarak sözleşmelerinin feshini isteyeceklerdir. Sözleşme feshinin istenmesi hâlinde bulundukları eğitim kurumu müdürlüklerince göreve başlama esnasında gerekli olan ve hâlen geçerliliği bulunanbelgelerin birer örneği, ataması yapılan öğretmenlerin dosyalarında bırakılmak kaydıyla asılları öğretmene teslim edilecek, dosyaları da en kısa sürede atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

4. Ataması yapılanlar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaklardır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksikolanlar göreve başlatılmayacaktır.

5. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabileceklerdir.

6. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler İl Millî Müdürlüklerince değerlendirilecektir. Göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak, göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına bildirilecektir.

7. Sabıka sorgulama belgesinde Adli sicil kaydı vardır ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Grup Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulan Sicil Kaydını İnceleme Komisyonunun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

8. Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte göreve başlama esnasında sağlık durumunun, öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşması hâlinde aday göreve başlatılmayıp yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.

9. Adaylar, Bakanlığımızca Eylül ayı içerisinde uyum eğitimine alınacaklarından bu eğitim başlamadan önce göreve başlama hususunda gerekli özeni göstereceklerdir.

10. Göreve Başlamada İstenecek Belgeler

-Öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında;

1.Başvuru esnasında istenilen belgeler,

2.Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),

3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir.),

4. Elektronik Başvuru Formu'nun onaylı örneği,

5. Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında elektronik ortamda beyan ettikleri 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 12/05/2011 tarihi ve sonrasında düzenlenen/denklik işlemleri yapılan millî sporcubelgesi/belgeleri veya kurumca onaylı örneği,

6. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi

istenecektir.

I. GÖREVE BAŞLAMAYANLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta Adresine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atamaları 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddeleri kapsamında iptal edilecektir. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğe yeniden atanmak üzere başvuramayacaklardır.

Öğretmen adaylarının başvuruları ve atamaları Ek-1 Atama Takviminde belirtilen süreler içerisinde yapılacaktır.

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EK-1 ATAMA TAKVİMİ

Sıra NoYAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERTARİH
1Başvuruların Kabul ve Onay Süresi02-06 Eylül 2013
2Atamaların Yapılması ve Sonuçların Duyurulması09-10 Eylül 2013
3Atananların Göreve Başlaması11 Eylül 2013 Tarihinden itibaren
KADRO DAĞILIMI
Alan KoduAlan AdıPuanİlk AtamaAçıktan ve Kurumlar Arası Yeniden AtamaMilli SporcuToplam
7028Adalet606  6
7030Aile ve Tüketici Hizmetleri6013  13
2246Almanca6041010 420
7092Arapça601253 128
4933Bahçecilik604  4
2265Beden Eğitimi601500101681678
1119Bilişim Teknolojileri60156910 1579
1123Biyoloji603204 324
1963Büro Yönetimi60231 24
1207Coğrafya604818 489
4927Çince6021 3
4936Çocuk Gelişimi ve Eğitimi601764 180
7032Denizcilik/Gemi Makineleri6013  13
7031Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı60222 24
7034Denizcilik/Su Ürünleri602  2
1245Din Kült. ve Ahl.Bil.60388073 3953
7035El San.Tek./El Sanatları60101  101
7036El San.Tek./Nakış60136  136
7037Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik6092  92
7038Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik6039  39
7039Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri6014  14
1371Felsefe601442 146
1386Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji60271818 2736
1390Fizik601332 135
4951Gazetecilik606  6
7040Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı60142 16
7042Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı601  1
7041Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı601  1
7043Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı607  7
7044Gıda Teknolojisi6026  26
4954Giyim Üretim Teknolojisi60672 69
2647Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği6022  22
1925Görsel Sanatlar/Resim603575 362
7046Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf601  1
7045Grafik ve Fotoğraf/Grafik6030  30
4957Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler6020  20
4958Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri6020  20
7047Harita-Tapu-Kadastro608  8
4959Hasta ve Yaşlı Hizmetleri60304 34
1230İ.H.L. Meslek Dersleri60121615 1231
1715İlköğretim Matematik Öğr.60356220 3582
1524İngilizce60501420 5034
7049İnşaat Tek./Yapı Tasarımı609  9
4599İtalyanca601  1
1627Kimya/Kimya Teknolojisi601593 162
4968Kuyumculuk Teknolojisi6022  22
7096Laboratuvar Hizmetleri601  1
1700Matbaa603  3
2353Matematik60196019 1979
4976Muhasebe ve Finansman60631 64
1822Müzik601923 195
4439Okul Öncesi Öğrt60178920 1809
1860Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri6036  36
4978Pazarlama ve Perakende6030  30
4979Plastik Teknolojisi604  4
2368Psikoloji607  7
2838Radyo-Televizyon6012  12
7061Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik602  2
7062Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat604  4
7065Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İşletme608  8
7064Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik607  7
1894Rehber Öğretmen60259830 2628
4883Rusça6011  11
4901Sağlık Bilgisi603  3
7088Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri6015  15
7074Sağlık/Hemşirelik607  7
7072Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez602  2
7077Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar608  8
7075Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon605  5
7076Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar607  7
4996Seramik ve Cam Teknolojisi6014  14
2403Sınıf Öğretmenliği60182015 1835
2510Sosyal Bilgiler60176120 1781
7079Tarım Tek./Bahçe Peyzaj605  5
7078Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri606  6
2036Tarih603635 368
4900Teknoloji ve Tasarım601843 187
7081Tekstil Tek./Tekstil601  1
7083Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme6026  26
7085Tekstil Tek./Tekstil Makineleri602  2
4988Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme6049  49
1283Türk Dili ve Edebiyatı60245020 2470
2143Türkçe60305435 3089
7086Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği603  3
4991Ulaştırma Hizmetleri605  5
4992Yiyecek İçecek Hizmetleri60104  104
2632Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği6029510 305
GENEL TOPLAM 3943240016840000  1. İlgili mevzuat

 a)    1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/milli_egitim_temel_kanunu_1739.pdf

b)    3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_teskilat_ve_gorevleri_hk_kanun.pdf

c)     Millî Eğitim  Bakanlığının  Teşkilat ve  Görevleri  Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, (http://rega.basbakanlik.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm).

ç) 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.7201&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

d)    Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_ogretmenlerinin

_atama_ve_yer_degistirme_yonetmeligi.pdf  

e)        Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,

http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_bagli_okul_ve_kurumlarin_yonetici_ve_

ogretmenlerinin_norm_kadrolarina_iliskin_yonetmelik.pdf 

f)         Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/kamu_gorevlerine_ilk_defa_atanacaklar

_icin_yapilacak_sinavlar_hk_genel_yonetmelik.pdf 

g)  Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararı,
http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_esaslar.pdf, http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80 cizelge.pdf

5.   ÖĞRETMENLİĞE KAYNAK PROGRAMLAR

5.1. Yurt İçi Programlar  http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_esaslar.pdf,http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80 cizelge.pdf                                 

Alanlara kaynak yükseköğretim programları, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresindeki "Kimler Öğretmen Olabilir? / Ek Çizelge" bölümü ile "Alanlara Kaynak Olan Yükseköğretim Programları" bölümlerinde detaylı olarak verilmiştir.

ZAFERFEN
0 Yorum - Yorum Yaz
Kpss yerleştirme takvimiKPSS/B Tercih KlavuzuKPSS/B Minumum PuanlarKpss klavuzları
KPSS Çıkmış SorularKpss sayısal bilgilerPuan Nasıl Artar?Kpss duyuırular
Kpss sınav arşiviFaceboak'a katılınZaferfen sohbetKPSS Puanmatik
 


KPSS memur alımı tercihlerinde net bir ölçü yok.

 • Taban puan kavramı yok. O kadro için bir önceki dönemde alımın olup olmadığı belli değil.
 • Kadrolarda puan kadar nitelik kodları da öne çıkıyor. Puanınız yüksek olsa bile herhangi bir sertifika istendiğinde sizin sertifikanız yoksa puanınız yüksek olsa bile atanamazsınız.
 •  Kadro tercihlerinde öncelikle kendi nitelik kodunuzun olduğu yerleri tercih etmelisiniz. Çünkü yarışacağınız aday sayısı az. Sizin mezun olduğunuz bölüm harici diğer bölümlerden de alım oluyorsa atanma ihtimaliniz azalıyor demektir.
 • Ne kadar çok sertifika o kadar çok elediniz aday sayısı demek. Yani sertifikalı yerlere girme ihtimaliniz fazla. Örnek: KPDS/YDS dil sertifikası, ehliyet ve 5 şartı gibi durumlarda elenen aday sayısı artar.
 • Doğunun puanı düşüktür, batının puanı yüksektir diye bir kural yok. Tercihleri çeşitlendirmekte fayda var.
 • Bir kontenjanın puanı yüksek olur, on kontenjanın puanı düşük olur diye bir genelleme yapmak mantıklı değil. Bu nedenle tercihler karma yapılmalı.

Kpss Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1: . … bölümü mezunuyum. Memur olarak atanmak istiyorum. Ne yapmam gerekir?

Cevap 1: Öncelikle ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na en üst öğrenim düzeyiniz itibariyle katılmanız ve buradan elde edeceğiniz puanlar ile A grubu kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarının ilanlarını, B grubu kadro veya pozisyonlar için de ÖSYM ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ilanları takip etmeniz gerekmektedir.

 

Soru 2: (A) grubu kadro ve (B) grubu kadro nedir?

Cevap 2: (A) grubu kadrolar; mesleğe KPSS’nin ardından kurumların kendi özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almış adaylar arasında yapılan özel yarışma sınavı (yazılı ve/veya sözlü) ile yardımcı (stajyer) olarak girilen ve yetiştirme döneminin ardından yapılan yeterlilik sınavında başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana ataması yapılan kadrolardır. (Müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, kaymakam adaylığı vb) 
(B) grubu kadrolar ise; kariyer meslek olarak anılan meslekler dışında kalan diğer kadrolar olarak tanımlanmıştır. (Örneğin, mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, ambar memuru, VHKİ vb.) Bu kadrolara ilk defa atanacak personelin KPSS'ye girerek ÖSYM tarafından ilan edilecek KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.

 

Soru 3: KPSS sınavları ne zaman yapılmaktadır?

Cevap 3: KPSS (A) Grubu ve Öğretmenlik sınavı her yıl, KPSS (B) Grubu sınavı 2010, 2012 gibi çift yıllarda yapılmaktadır. ÖSYM sınav takvimini ilan etmektedir. 2012 yılı itibariyle KPSS (B) Grubu (Lisans), A Grubu ve Öğretmenlik kategorisi için sınav başvuru tarihi 09 Nisan – 18 Nisan 2012, sınav tarihi ise 07-08 Temmuz 2012 olarak, KPSS (B) Grubu Ortaöğretim ve Önlisans kategorisi için sınav başvuru tarihi 18 Haziran-04 Temmuz 2012, sınav tarihi ise 23 Eylül 2012 olarak belirlenmiştir.

 

Soru 4: Merkezi yerleştirme işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Cevap 4: Öncelikle kamu kurum ve kuruluşları personel ihtiyaçlarını, Nitelik Kod Kılavuzu’nda yer alan kodları kullanarak Devlet Personel Başkanlığı’na (DPB) bildirirler. DPB, yerleştirme yapılmak üzere kendisine yapılan bildirimleri, Nitelik Kod Kılavuzu'nda yer alan hususlara uygunluk yönünden inceleyerek, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra ÖSYM Başkanlığına gönderir. Yerleştirme yapılacak (B) grubu kadroların sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler, DPB adına ÖSYM tarafından ilan edilir. Bunun için ÖSYM bir tercih kılavuzu hazırlar. Daha sonra elektronik ortamda adayların tercihlerini alır ve adayları (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutmak suretiyle bilgisayar ortamında yerleştirir.

 

Soru 5: Kurumsal yerleştirme nedir?

Cevap 5: DPB adına yılda iki kez yapılan merkezi yerleştirmenin dışında bazı kurum ve kuruluşların KPSS puanını kullanarak ve adayları yazılı ve/veya sözlü başka sınavlara da tabi tutarak yaptığı yerleştirmelerdir. Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Merkez Bankası, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi bazı kurum ve kuruluşlar, belirli kadro veya pozisyonlar için kurumsal yerleştirme yapmaktadır. Yerleştirmenin ÖSYM tarafından yapılıyor olması, yerleştirmenin merkezi yerleştirme olduğu anlamına gelmez. ÖSYM tarafından ilan edilen yerleştirmelerden yalnızca DPB adına yapıldığı belirtilen ve KPSS-yerleştirme yılı/1 veya KPSS-yerleştirme yılı/2 şeklinde ilan edilenler merkezi yerleştirmedir.

 

Soru 6: Yerleştirme sonrası atama süreci nasıl işler?

Cevap 6: Yerleştirmesi yapılan adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavuzu’nda yazılı olan belgeler ve KPSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvururlar. Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder. Adaylar herhangi bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz.

 

Soru 7: Devlet Personel Başkanlığı kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan atama yapar mı?

Cevap 7: Devlet Personel Başkanlığının kamu kurum ve kuruluşlarının münhal kadro veya pozisyonlarına doğrudan atama yapması söz konusu değildir.

 

Soru 8: Memuriyete girişte yaş sınırı var mı?

Cevap 8: Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler ise, en az 15 yaşını doldurmuş ve kazai rüşt kararı almış olmak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. (B) grubu kadrolar için üst yaş sınırı yoktur; (A) grubu kadrolar için de sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranır.

 

Soru 9: KPSS puanı ne zamana kadar geçerlidir?

Cevap 9: KPSS sonuçları, iki yıl süreyle geçerlidir.(Ancak, örneğin 2010 yılı önlisans puanı olan aday, 2010 yılı Lisans KPSS sınavına başvuru tarihinden sonra öğrenim durumu itibariyle lisans düzeyinden mezun olduysa, 2012 yılı lisans KPSS sınavına girdiği vakit 2010 yılı KPSS önlisans sınav sonucu geçerliliğini yitirecektir; 2012 yılı KPSS lisans puanı bu aşamadan sonra geçerli olacaktır.) İki yıl içinde yeni sınav yapılmazsa sonuçlar yeni sınav tarihine kadar geçerli olmaya devam eder.

 

Soru 10: Son sınıf öğrencileri de sınava girebilir mi?

Cevap 10: Sınav sonuçlarının geçerli olduğu iki yıl süresince, mezun olabilecek durumdaki adaylar KPSS sınavına girebilirler.

 

Soru 11: İki öğrenim düzeyinden de mezuniyetim var. Hangi düzeyden sınava katılabilirim?

Cevap 11: Adaylar en üst öğrenim düzeylerinden sınava girebilirler. KPSS, objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak farklı öğrenim düzeylerinden yapılan bir yarışma sınavı olduğundan, bu sınava girecek adaylar arasında haksız rekabete sebebiyet verilmemesi için, adayların son öğrenim düzeylerinden sınava girmeleri hususu, tartışılmaz bir zorunluluktur. Lisans düzeyinde yapılacak KPSS’nin son başvuru tarihi itibariyle lisans mezunu olan adaylar, artık ortaöğrenim/önlisans düzeyinden sınava giremezler.

 

Soru 12: Aynı puanın yalnızca bir yerleştirme için kullanılabilmesi ne demektir?

Cevap 12: (B) grubu kadrolar için esas alınan KPSS puanıyla (lisans için KPSSP3, önlisans için KPSSP93 ve ortaöğretim için KPSSP94) ÖSYM tarafından DPB adına yapılan merkezi yerleştirmelerde tercihte bulunan ve herhangi bir kadro ya da pozisyona yerleştirmesi yapılan adaylar, ataması yapılmasa dahi aynı puanla diğer merkezi yerleştirme işlemlerine katılamaz. Ancak, (A) grubu kadrolar ile kurumsal yerleştirmelerde böyle bir kısıtlama söz konusu değildir.

 

Soru 13: Merkezi yerleştirme işlemleri sonucu bir kuruma yerleştim. Ne yapmam gerekiyor?

Cevap 13: Yerleştirmenizin yapıldığı idare ile irtibata geçmeniz ve istenilen belgeleri süresi içeresinde teslim etmeniz gerekmektedir.

 

Soru 14: Yerleştirildiğim kuruma … nedeniyle gitmek istemiyorum / gidemeyeceğim. Ne yapmalıyım?

Cevap 14: Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermemeniz halinde atamanız yapılmayacak, aynı zamanda merkezi yerleştirmede puanınızı kullandığınız için bir daha bu puanı merkezi yerleştirmelerde kullanamayacaksınız. 
Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermiş olmanız halinde ise;
a) Atama işlemleriniz yapılmamışsa feragat dilekçesi verebilirsiniz.
b) Atama işlemlerinizin yapılması halinde ise göreve başlamamanız halinde çekilmiş sayılacağınız için 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve 1 yıl süre ile başlayamazsınız.

 

Soru 15: Memur olarak çalışırken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım?

Cevap 15: Yerleştirildiğiniz kadroya(657 sayılı Kanun 4/A maddesi) atamanızın yapılması, halen çalıştığınız kurumun muvafakat vermesine bağlıdır. Muvafakati, yerleştirildiğiniz kurum isteyecektir. Süreci takip edebilir ve muvafakat verilmemesi durumunda yargı mercilerine başvurabilirsiniz. Eğer bir sözleşmeli pozisyona(399 sayılı KHK ya tabi) yerleştirilirseniz, memuriyetten istifa edip beklemeksizin söz konusu sözleşmeli pozisyonda göreve başlayabilirsiniz.

 

Soru 16: Sözleşmeli(399 sayılı KHK ya tabi) personel olarak çalışırken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım?

Cevap 16: Atamanız yapıldığı takdirde istifa edip diğer göreve beklemeksizin başlayabilirsiniz.

 

Soru 17: Askerlik görevimi yerine getirirken merkezi yerleştirmeye katıldım ve yerleştirildim. Ne yapmalıyım?

Cevap 17: Yerleştirildiğiniz kuruma atama için istenilen evrakları ve de “askerde olduğunuzu ve … tarihinde terhis olacağınızı” belirten bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Terhis tarihinden sonra yine daha önce vermiş olduğunuz dilekçenizi ilgi tutarak ve terhis belgenizi dilekçenize ekleyerek ilgili kuruma başvurmanız halinde atamanız yapılacaktır.

 

Soru 18: Nitelik Kod Kılavuzunun yasal dayanağı nedir?

Cevap 18: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin “Atama yapılacak kadroların belirlenmesi” başlıklı 20 nci maddesinin 5 inci fıkrasında; “Kamu kurum ve kuruluşları, DPB tarafından onaylanan Nitelik-Kod Kılavuzu'nda belirtilenler dışında ayrıca özel nitelik belirleyemez.” hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda, ortaöğretim düzeyindeki kodlar Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan çalışmalar, önlisans/lisans düzeyindeki kodlar ise Yükseköğretim Kuruluyla yapılan çalışmalar çerçevesinde belirlenmektedir.

 

Soru 19: KPSS Yerleştirme Kılavuzundaki kadro ve pozisyonlar için kullanılan kodları kim belirliyor?

Cevap 19: KPSS Tercih Kılavuzunda ilan edilen kadro ve pozisyonlar ile bunlar için aranılan nitelikler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ve yürürlükteki mevzuatları ile Başkanlığımızca onaylanan Nitelik-Kod Kılavuzu’nda belirtilen nitelikler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmektedir.

 

Soru 20: Neden … bölümünden hiç alım yapılmıyor / az alım yapılıyor?

Cevap 20: Kadro ve pozisyonların öğrenim durumlarına göre dağılımı ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmektedir.

 

Soru 21: … bölümüyle aynı dersleri aldım / … bölümünden daha kapsamlı bir bölümden mezun oldum. Bizim bölüm için neden farklı bir kod kullanılıyor?

Cevap 21: Ortaöğretim düzeyindeki kodlar Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan çalışmalar, önlisans/lisans düzeyindeki kodlar ise Yükseköğretim Kuruluyla yapılan çalışmalar çerçevesinde belirlenmekte ve bu çalışmalarda alınan kararlarla Nitelik Kod Kılavuzu güncellenmektedir.

 

Soru 22: KPSS’den yüksek puan aldım. Başka adaylar çok daha düşük puanlarla yerleştirilirken ben niye yerleşemiyorum?

Cevap 22: KPSS yerleştirmeleri adayın tercihleri, puanı ve öğrenim durumu dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu kadro veya pozisyona yapılan yerleştirme neticesinde taban ve tavan puan ÖSYM tarafından açıklanmaktadır.

 

Soru 23: “MEB’den onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak” koşulunu taşıyor muyum?

Cevap 23: Bu özel şartla ilgili açıklamalar Tercih Kılavuzlarında yer almaktadır.

Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, “M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğineve aynı şekilde hızlı klavye kullanımı(F Kalvye) dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar da, “M.E.B.'den Onaylı Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye) Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.

 

Soru 24: “İngilizce bilmek” koşulunu taşıyor muyum?

Cevap 24: Bu özel şartla ilgili açıklamalar Tercih Kılavuzlarında yer almaktadır. Ayrıca İngilizce dışında diğer yabancı diller için de Tercih Kılavuzunda yer alan söz konusu açıklamalar geçerlidir.

 

Soru 25: “Bilgisayarlı muhasebe sertifikasına sahip olmak” özel koşulunu, üniversite öğrenimim sırasında aldığım bilgisayarlı muhasebe dersi ile taşıyabilir miyim?

Cevap 15: Onaylı transkriptiniz ile bu durumu belgelemeniz halinde mümkündür. 

Adaylar tercihlerini nasıl yapmalı? Sistem nasıl işliyor, sistemde torpil var mı?

 

Türkiye'de geçmişten gelen bir alışkanlık bulunmakta olup, pek çok adayda hâlâ 'torpil yapılıyor' algısı bulunmaktadır. Bu kişileri ikna etmek de pek mümkün değil. Ancak biz yine de uyarmak gereği duyuyoruz. Zira, taşrada hâlâ işe girme vaadiyle adaylardan para alındığına dair bilgiler bizlere ulaşmaktadır. Oysaki, özellikle de ÖSYM tarafından yapılan bu tercih işlemlerinde torpil yapılması mümkün değildir. Her adayın elinde bir KPSS puanı bulunmaktadır. Adaylar kadrolara internet üzerinden başvurmakta; puan ve tercih üstünlüğüne göre de yerleşmektedir. Yerleştirme sonrasında ise her kadro için oluşan taban puanlar yayınlanarak adaylara, kendilerinden daha düşük puan almış aday olup olmadığını sorgulama imkanı verilecektir. Sistem bu kadar şeffaflaşmış iken torpil için hâlâ girişimlerde bulunulmasına anlam veremiyoruz.

 

Peki, 90 puan alan aday atanamıyorken, 70 puan alan nasıl atanıyor?

 

Her kadroya başvurabilecek adaylar farklı farklıdır. Örneğin mühendislik mezunu olma şartını talep eden bir kadroya Maliye bölümü mezunları başvuramaz. Yani bazı bölüm mezunlarına daha fazla kadro açılırken bazı bölüm mezunlarına ise daha az açılmakta veya hiç açılmamaktadır. Örneğin kamu kurumlarının teknik ve sağlık personeline ihtiyacı fazladır. Bu nedenle de bu bölüm mezunlarına yönelik kadrolar fazla olup, puanlar da haliyle düşebilmektedir. Bazı bölüm mezunlarına yönelik olarak ise ya çok az kadro açılmakta ya da hiç açılmamaktadır. İşte bu halde, yani mezun olduğu bölüme hiç kadro açılmaması halinde, aday 99 puan da alsa yapılabilecek bir şey yoktur.

 

Bir diğer husus da tercih meselesidir: Bazı adaylar çok ücra yerlerdeki kadrolar yerine daha büyük kentleri tercih edebilmektedir. Her adayın 15 tercih hakkı vardır. Örneğin 98 puan alan aday, taşradaki hiçbir kadroyu tercih etmez sadece Ankara'daki tek bir kadroyu tercih ederse açıkta kalma şansı oluşur. Zira 99 puan alan aynı niteliklere haiz bir aday da Ankara'daki kadroyu tercih ederse 98 puanlı aday başka bir yeri tercih etmediği için açıkta kalacaktır.

 

Sözlü sınav yapılacak mı?

 

'Yerleştirme' işlemleri internet üzerinden yapıldıktan sonra, sonuçlar ÖSYM tarafından açıklanacak ve kimlerin hangi kadroya veya pozisyona yerleştiği belirlenecektir. Bir kamu kurumuna yerleşen adaya, tercih kılavuzunda istenen belgeler dışında herhangi sözlü sınav ve/veya uygulamalı sınav yapılmayacaktır.

 

 

 

 

Tercih listesinin sıralaması önemli midir?

 

Tercih listesinin sıralaması önemli değildir. Bir adayın tercih listesinde yer alan kadro veya pozisyona, adaydan daha düşük puan almış birisi atanamayacaktır. Bu nedenle adayların en çok çalışmak istedikleri kadroları ÖSS tercih sisteminde olduğu gibi en üstte, en az çalışmak istedikleri kadroyu ise tercih listesinin en altına yazması gerekmektedir.

 

70 puan alamayanlar, tercih yapabilecek mi?

 

ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme işlemlerine, sınava giren her aday, taban puan uygulaması olmaksızın katılabilecektir. Bu çerçevede, aday, 10 puan alsa dahi yerleştirme işlemlerine katılabilecektir. Ancak, yerleştirme işlemlerine 2 milyon aday katılacağı için sınav puanı ne derece yüksek ise yerleşme ihtimali o derece yüksek olacaktır.

 

İYİ BİR TERCİHİN PÜF NOKTALARI

 

Tercihte bulunurken nelere dikkat edilmelidir?

 

KPSS tercih kılavuzunda açıklanan kadroları tercih ederken çok çeşitli nedenler göz önünde bulundurularak tercih yapılması gerekmektedir. Aşağıda bu unsurlar açıklanacaktır.

 

 • Mümkün            olduğunca az kişi ile yarışılmalıdır

Tercihte bulunacak olan adayların tercih yaparken mümkün olduğunca çok sayıda adayı dışarıda bırakacak şekilde tercih yapması gerekmektedir. Örneğin bir elektrik teknisyenin sadece "Elektrik teknisyeni" yazan kadrolara başvurması, "Elektrik, elektronik, elektrik- elektronik" gibi bir kaç bölümü kapsayan kadrolardan ise daha az tercihte bulunması gerekmektedir. Çünkü sadece elektrik teknisyeni şartı aranan kadroya başvurabilecek kişi sayısı örneğin 10 bin kişi ise, "Elektrik, elektronik, elektrik-elektronik" gibi bir kaç bölümü kapsayan kadrolara başvuracak kişi sayısı ise bu sayıdan çok daha fazladır. Bu nedenle yarışılacak kişi sayısını minimuma indirecek şekilde tercih yapılmalıdır.

Aynı şekilde askerliğini fiilen yapmış olma şartını istemeyen kadrolara başvurabilecek kişi sayısı 100 bin iken, askerlik şartı isteyen kadrolara başvurabilecek kişi sayısı çok azdır.

Yarışılacak adayların, yaş, cinsiyet, belge sahibi olma gibi diğer kriterler de göz önüne alınarak azaltılması gerekmektedir.

 

 • Tercihte              bulunurken daha önceki minimum maksimum puanlara mutlaka bakılmalıdır

ÖSYM her yerleştirme sonrasında kadrolara ait taban puanlarını açıklamaktadır. Buna dair bilgiler ÖSYM'nin WEB sitesinde yayımlanmış bulunmaktadır. Bu çerçevede örneğin mimar kadrosuna başvuracak adayın, ÖSYM'nin daha önceki yerleştirmelerde yayımladığı minimum puanlara bakması, il/kurum seçerken buna dikkat etmesi gerekmektedir.

 

 • En          çok çalışmak istediğiniz kurumu en üste yazınız

Adayın tercih yaparken ilk tercihine en çok çalışmak istediği kurumu/il'i yazması gerekmektedir. Çünkü adayın tercih ettiği kadrolardan hiçbirisine, adaydan daha düşük puan almış birinin (bu kişi bu kadroyu ilk tercihine yazmış olsa dahi) yerleştirilmesi mümkün değildir.

 

 • Taşra ve merkez ne demektir?

Kılavuzdaki her kadro veya pozisyonun yanında "taşra" ve "merkez" gibi kelimeler yer almaktadır. Yanında "merkez" kelimesi olan kadrolar Bakanlık, Müsteşarlık, Başkanlık, Rektörlük gibi kuruluşların bulunduğu hizmet birimlerini ifade etmektedir. Bu birimlerin dışındaki kuruma ait tüm birimler taşradır. Ankara özelinde örnek verecek olursak: Çevre ve Orman Bakanlığı için merkez sadece Çevre ve Orman Bakanlığının bulunduğu yerdir. Ancak, Ankara Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Ankara'da olmasına rağmen taşradır.

 

 • Hangi kamu kurumları tercih edilmelidir?

Tercih kılavuzunda kamu kurumları arasında tercihte bulunurken maaş, çalışma ortamı ve nakil kolaylığı gibi hususlara dikkat edilmelidir.

 

 • Hangi kurumlar yüksek maaş vermektedir?

Aynı unvanda olmasına rağmen maaşlar konusunda kurumlar arasında farklılık bulunmaktadır. Bunun nedeni bazı kamu kurumlarında ek ödeme adlı ayrı bir maaş kaleminin olmasıdır. Personeline ek ödeme veren bazı kamu kurumları şu şekilde sıralayabiliriz:

Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, TİKA Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı), TSK (sivil memurlar), Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Hudut ve Sahiller Sağlık Gn. Md., Yurt-Kur Genel Müdürlüğü, Darphane ve Damga Matbaası Gn. Md., Devlet Meteoroloji İşl. Gn. Md., DHMİ Gn.Md., Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,

Diğer taraftan, 15 adet kurumda fazla çalışma ücreti verilmektedir. Devlet Personel Başkanlığındaki bir memura 100 YTL civarında fazla çalışma ücreti verilmekte olup, diğer fazla çalışma ücreti verilen kurumlar şunlardır: Başbakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, DPT Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TİKA Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Gn. Md., Kadının Statüsü Gn. Md., Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Gn. Md.

Ayrıca, maktu fazla çalışma ücreti ödenen kurumlar bulunmaktadır. Bunlar da şu şekildedir: Gümrük Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Gn. Md., Orman Gn. Md., Gençlik ve Spor Gn. Md., Basın-Yayın ve Enformasyon Gn. Md., Hudut ve Sahiller Sağlık Gn. Md., SHÇEK Gn. Md., GAP İdaresi Başkanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanlığı, Bakanlık ve genel müdürlüklerde görev yapan orman muhafaza memurları ile telsiz görevlileri.

Saat başı fazla çalışma ücreti ödenen kurumlar ise şu şekildedir: Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ -Kur), Türkiye İş Kurumu

Gn.Müd., Makam hizmetlerinde görev yapanlar, yüksek öğretimin ikinci öğretiminde görev yapanlar.

Bu kurumlara ilave olarak Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan personel de diğer kamu kurumlarına nazaran yüksek ücret almaktadır. Tercih kılavuzunda sınıfı, kadro ve derecesi belirtilmeyen sözleşmeli pozisyonları ilan edilenler KİT'lere aittir.

 

 • Hangi kurumlarda nakil daha kolaydır?

Geniş bir taşra ağı olan kamu kurumları, çalışan personeline eş ve sağlık durumu özrü ile belirli bir hizmet yılından sonra da istek üzerine nakil kolaylığı sağlayabilmektedir. Örneğin Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü geniş taşra ağı bulunan kurumlardandır. Bu kurumların hemen hemen her il'de teşkilatı bulunmaktadır.

Ancak, üniversite ve belediyelerin sadece bulundukları yerde teşkilatı bulunmaktadır. Örneğin Mersin Üniversitesinin sadece Mersin'de teşkilatı bulunmaktadır. Bu nedenle bu kurumlarda çalışanlar, eş veya sağlık durumundan dolayı başka bir il'e nakil istediklerinde, mutlaka kendilerini naklen almak isteyen başka bir kamu kurumu bulmaları gerekmektedir. Bu da nakil yapmak isteyenlerin karşılaştığı en büyük problemdir. Nakil zorluğu belediyelerde daha çok ve daha net ortaya çıkmaktadır.

 

 • Çalışma ortamı iyi olmayan kurumlar hangileridir?

İnternet sitelerinde yer alan yorumlara göre, askeri kurumlar, belediyeler ile üniversitelerde çalışan memurlar, bulundukları kurumdaki çalışma şartlarını beğenmemektedirler.

 

 • Üniversiteler Hakkında Genel Bilgler

Tercih kılavuzunda, hemen hemen tüm üniversitelerin kadroları yer almıştır. Bu kadroları tercih edecek adayların aşağıdaki bilgileri okuması yararlı olacaktır.

Üniversitedeki     memurlukların mali hakları

Üniversitelerde yer alan memurluk kadrolarının diğer kurumlardaki memurluklardan bir farkı bulunmamaktadır. Üniversitelerdeki memur kadroları herhangi bir ek ödemeye sahip değildir.

Nakil       durumu

Üniversitelerin başka bir ilde genel olarak teşkilatı bulunmamaktadır. Teşkilatı bulunan üniversitelerin ilgili birimleri bu yıl içerisinde kanunlaşan düzenlemeyle bağımsız üniversitelere dönüştürülmüştür.

Bir kamu kurumunun farklı farklı illerde birimleri bulunması nakil kolaylığı anlamına gelmektedir. Üniversitelerin başka bir ilde, genel olarak, taşra teşkilatı olmadığı için başka bir il'e nakil isteği oluştuğunda, bu istek kurum içi nakille değil başka bir kurumdan uygun bir kadro bulunması şartıyla karşılanabilmektedir. Kamu yönetim sistemimizde kurum içi nakillerde bir düzen olmakla birlikte kurumlar arası nakillerde bir standart bulunmamaktadır. Bu tür yer değiştirme işlemlerinde genel olarak objektif bir sistem uygulandığı söylenemez. Sağlık ve eş durumu dahil olmak üzere tüm yer değişikliklerinde personel büyük zorluklarla karşılaşmaktadır.

Üniversitelerin yönetimi

Genel olarak Üniversiteler, belediyeler gibi fazla personeli olan kurumlar değildir. Kurumsal olarak büyük bir yapı olmadığı için de çalışma barışını sağlayacak bir kurumsal kültür oluşamamaktadır. Bu nedenle, üniversitelerde çalışan personel sık sık nakil talebinde bulunmaktadır.

 

 • Belediyeler Hakkında Genel Bilgiler

Tercih kılavuzunda, birçok belediyenin kadrosu yer almıştır. Bu kadroları tercih edecek adayların aşağıdaki bilgilere sahip olması yararlı olacaktır.

Belediyelerdeki   memurların mali hakları

Belediyelerdeki memurlar, ek ödemesi olmayan bir kurumdaki memurdan daha yüksek maaş almaktadır. Bunun nedeni 2005 yılında yapılan yasal düzenlemelerdir. Bu düzenlemelere göre, belediyedeki başarılı memurlara yılda iki ikramiye verilmektedir. Ancak ödeme yapılacak personel sayısı, toplam personelin yüzde 10'unu geçememektedir.

Yine bazı belediyeler, hukuki anlamda nihai bir sonuca ulaşılmamış olmakla birlikte, sendikalarla imzaladıkları denge sözleşmeleri gereğince memurlarına ek ödeme verebilmektedir.

Nakil       durumu

Belediyeler de, üniversiteler gibi başka bir il'de, taşra teşkilatına sahip değildir. Daha önce belirtildiği üzere, bir kamu kurumunun farklı farklı illerde birimleri bulunması nakil kolaylığı anlamına gelmektedir. Belediyelerin başka bir ilde taşra teşkilatı olmadığı için, burada çalışan personel de, üniversitelerde çalışan personelin yukarıda yer verilen sıkıntılarını aynen yaşamaktadır.

Diğer taraftan belediyeler açısından zaman zaman şu sıkıntı oluşabilmektedir. Siyasi iktidarlar, genel olarak belediye kadrolarının istismar edilir tarzda kullanımından dolayı bazen genelgelerle, belediyelerden diğer kurumlara geçişi sınırlandırmaktadır. Bir önceki hükümetler döneminde varolan bu uygulama, tek parti iktidarından dolayı son birkaç yıldır uygulanmamaktadır.

Belediyelerin       yönetimi

Belediyeler siyasi etkinin en net görüldüğü kurumlardır. Bu nedenle de en sık yer değiştirme isteği küçük belediyelerdeki memurlardan gelmektedir. Bu tür belediyeleri seçecek adayların bu hususu göz önünde bulundurması gerekmektedir.

 

 • Yerleştirmelerde nokta atama mı yapılıyor?

Yerleştirmelerde her zaman nokta atama yapılmamaktadır. Adaylar yerleştikleri kadrolar için il emrine atanacak, daha sonra ayrıca il müdürlüğünce bir kez daha yerleri belirlenecektir. Pozisyonlar için ise il emrine atama söz konusu olmayıp nokta atama yapılmaktadır.

Örneğin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Mersin'deki kadrosuna yerleşemeye hak kazanan bir aday, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Mersin il emrine atanacak, daha sonrada valilik ve il müdürlüğünün ortak kararıyla il veya il'e bağlı ilçe içindeki ihtiyacı olan yere atanacaktır. Toprak Mahsulleri Ofisine ait bir pozisyonu tercih eden aday pozisyonun karşısında belirtilen yere atanacaktır.

 

 • YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1- KPSS'de Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

ÖSYM tarafından ilan edilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadro ve pozisyonlara adayların yaptığı başvuruların değerlendirilmesi internet üzerinden yapılmaktadır.

a- Aynı puan olması halinde hangi aday yerleşecek?

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

b- Yerleştirmede puan ve tercih sıralaması önemli midir?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara veya pozisyonlara yerleştirilmektedirler. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.

c- Düşük puan alan adaylar yerleşebilir mi?

KPSS yerleştirmelerinde puan ve tercih önemli bir husustur. Hiçbir adayın tercihleri arasında belirtmediği bir kadro veya pozisyonu tercihleri arasında gösteren bir adayın yerleştirilmesi mümkündür. Örneğin Hakkari'deki Adalet Bakanlığına ait psikolog kadrosunu, hiçbir Psikoloji Bölümü mezununun tercih etmemesi durumunda, burayı tercih edecek 10 puan almış bir psikoloji mezunu dahi yerleştirilmeye hak kazanabilir.

0 Yorum - Yorum Yaz

TÜM BÖLÜM MEZUNLARINA GÖRE HANGİ PUANLA HANGİ KURUMA GİREBİLİRİM?

BÖLÜMÜGÖREV YERİKADRO ÜNVANIKPSS PUAN TÜRÜ
4 YILLIK HERHANGİ BİR BÖLÜM MEZUNUDIŞİŞLERİ BAKANLIĞIADAY İDARİ MEMURKPSSP68
BANKACILIKTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIUZMAN YARDIMCISIKPSSP1
BANKACILIKTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIDENETÇİ YARDIMCISIKPSSP11
BANKACILIK VE FİNANSTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIUZMAN YARDIMCISIKPSSP1
BANKACILIK VE FİNANSTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIDENETÇİ YARDIMCISIKPSSP10
BANKACILIK VE FİNANSBAŞBAKANLIK SERMAYE KURULU PİYASASI (SPK)UZMAN YARDIMCISIKPSSP6
BANKACILIK VE SİGORTACILIKTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIDENETÇİ YARDIMCISIKPSSP9
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIDENETÇİ YARDIMCISIKPSSP18
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİDIŞİŞLERİ BAKANLIĞIADAY HABERLEŞME TEKNİK PERSONELİKPSSP69
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞIDİE UZMAN YARDIMCISI(TEKNİK HİZMETLER SINIFI)KPSSP7
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİTELEKOMÜNİKASYON KURUMUTELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI (THS)KPSSP78
BİYOLOJİÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP110
BÜTÜN MÜHENDİSLİKLERÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP110
BÜTÜN MÜHENDİSLİKLERBAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIHAZİNE UZMAN YARDIMCISIKPSSP17
BÜTÜN MÜHENDİSLİKLERSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞITÜKETİCİ VE REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI (MÜHENDİS)KPSSP4
BÜTÜN MÜHENDİSLİKLERSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞISTAJYER KONTROLÖR (MÜHENDİS)KPSSP4
BÜTÜN MÜHENDİSLİKLERBAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞIGÜMRÜK UZMAN YARDIMCISIKPSSP44
BÜTÜN MÜHENDİSLİKLERENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU BAŞKANLIĞIENERJİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP6
BÜTÜN MÜHENDİSLİKLERSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AB KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜAB UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP64
BÜTÜN MÜHENDİSLİKLERTARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP8
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIUZMAN YARDIMCISIKPSSP1
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP110
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)İSTİHDAM VE MESLEK UZMAN YARDIMCISIKPSSP113
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP115
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE YURTDIŞI HİZ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜYURTDIŞI İŞCİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP48
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİBAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞIDİE UZMAN YARDIMCISI(GENEL İDARE HİZMETLERİ) MERKEZKPSSP58
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİBAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞIDİE UZMAN YARDIMCISI(GENEL İDARE HİZMETLERİ) TAŞRAKPSSP58
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİBAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIHAZİNE UZMAN YARDIMCISIKPSSP58
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİBAŞBAKANLIK SERMAYE KURULU PİYASASI (SPK)UZMAN YARDIMCISIKPSSP6
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIDENETÇİ YARDIMCISIKPSSP6
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİTELEKOMÜNİKASYON KURUMUTELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI (GHİ)KPSSP77
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİBAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞIDİE UZMAN YARDIMCISI(TEKNİK HİZMETLER SINIFI)KPSSP7
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİBAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP109
DİŞ TABİBİSAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI (TEKNİK)KPSSP12
ECZACISAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI (TEKNİK)KPSSP12
EĞİTİM FAK. (EĞİTİM PLANLAYICISI, EKONOMİSİ)ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)İSTİHDAM VE MESLEK UZMAN YARDIMCISIKPSSP10
EKONOMETRİTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIUZMAN YARDIMCISIKPSSP1
EKONOMETRİMALİYE BAKANLIĞI, ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞIMALİYE UZMAN YARDIMCISIKPSSP105
EKONOMETRİTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIDENETÇİ YARDIMCISIKPSSP13
EKONOMETRİBAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞIDİE UZMAN YARDIMCISI(TEKNİK HİZMETLER SINIFI)MERKEZKPSSP34
EKONOMETRİBAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞIDİE UZMAN YARDIMCISI(TEKNİK HİZMETLER SINIFI)TAŞRAKPSSP34
EKONOMETRİBAŞBAKANLIK SERMAYE KURULU PİYASASI (SPK)UZMAN YARDIMCISIKPSSP6
EKONOMETRİBAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIHAZİNE UZMAN YARDIMCISIKPSSP92
EKONOMİTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIUZMAN YARDIMCISIKPSSP1
EKONOMİÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP115
EKONOMİDIŞİŞLERİ BAKANLIĞIADAY MESLEK MEMURUKPSSP36
EKONOMİBAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞIDEVLET PERSONEL UZMAN YARDIMCISIKPSSP47
EKONOMİÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE YURTDIŞI HİZ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜYURTDIŞI İŞCİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP48
EKONOMİBAŞBAKANLIK SERMAYE KURULU PİYASASI (SPK)UZMAN YARDIMCISIKPSSP6
EKONOMİTARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIAVRUPA TOPLULUĞU UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP88
ELEKTRİK MÜHENDİSİTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIDENETÇİ YARDIMCISIKPSSP19
ELEKTRİK MÜHENDİSİTARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIKONTROLÖR YARDIMCILIĞIKPSSP89
ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜHENDİSİTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIDENETÇİ YARDIMCISIKPSSP21
ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜHENDİSİTELEKOMÜNİKASYON KURUMUTELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI (THS)KPSSP78
ELEKTRONİK MÜHENDİSİTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIDENETÇİ YARDIMCISIKPSSP20
ELEKTRONİK MÜHENDİSİTELEKOMÜNİKASYON KURUMUTELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI (THS)KPSSP78
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIDENETÇİ YARDIMCISIKPSSP22
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİREKABET KURUMUREKABET UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP1
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIUZMAN YARDIMCISIKPSSP1
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIDENETÇİ YARDIMCISIKPSSP17
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞIDİE UZMAN YARDIMCISI(TEKNİK HİZMETLER SINIFI)KPSSP7
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİTELEKOMÜNİKASYON KURUMUTELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI (THS)KPSSP78
EV EKONOMİSİSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞISTAJYER KONTROLÖR (İDARİ)KPSSP84
FİNANSTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIDENETÇİ YARDIMCISIKPSSP12
FİZİKÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP110
FİZİKTELEKOMÜNİKASYON KURUMUTELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI (THS)KPSSP78
FİZİK MÜHENDİSİTELEKOMÜNİKASYON KURUMUTELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI (THS)KPSSP78
GIDA MÜHENDİSLİĞİBAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞIDİE UZMAN YARDIMCISI(TEKNİK HİZMETLER SINIFI)KPSSP7
GIDA MÜHENDİSLİĞİTARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIAVRUPA TOPLULUĞU UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP88
HABERLEŞMETELEKOMÜNİKASYON KURUMUTELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI (THS)KPSSP78
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIMÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)İSTİHDAM VE MESLEK UZMAN YARDIMCISIKPSSP3
HUKUKREKABET KURUMUREKABET UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP1
HUKUKTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIUZMAN YARDIMCISIKPSSP1
HUKUKBAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞISTAJYER DIŞ TİCARET KONTRORÖLÜKPSSP100
HUKUKENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU BAŞKANLIĞIENERJİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP103
HUKUKMALİYE BAKANLIĞI, ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞIMALİYE UZMAN YARDIMCISIKPSSP105
HUKUKMALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER MİLLİ EMLAK KONTROLÖRÜKPSSP107
HUKUKBAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP109
HUKUKÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP110
HUKUKÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)İSTİHDAM VE MESLEK UZMAN YARDIMCISIKPSSP113
HUKUKÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (AB KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI)AB UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP114
HUKUKÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP115
HUKUKTARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP117
HUKUKÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI)BAŞKANLIK SİGORTA MÜFETTİŞ YARDIMCISIKPSSP118
HUKUKSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER KONTROLÖR (İDARİ)KPSSP120
HUKUKBAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIHAZİNE UZMAN YARDIMCISIKPSSP21
HUKUKBAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP21
HUKUKÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜBAĞ-KUR DENETMEN YARDIMCISIKPSSP35
HUKUKDIŞİŞLERİ BAKANLIĞIADAY MESLEK MEMURUKPSSP36
HUKUKİÇİŞLERİ BAKANLIĞIKAYMAKAM ADAYIKPSSP37
HUKUKMALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER MUHASEBE KONTROLÖRÜKPSSP39
HUKUKMALİYE BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIMALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP40
HUKUKMALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜDEVLET MALLARI UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP42
HUKUKMALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜMİLLİ EMLAK DENETMEN YARDIMCISIKPSSP42
HUKUKMALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜMİLLİ EMLAK UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP42
HUKUKMALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜMUHASEBE UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP43
HUKUKMALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜMUHASEBE DENETMEN YARDIMCISIKPSSP43
HUKUKMALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜDEVLET MUHASEBE UZMAN YARDIMCISIKPSSP43
HUKUKBAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞIGÜMRÜK UZMAN YARDIMCISIKPSSP44
HUKUKBAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER GÜMRÜK KONTRORÖLÜKPSSP44
HUKUKBAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAPU VE KADASTRO DENETMEN YARDIMCISIKPSSP45
HUKUKÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI)İŞ MÜFETTİŞ YARDIMCISI (SOSYAL)KPSSP46
HUKUKBAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞIDEVLET PERSONEL UZMAN YARDIMCISIKPSSP47
HUKUKÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE YURTDIŞI HİZ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜYURTDIŞI İŞCİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP48
HUKUKMALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜDEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP49
HUKUKMALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜGELİR UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP49
HUKUKMALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜVERGİ DENETMEN YARDIMCILIĞIKPSSP50
HUKUKSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP51
HUKUKSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEŞKİLATLANDIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER KONTROLÖRKPSSP51
HUKUKKÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞISTAJYER KONTROLÖRKPSSP53
HUKUKMALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULUHESAP UZMAN YARDIMCISIKPSSP54
HUKUKMALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜDEVLET BÜTÇE UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP56
HUKUKMALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLER KONTROLÖRLERİ BAŞKANLIĞIGSTAJYER GELİRLER KONTROLÖRÜKPSSP58
HUKUKİÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DAİRE BAŞKANLIĞIDERNEKLER DENETÇİSİ YARDIMCISIKPSSP59
HUKUKBAŞBAKANLIK SERMAYE KURULU PİYASASI (SPK)UZMAN YARDIMCISIKPSSP6
HUKUKBAŞBAKANLIK SERMAYE KURULU PİYASASI (SPK)UZMAN YARDIMCISIKPSSP6
HUKUKSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AB KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜAB UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP64
HUKUKSAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI (İDARİ)KPSSP67
HUKUKTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIDENETÇİ YARDIMCISIKPSSP7
HUKUKTELEKOMÜNİKASYON KURUMUTELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI (GHİ)KPSSP77
HUKUKBAŞBAKANLIKGÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞIAVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜAVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP82
HUKUKDIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AB GENEL SEKRETERLİĞİAB UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP82
HUKUKSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞITÜKETİCİ VE REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI (İDARİ)KPSSP84
HUKUKSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞISTAJYER KONTROLÖR (İDARİ)KPSSP84
HUKUKTARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIAVRUPA TOPLULUĞU UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP88
HUKUKÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI)BAŞKANLIK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP89
HUKUKTARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIKONTROLÖR YARDIMCILIĞIKPSSP89
HUKUKBAŞBAKANLIKBAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP95
İ.İ.B.F. ( BELİRTİLEN BÖLÜMLERİN DIŞINDA)BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞISTAJYER DIŞ TİCARET KONTRORÖLÜKPSSP100
İ.İ.B.F. ( BELİRTİLEN BÖLÜMLERİN DIŞINDA)BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞIGÜMRÜK UZMAN YARDIMCISIKPSSP44
İ.İ.B.F. ( BELİRTİLEN BÖLÜMLERİN DIŞINDA)BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER GÜMRÜK KONTRORÖLÜKPSSP44
İ.İ.B.F. ( BELİRTİLEN BÖLÜMLERİN DIŞINDA)BAŞBAKANLIKGÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞIAVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜAVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP82
İ.İ.B.F. ( BELİRTİLEN BÖLÜMLERİN DIŞINDA)BAŞBAKANLIKBAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP95
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİREKABET KURUMUREKABET UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP1
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU BAŞKANLIĞIENERJİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP104
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİMALİYE BAKANLIĞI, ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞIMALİYE UZMAN YARDIMCISIKPSSP105
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİMALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER MİLLİ EMLAK KONTROLÖRÜKPSSP107
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİTARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP117
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜBAĞ-KUR DENETMEN YARDIMCISIKPSSP35
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİİÇİŞLERİ BAKANLIĞIKAYMAKAM ADAYIKPSSP37
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİMALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER MUHASEBE KONTROLÖRÜKPSSP39
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİMALİYE BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIMALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP40
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİMALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜDEVLET MALLARI UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP42
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİMALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜMİLLİ EMLAK DENETMEN YARDIMCISIKPSSP42
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİMALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜMİLLİ EMLAK UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP42
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİBAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAPU VE KADASTRO DENETMEN YARDIMCISIKPSSP45
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI)İŞ MÜFETTİŞ YARDIMCISI (SOSYAL)KPSSP46
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİMALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜDEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP49
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİMALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜGELİR UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP49
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP51
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEŞKİLATLANDIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER KONTROLÖRKPSSP51
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİKÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞISTAJYER KONTROLÖRKPSSP53
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİMALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜVERGİ DENETMEN YARDIMCILIĞIKPSSP53
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİMALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULUHESAP UZMAN YARDIMCISIKPSSP54
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİMALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜDEVLET BÜTÇE UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP56
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİİÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DAİRE BAŞKANLIĞIDERNEKLER DENETÇİSİ YARDIMCISIKPSSP59
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİMALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLER KONTROLÖRLERİ BAŞKANLIĞIGSTAJYER GELİRLER KONTROLÖRÜKPSSP61
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AB KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜAB UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP64
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİSAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI (İDARİ)KPSSP67
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞITÜKETİCİ VE REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI (İDARİ)KPSSP84
İ.İ.B.F. BÖLÜMLERİTARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIKONTROLÖR YARDIMCILIĞIKPSSP89
İ.T.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBAŞBAKANLIK SERMAYE KURULU PİYASASI (SPK)UZMAN YARDIMCISIKPSSP6
İKTİSATREKABET KURUMUREKABET UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP1
İKTİSATTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIDENETÇİ YARDIMCISIKPSSP1
İKTİSATBAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞISTAJYER DIŞ TİCARET KONTRORÖLÜKPSSP100
İKTİSATENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU BAŞKANLIĞIENERJİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP104
İKTİSATMALİYE BAKANLIĞI, ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞIMALİYE UZMAN YARDIMCISIKPSSP105
İKTİSATMALİYE BAKANLIĞI, AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞIAB UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP106
İKTİSATMALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER MİLLİ EMLAK KONTROLÖRÜKPSSP107
İKTİSATBAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP109
İKTİSATÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)İSTİHDAM VE MESLEK UZMAN YARDIMCISIKPSSP113
İKTİSATÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (AB KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI)AB UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP114
İKTİSATÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP115
İKTİSATTARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP117
İKTİSATÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI)BAŞKANLIK SİGORTA MÜFETTİŞ YARDIMCISIKPSSP118
İKTİSATSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER KONTROLÖR (İDARİ)KPSSP120
İKTİSATBAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIHAZİNE UZMAN YARDIMCISIKPSSP22
İKTİSATBAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞIDİE UZMAN YARDIMCISI(TEKNİK HİZMETLER SINIFI)MERKEZKPSSP34
İKTİSATBAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞIDİE UZMAN YARDIMCISI(TEKNİK HİZMETLER SINIFI)TAŞRAKPSSP34
İKTİSATÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜBAĞ-KUR DENETMEN YARDIMCISIKPSSP35
İKTİSATDIŞİŞLERİ BAKANLIĞIADAY MESLEK MEMURUKPSSP36
İKTİSATMALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER MUHASEBE KONTROLÖRÜKPSSP39
İKTİSATMALİYE BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIMALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP40
İKTİSATMALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜDEVLET MALLARI UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP42
İKTİSATMALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜMİLLİ EMLAK DENETMEN YARDIMCISIKPSSP42
İKTİSATMALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜMİLLİ EMLAK UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP42
İKTİSATMALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜMUHASEBE UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP43
İKTİSATMALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜMUHASEBE DENETMEN YARDIMCISIKPSSP43
İKTİSATMALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜDEVLET MUHASEBE UZMAN YARDIMCISIKPSSP43
İKTİSATBAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞIGÜMRÜK UZMAN YARDIMCISIKPSSP44
İKTİSATBAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER GÜMRÜK KONTRORÖLÜKPSSP44
İKTİSATÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI)İŞ MÜFETTİŞ YARDIMCISI (SOSYAL)KPSSP46
İKTİSATÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE YURTDIŞI HİZ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜYURTDIŞI İŞCİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP48
İKTİSATMALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜDEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP49
İKTİSATMALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜGELİR UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP49
İKTİSATMALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜVERGİ DENETMEN YARDIMCILIĞIKPSSP51
İKTİSATSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP51
İKTİSATSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEŞKİLATLANDIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER KONTROLÖRKPSSP51
İKTİSATMALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULUHESAP UZMAN YARDIMCISIKPSSP54
İKTİSATMALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜDEVLET BÜTÇE UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP56
İKTİSATİÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DAİRE BAŞKANLIĞIDERNEKLER DENETÇİSİ YARDIMCISIKPSSP59
İKTİSATMALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLER KONTROLÖRLERİ BAŞKANLIĞIGSTAJYER GELİRLER KONTROLÖRÜKPSSP59
İKTİSATBAŞBAKANLIK SERMAYE KURULU PİYASASI (SPK)UZMAN YARDIMCISIKPSSP6
İKTİSATSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AB KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜAB UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP64
İKTİSATSAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI (İDARİ)KPSSP67
İKTİSATTELEKOMÜNİKASYON KURUMUTELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI (GHİ)KPSSP77
İKTİSATBAŞBAKANLIKGÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞIAVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜAVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP82
İKTİSATDIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AB GENEL SEKRETERLİĞİAB UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP82
İKTİSATSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞISTAJYER KONTROLÖR (İDARİ)KPSSP84
İKTİSATTARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIAVRUPA TOPLULUĞU UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP88
İKTİSATÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI)BAŞKANLIK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP89
İKTİSATTARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIKONTROLÖR YARDIMCILIĞIKPSSP89
İKTİSATBAŞBAKANLIKBAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP95
İLETİŞİM FAKÜLTESİSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER KONTROLÖR (İDARİ)KPSSP120
İLETİŞİM FAKÜLTESİTELEKOMÜNİKASYON KURUMUTELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI (GHİ)KPSSP77
İLETİŞİM FAKÜLTESİSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞISTAJYER KONTROLÖR (İDARİ)KPSSP84
İNŞAAT MÜHENDİSİTARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIKONTROLÖR YARDIMCILIĞIKPSSP89
İSTATİSTİKTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIUZMAN YARDIMCISIKPSSP1
İSTATİSTİKMALİYE BAKANLIĞI, ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞIMALİYE UZMAN YARDIMCISIKPSSP105
İSTATİSTİKÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP110
İSTATİSTİKÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (AB KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI)AB UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP114
İSTATİSTİKTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIDENETÇİ YARDIMCISIKPSSP15
İSTATİSTİKBAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIHAZİNE UZMAN YARDIMCISIKPSSP25
İSTATİSTİKBAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞIDİE UZMAN YARDIMCISI(TEKNİK HİZMETLER SINIFI)MERKEZKPSSP34
İSTATİSTİKBAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞIDİE UZMAN YARDIMCISI(TEKNİK HİZMETLER SINIFI)TAŞRAKPSSP34
İSTATİSTİKBAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞIGÜMRÜK UZMAN YARDIMCISIKPSSP44
İSTATİSTİKTELEKOMÜNİKASYON KURUMUTELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI (THS)KPSSP78
İSTATİSTİKDIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AB GENEL SEKRETERLİĞİAB UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP82
İŞ İDARESİTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIUZMAN YARDIMCISIKPSSP1
İŞ İDARESİMALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜMUHASEBE UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP43
İŞ İDARESİMALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜMUHASEBE DENETMEN YARDIMCISIKPSSP43
İŞ İDARESİMALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜDEVLET MUHASEBE UZMAN YARDIMCISIKPSSP43
İŞLETMEREKABET KURUMUREKABET UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP1
İŞLETMETÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIUZMAN YARDIMCISIKPSSP1
İŞLETMEBAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞISTAJYER DIŞ TİCARET KONTRORÖLÜKPSSP100
İŞLETMEENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU BAŞKANLIĞIENERJİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP104
İŞLETMEMALİYE BAKANLIĞI, ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞIMALİYE UZMAN YARDIMCISIKPSSP105
İŞLETMEMALİYE BAKANLIĞI, AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞIAB UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP106
İŞLETMEMALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER MİLLİ EMLAK KONTROLÖRÜKPSSP107
İŞLETMEBAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP109
İŞLETMEÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)İSTİHDAM VE MESLEK UZMAN YARDIMCISIKPSSP113
İŞLETMEÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (AB KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI)AB UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP114
İŞLETMEÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP115
İŞLETMETARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP117
İŞLETMEÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI)BAŞKANLIK SİGORTA MÜFETTİŞ YARDIMCISIKPSSP118
İŞLETMESANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER KONTROLÖR (İDARİ)KPSSP120
İŞLETMETÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIDENETÇİ YARDIMCISIKPSSP2
İŞLETMEBAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIHAZİNE UZMAN YARDIMCISIKPSSP23
İŞLETMETÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIEĞİTİM ARAŞTIRMACISIKPSSP23
İŞLETMEÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜBAĞ-KUR DENETMEN YARDIMCISIKPSSP35
İŞLETMEDIŞİŞLERİ BAKANLIĞIADAY MESLEK MEMURUKPSSP36
İŞLETMEİÇİŞLERİ BAKANLIĞIKAYMAKAM ADAYIKPSSP37
İŞLETMEMALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER MUHASEBE KONTROLÖRÜKPSSP39
İŞLETMEMALİYE BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIMALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP40
İŞLETMEMALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜDEVLET MALLARI UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP42
İŞLETMEMALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜMİLLİ EMLAK DENETMEN YARDIMCISIKPSSP42
İŞLETMEMALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜMİLLİ EMLAK UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP42
İŞLETMEMALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜMUHASEBE UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP43
İŞLETMEMALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜMUHASEBE DENETMEN YARDIMCISIKPSSP43
İŞLETMEMALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜDEVLET MUHASEBE UZMAN YARDIMCISIKPSSP43
İŞLETMEBAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞIGÜMRÜK UZMAN YARDIMCISIKPSSP44
İŞLETMEBAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER GÜMRÜK KONTRORÖLÜKPSSP44
İŞLETMEÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI)İŞ MÜFETTİŞ YARDIMCISI (SOSYAL)KPSSP46
İŞLETMEBAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞIDEVLET PERSONEL UZMAN YARDIMCISIKPSSP47
İŞLETMEÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE YURTDIŞI HİZ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜYURTDIŞI İŞCİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP48
İŞLETMEMALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜDEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP49
İŞLETMEMALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜGELİR UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP49
İŞLETMESANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP51
İŞLETMESANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEŞKİLATLANDIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER KONTROLÖRKPSSP51
İŞLETMEMALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜVERGİ DENETMEN YARDIMCILIĞIKPSSP52
İŞLETMEKÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞISTAJYER KONTROLÖRKPSSP53
İŞLETMEMALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULUHESAP UZMAN YARDIMCISIKPSSP54
İŞLETMEMALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜDEVLET BÜTÇE UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP56
İŞLETMEBAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞIDİE UZMAN YARDIMCISI(GENEL İDARE HİZMETLERİ) MERKEZKPSSP58
İŞLETMEBAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞIDİE UZMAN YARDIMCISI(GENEL İDARE HİZMETLERİ) TAŞRAKPSSP58
İŞLETMEİÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DAİRE BAŞKANLIĞIDERNEKLER DENETÇİSİ YARDIMCISIKPSSP59
İŞLETMEBAŞBAKANLIK SERMAYE KURULU PİYASASI (SPK)UZMAN YARDIMCISIKPSSP6
İŞLETMEMALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLER KONTROLÖRLERİ BAŞKANLIĞIGSTAJYER GELİRLER KONTROLÖRÜKPSSP60
İŞLETMESANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AB KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜAB UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP64
İŞLETMESAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI (İDARİ)KPSSP67
İŞLETMETELEKOMÜNİKASYON KURUMUTELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI (GHİ)KPSSP77
İŞLETMEBAŞBAKANLIKGÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞIAVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜAVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP82
İŞLETMEDIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AB GENEL SEKRETERLİĞİAB UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP82
İŞLETMESANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞISTAJYER KONTROLÖR (İDARİ)KPSSP84
İŞLETMETARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIAVRUPA TOPLULUĞU UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP88
İŞLETMEÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI)BAŞKANLIK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP89
İŞLETMETARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIKONTROLÖR YARDIMCILIĞIKPSSP89
İŞLETMEBAŞBAKANLIKBAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP95
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİREKABET KURUMUREKABET UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP1
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIDENETÇİ YARDIMCISIKPSSP16
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİTELEKOMÜNİKASYON KURUMUTELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI (THS)KPSSP78
KAMU YÖNETİMİTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIUZMAN YARDIMCISIKPSSP1
KAMU YÖNETİMİMALİYE BAKANLIĞI, AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞIAB UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP106
KAMU YÖNETİMİÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP110
KAMU YÖNETİMİÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)İSTİHDAM VE MESLEK UZMAN YARDIMCISIKPSSP113
KAMU YÖNETİMİÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP115
KAMU YÖNETİMİBAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIHAZİNE UZMAN YARDIMCISIKPSSP30
KAMU YÖNETİMİDIŞİŞLERİ BAKANLIĞIADAY MESLEK MEMURUKPSSP36
KAMU YÖNETİMİMALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜMUHASEBE UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP43
KAMU YÖNETİMİMALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜMUHASEBE DENETMEN YARDIMCISIKPSSP43
KAMU YÖNETİMİMALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜDEVLET MUHASEBE UZMAN YARDIMCISIKPSSP43
KAMU YÖNETİMİÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE YURTDIŞI HİZ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜYURTDIŞI İŞCİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP48
KAMU YÖNETİMİTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIDENETÇİ YARDIMCISIKPSSP5
KAMU YÖNETİMİBAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞIDİE UZMAN YARDIMCISI(GENEL İDARE HİZMETLERİ) MERKEZKPSSP58
KAMU YÖNETİMİBAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞIDİE UZMAN YARDIMCISI(GENEL İDARE HİZMETLERİ) TAŞRAKPSSP58
KAMU YÖNETİMİBAŞBAKANLIK SERMAYE KURULU PİYASASI (SPK)UZMAN YARDIMCISIKPSSP6
KAMU YÖNETİMİTELEKOMÜNİKASYON KURUMUTELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI (GHİ)KPSSP77
KİMYAÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP110
KİMYA MÜHENDİSİSAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI (TEKNİK)KPSSP12
KİMYAGERSAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI (TEKNİK)KPSSP12
KURUM TARAFINDAN İLAN EDİLECEKBAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞIDIŞ TİCARET UZMAN YARDIMCISIKPSSP108
KURUM TARAFINDAN İLAN EDİLECEKÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI)SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP111
KURUM TARAFINDAN İLAN EDİLECEKÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI)SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP112
KURUM TARAFINDAN İLAN EDİLECEKÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ)ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCISIKPSSP116
KURUM TARAFINDAN İLAN EDİLECEKBAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞIPLANLAMA UZMAN YARDIMCISIKPSSP4
KURUM TARAFINDAN İLAN EDİLECEKÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ)ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCISIKPSSP5
KURUM TARAFINDAN İLAN EDİLECEKKAMU İHALE KURUMUKAMU İHALE UZMAN YARDIMCISIKPSSP5
KURUM TARAFINDAN İLAN EDİLECEKKAMU İHALE KURUMUKAMU İHALE UZMAN YARDIMCISIKPSSP62
MAKİNE MÜHENDİSİTARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIKONTROLÖR YARDIMCILIĞIKPSSP89
MALİYETÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIUZMAN YARDIMCISIKPSSP1
MALİYEMALİYE BAKANLIĞI, AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞIAB UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP106
MALİYEÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)İSTİHDAM VE MESLEK UZMAN YARDIMCISIKPSSP113
MALİYEÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP115
MALİYEBAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIHAZİNE UZMAN YARDIMCISIKPSSP24
MALİYETÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIDENETÇİ YARDIMCISIKPSSP3
MALİYEDIŞİŞLERİ BAKANLIĞIADAY MESLEK MEMURUKPSSP36
MALİYEMALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜMUHASEBE UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP43
MALİYEMALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜMUHASEBE DENETMEN YARDIMCISIKPSSP43
MALİYEMALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜDEVLET MUHASEBE UZMAN YARDIMCISIKPSSP43
MALİYEBAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞIDEVLET PERSONEL UZMAN YARDIMCISIKPSSP47
MALİYEÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE YURTDIŞI HİZ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜYURTDIŞI İŞCİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP48
MALİYEBAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞIDİE UZMAN YARDIMCISI(GENEL İDARE HİZMETLERİ) MERKEZKPSSP58
MALİYEBAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞIDİE UZMAN YARDIMCISI(GENEL İDARE HİZMETLERİ) TAŞRAKPSSP58
MALİYEBAŞBAKANLIK SERMAYE KURULU PİYASASI (SPK)UZMAN YARDIMCISIKPSSP6
MALİYETELEKOMÜNİKASYON KURUMUTELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI (GHİ)KPSSP77
MATEMATİKTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIDENETÇİ YARDIMCISIKPSSP14
MATEMATİKBAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞIDİE UZMAN YARDIMCISI(TEKNİK HİZMETLER SINIFI)MERKEZKPSSP34
MATEMATİKBAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞIDİE UZMAN YARDIMCISI(TEKNİK HİZMETLER SINIFI)TAŞRAKPSSP34
MATEMATİKBAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞIGÜMRÜK UZMAN YARDIMCISIKPSSP44
MATEMATİKDIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AB GENEL SEKRETERLİĞİAB UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP82
MATEMATİKBAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIHAZİNE UZMAN YARDIMCISIKPSSP92
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI)İŞ MÜFETTİŞ YARDIMCISI (TEKNİK)KPSSP13
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİBAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP70
MİMARLIK VE ŞEHİR PLANCILIĞIKÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞISTAJYER KONTROLÖRKPSSP8
MUHASEBETÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIUZMAN YARDIMCISIKPSSP1
MUHASEBEBAŞBAKANLIK SERMAYE KURULU PİYASASI (SPK)UZMAN YARDIMCISIKPSSP6
MUHASEBETÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIDENETÇİ YARDIMCISIKPSSP8
MUHASEBE VE FİNASMANBAŞBAKANLIK SERMAYE KURULU PİYASASI (SPK)UZMAN YARDIMCISIKPSSP6
PSİKOLOJİBAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP109
PSİKOLOJİÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP110
SİGORTACILIKTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIUZMAN YARDIMCISIKPSSP1
SİYASAL BİLGİLERREKABET KURUMUREKABET UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP1
SİYASAL BİLGİLERBAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞISTAJYER DIŞ TİCARET KONTRORÖLÜKPSSP100
SİYASAL BİLGİLERENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU BAŞKANLIĞIENERJİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP104
SİYASAL BİLGİLERMALİYE BAKANLIĞI, ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞIMALİYE UZMAN YARDIMCISIKPSSP105
SİYASAL BİLGİLERMALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER MİLLİ EMLAK KONTROLÖRÜKPSSP107
SİYASAL BİLGİLERBAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP109
SİYASAL BİLGİLERÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP110
SİYASAL BİLGİLERÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)İSTİHDAM VE MESLEK UZMAN YARDIMCISIKPSSP113
SİYASAL BİLGİLERÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (AB KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI)AB UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP114
SİYASAL BİLGİLERÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP115
SİYASAL BİLGİLERTARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP117
SİYASAL BİLGİLERÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI)BAŞKANLIK SİGORTA MÜFETTİŞ YARDIMCISIKPSSP118
SİYASAL BİLGİLERSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER KONTROLÖR (İDARİ)KPSSP120
SİYASAL BİLGİLERÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜBAĞ-KUR DENETMEN YARDIMCISIKPSSP35
SİYASAL BİLGİLERDIŞİŞLERİ BAKANLIĞIADAY MESLEK MEMURUKPSSP36
SİYASAL BİLGİLERİÇİŞLERİ BAKANLIĞIKAYMAKAM ADAYIKPSSP37
SİYASAL BİLGİLERMALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER MUHASEBE KONTROLÖRÜKPSSP39
SİYASAL BİLGİLERMALİYE BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIMALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP40
SİYASAL BİLGİLERMALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜDEVLET MALLARI UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP42
SİYASAL BİLGİLERMALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜMİLLİ EMLAK DENETMEN YARDIMCISIKPSSP42
SİYASAL BİLGİLERMALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜMİLLİ EMLAK UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP42
SİYASAL BİLGİLERBAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞIGÜMRÜK UZMAN YARDIMCISIKPSSP44
SİYASAL BİLGİLERBAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER GÜMRÜK KONTRORÖLÜKPSSP44
SİYASAL BİLGİLERBAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAPU VE KADASTRO DENETMEN YARDIMCISIKPSSP45
SİYASAL BİLGİLERÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI)İŞ MÜFETTİŞ YARDIMCISI (SOSYAL)KPSSP46
SİYASAL BİLGİLERÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE YURTDIŞI HİZ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜYURTDIŞI İŞCİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP48
SİYASAL BİLGİLERMALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜDEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP49
SİYASAL BİLGİLERMALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜGELİR UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP49
SİYASAL BİLGİLERMALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜVERGİ DENETMEN YARDIMCILIĞIKPSSP49
SİYASAL BİLGİLERSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP51
SİYASAL BİLGİLERSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEŞKİLATLANDIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER KONTROLÖRKPSSP51
SİYASAL BİLGİLERKÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞISTAJYER KONTROLÖRKPSSP53
SİYASAL BİLGİLERMALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULUHESAP UZMAN YARDIMCISIKPSSP54
SİYASAL BİLGİLERMALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜDEVLET BÜTÇE UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP56
SİYASAL BİLGİLERMALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLER KONTROLÖRLERİ BAŞKANLIĞIGSTAJYER GELİRLER KONTROLÖRÜKPSSP57
SİYASAL BİLGİLERİÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DAİRE BAŞKANLIĞIDERNEKLER DENETÇİSİ YARDIMCISIKPSSP59
SİYASAL BİLGİLERBAŞBAKANLIK SERMAYE KURULU PİYASASI (SPK)UZMAN YARDIMCISIKPSSP6
SİYASAL BİLGİLERSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AB KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜAB UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP64
SİYASAL BİLGİLERSAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI (İDARİ)KPSSP67
SİYASAL BİLGİLERBAŞBAKANLIKGÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞIAVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜAVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP82
SİYASAL BİLGİLERDIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AB GENEL SEKRETERLİĞİAB UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP82
SİYASAL BİLGİLERSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞITÜKETİCİ VE REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI (İDARİ)KPSSP84
SİYASAL BİLGİLERSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞISTAJYER KONTROLÖR (İDARİ)KPSSP84
SİYASAL BİLGİLERÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI)BAŞKANLIK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP89
SİYASAL BİLGİLERTARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIKONTROLÖR YARDIMCILIĞIKPSSP89
SİYASAL BİLGİLERBAŞBAKANLIKBAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP95
SİYASET BİLİMİÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP115
SİYASET BİLİMİDIŞİŞLERİ BAKANLIĞIADAY MESLEK MEMURUKPSSP36
SİYASET BİLİMİÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE YURTDIŞI HİZ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜYURTDIŞI İŞCİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP48
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİBAŞBAKANLIK SERMAYE KURULU PİYASASI (SPK)UZMAN YARDIMCISIKPSSP6
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERBAŞBAKANLIK SERMAYE KURULU PİYASASI (SPK)UZMAN YARDIMCISIKPSSP6
SOSYAL HİZMETLERBAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP109
SOSYOLOJİBAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞIDİE UZMAN YARDIMCISI(GENEL İDARE HİZMETLERİ) MERKEZKPSSP58
SOSYOLOJİBAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞIDİE UZMAN YARDIMCISI(GENEL İDARE HİZMETLERİ) TAŞRAKPSSP58
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİTARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIAVRUPA TOPLULUĞU UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP88
TABİPSAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI (TEKNİK)KPSSP12
TIP DOKTORUÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI)İŞ MÜFETTİŞ YARDIMCISI (TEKNİK)KPSSP13
TURİZMKÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞISTAJYER KONTROLÖRKPSSP53
ULUSLAR ARASI FİNANSBAŞBAKANLIK SERMAYE KURULU PİYASASI (SPK)UZMAN YARDIMCISIKPSSP6
ULUSLAR ARASI TİCARETBAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIHAZİNE UZMAN YARDIMCISIKPSSP18
ULUSLARARASI İLİŞKİLERTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIUZMAN YARDIMCISIKPSSP1
ULUSLARARASI İLİŞKİLERMALİYE BAKANLIĞI, AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞIAB UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP106
ULUSLARARASI İLİŞKİLERÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP110
ULUSLARARASI İLİŞKİLERÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP115
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDIŞİŞLERİ BAKANLIĞIADAY MESLEK MEMURUKPSSP36
ULUSLARARASI İLİŞKİLERTÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASIDENETÇİ YARDIMCISIKPSSP4
ULUSLARARASI İLİŞKİLERÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE YURTDIŞI HİZ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜYURTDIŞI İŞCİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP48
ULUSLARARASI İLİŞKİLERBAŞBAKANLIK SERMAYE KURULU PİYASASI (SPK)UZMAN YARDIMCISIKPSSP6
ULUSLARARASI İLİŞKİLERTELEKOMÜNİKASYON KURUMUTELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI (GHİ)KPSSP77
ULUSLARARASI İLİŞKİLERBAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞIHAZİNE UZMAN YARDIMCISIKPSSP88
ULUSLARARASI İLİŞKİLERTARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIAVRUPA TOPLULUĞU UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP88
VETERİNERLİKTARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP8
VETERİNERLİKTARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIAVRUPA TOPLULUĞU UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP88
YÖNETİM BİLİMLERİSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER KONTROLÖR (İDARİ)KPSSP120
YÖNETİM BİLİMLERİSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEŞKİLATLANDIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜSTAJYER KONTROLÖRKPSSP51
YÖNETİM BİLİMLERİSANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞISTAJYER KONTROLÖR (İDARİ)KPSSP84
ZİRAAT MÜHENDİSİTARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIMÜFETTİŞ YARDIMCILIĞIKPSSP8
ZİRAAT MÜHENDİSİTARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIAVRUPA TOPLULUĞU UZMAN YARDIMCILIĞIKPSSP88
ZİRAAT MÜHENDİSİTARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞIKONTROLÖR YARDIMCILIĞIKPSSP89
ZİRAAT MÜHENDİSİBAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞIDIŞ TİCARETTE DENETMEN YARDIMCISIKPSSP96


Kpss yerleştirme takvimiKPSS/B Tercih KlavuzuKPSS/B Minumum PuanlarKpss klavuzları
KPSS Çıkmış SorularKpss sayısal bilgilerPuan Nasıl Artar?Kpss duyuırular
Kpss sınav arşiviFaceboak'a katılınZaferfen sohbetKPSS Puanmatik


A Grubu İçin Gireceğim Sınavların İçerikleri Nelerdir?

A grubu kadro olduğu halde, alan sınavı gerektirmeyen bölümler 

Yabancı Dil Sınavının A Grubuna Bir Etkisi Var mıdır?

A Grubu Kadroları Nelerdir?

A Grubu Kadrolarına Kimler Başvurabilir?

A Grubu Kadrolarına Giriş Koşulları Nelerdir?

KPSS-A İçin Oluşan Puan Türlerine Göre Tercih Edilebilecek Kurumlar Nelerdir?

A Grubu Kadrolarının Görev Alabilecekleri Kamu Görevleri Nelerdir?

Bölüm Mezuniyetine Göre A Grubu Kadroları-Mühendislik/Mimarlık

Kadroya Nasıl Girerim? -İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı

Kadroya Nasıl Girerim? -İdari Yargı Hakimliği

Kadroya Nasıl Girerim? -Sayıştay Denetçiliği Yardımcılığı

Kadroya Nasıl Girerim? -BDDK Uzman Yardımcılığı

Kadroya Nasıl Girerim? -Adli Yargı Hakimliği

Kadroya Nasıl Girerim? -Vergi Müfettiş Yardımcılığı

Kadroya Nasıl Girerim? -Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kadroya Nasıl Girerim? -Kaymakamlık

Bölüm Mezuniyetine Göre A Grubu Kadroları-Hukuk Fakültesi

Bölüm Mezuniyetine Göre A Grubu Kadroları-İBBF

Tüm bölüm mezunlarına göre hangi kadroya hangi puanla atanırım?

KPSS Sonucuna Göre A-Grubu Kadrolarına Nasıl Atama Yapılır?

 Girilen Sınavlardan Kaç Çeşit Puanlama Hesaplanmaktadır?

 

 

A Grubu İçin Gireceğim Sınavların İçerikleri Nelerdir?

 

TABLO-1 KPSS'DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI
www.zaferfen.comYaklaşık
 Ağırlığı
www.zaferfen.comYaklaşık
 Ağırlığı
Genel Yetenek
    
1) Sözel Bölüm50%2) Sayısal Bölüm50%
Sözel akıl yürütme (muhakeme)   
becerilerim, dil bilgisi ve yazım Sayısal ve mantıksal akıl yürütme 
kurallarını ölçmeye yönelik (muhakeme) becenlerini ölçmeye 
sorulardan oluşacaktır yönelik sorulardan oluşacaktır. 
Genel Kültür
    
1) Tarih45%3) Temel Yurttaşlık Bilgisi15%
a)Anadolu Selçuklu Devleti ve öncesindeki a) Hukuk başlangıcı ve genel kamu 
Türk Devletleri5%hukuku5%
b) Osmanlı Devleti15%b) Anayasa5%
c) Atatürk İlke ve inkılapları20%c) İdare5%
d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi5%4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve 
  Güncel Sosyoekonomik Konular10%
2) Türkiye Coğrafyası30%  
a) Türkiye'nin fiziki özellikleri12%  
b)Türkiye'nin beşeri özellikleri5%  
c) Türkiye'nin ekonomik özellikleri13%  
Hukuk
1) Anayasa Hukuku10%5) Borçlar Hukuku15%
2) idare Hukuku ve İdari Yargı15%6) Ticaret Hukuku15%
3) Ceza Hukuku15%7) icra ve İflas Hukuku15%
4) Medeni Hukuk15%  
iktisat
1) iktisadi Doktrinler Tarihi5%5) Uluslararası iktisat10%
2) Mikro iktisat30%6) Kalkınma-Büyüme10%
3) Makro İktisat25%7) Türkiye Ekonomisi10%
4) Para-Banka-Kredi10%  
İsletme
1) Temel Kavramlar10%4) Pazarlama Yönetimi20%
2) işletme Yönetimi25%5) Finansal Yönetim20%
3) Üretim Yönetimi25%  
Malive
1) Maliye Teorisi10%5) Bütçe15%
2) Kamu Gelirleri15%6) Vergi Hukuku15%
3) Kamu Giderleri15%7) Maliye Politikası15%
4) Kamu Borçları15%  
Muhasebe
1) Genel Muhasebe65%3) Ticari Aritmetik10%
2) Mali Tablolar Analizi15%4) İhtisas Muhasebesi10%
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri
1) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku55%2) Çalışma Ekonomisi30%
a) İş hukuku ve teorisi20%3) Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi15%
b) Sosyal güvenlik hukuku   
ve teorisi25%  
c) Sosyal politika10%  
Ekonometri
1) Ekonometrik Tahmin ve Tahmin Ediciler10%7) Farklı Yayılım (Değişen Varyans)10%
2) Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve 8) Çoklu Doğrusal Bağlantı5%
istatistiksel Olarak Değerlendirilmesi. 9) Model Tanımlama ve Tanımlama Hatalan10%
Hipotez Testleri. Güven Aralığı10%10) Eşanlı Denklem Sistemleri10%
3) İkili (Kukla) Değişkenler, İkili Açıklayıcı 11) Zaman Serisi Modellemesi10%
ve ikili Bağımlı Değişkenler10%12) Dinamik Ekonometri, Dağıtılmış Gecikme 
4) Öngörü5%ve Otoregresif Modeller5%
5) Kısmi Regresyon ve Korelasyon5%  
6) Otokorelasyon (içsel Bağıntı)10%  
İstatistik
1) Olasılık ve Stokastik Süreçler15%6) Uygulamalı İstatistik15%
2) Matematiksel İstatistik15%7) Zaman Serileri5%
3) Yöneylem Araştırması5%8) Deney Tasarımı ve Varyans Analizi10%
4) Çok Değişkenli Analizler10%9) Örnekleme10%
5) Parametrik Olmayan Testler5%10) Regresyon Analizi10%
Kamu Yönetimi
1) Siyaset Bilimi15%6) Sosyoloji5%
2) Anayasa15%7) Türk Siyasi Hayatı (Osmanlıdan 
3) Yönetim Bilimleri ve Kamu Politikası20%Günümüze Siyasi Olaylar)10%
4) Yönetim Hukuku20%  
5) Kentleşme ve Çevre Sorunları15%  
Uluslararası İlişkiler
1) Uluslararası ilişkiler Teorisi20%4) Uluslararası Güncel Sorunlar15%
2) Uluslararası Hukuk25%5) Uluslararası Örgütler10%
3) Siyasi Tarih15%6) Türk Dış Politikası15%

 

 

 

 A Grubu Kadrolarına Başvurmak İçin Hangi Sınavlara Girmeliyim? 

SINAV OTURUMLARI: Tarih-Süre-Soru Sayısı

Tarih:05.07.2014


Tarih:06.07.2014

Tarih:07.07.2013

Süre:120 dakika

Süre:160 dakika

Süre:160 dakika

Cumartesi sabah


Pazar sabah

Pazar öğle

Genel Yetenek (60)

Hukuk (30)

Ç.Eko.End. İlişkileri (30)

Genel Kültür (60)

 

İktisat (30)

Ekonometri (30)


 

İşletme (30)

İstatistik (30)

 

Maliye (30)

Kamu Yönetimi (30)


 

Muhasebe (30)

Uluslararası İlişkiler (30)

Sabah oturumları başlama saati: 09:30

Öğlen oturumları başlama saati: 14:30

ZAFERFEN AKADEMİ www.zaferfen.com

 

 

 A grubu kadro olduğu halde, alan sınavı gerektirmeyen bölümler 

KPSS 70: Bayındırlık ve İskan bakanlığı müfettiş yardımcısı

KPSS 108:Dış ticaret uzman yardımcılığı

KPSS106: Avrupa Birliği uzman yardımcılığı

KPSS 6:SPK uzman hukuk yardımcılığı

KPSS 7: DİE teknik uzman

KPSS 8:Kültür ve Turizm bakanlığı, Tarım ve Köy işleri  bakanlığı müfettiş yardımcılığı

   Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri (24 Nisan 2013)

Yabancı Dil Sınavının A Grubuna Bir Etkisi Var mıdır?

3.7 DEĞERLENDİRME

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Yabancı dil ağırlığı içeren KPSS puanları hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında adayların ilgili KPSS’den önce elde ettikleri Yabancı Dil Sınavı (YDS) Sonuçları kullanılacaktır. KPSS’den sonra elde edilecek Yabancı Dil Sınavı (YDS) Sonuçları, yabancı dil ağırlığı içeren bir sonraki KPSS puanlarının hesabında dikkate alınacaktır. KPSS’ye giren adayların her üç yabancı dil için (Almanca, Fransızca, İngilizce) YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, doğru ya da yanlış hiçbir cevabı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS puanı olmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.

Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır. 

Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir. 

Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

 

Dil bilgisi ve kelime soruları

 

Okuma parçasında boşluk doldur­ma (dil bilgisi, gramer... )

 

Cümle tamamlama

 

İngilizce Türkçe çeviri

 

Türkçe İngilizce çeviri

 

Paragrafta anlam bütünlüğünü bo­zan cümleyi bulma

 

Diyalog soruları

 

Paragraf tamamlama

 

Okuma parçası soruları

 

 

Kamu kurumlarında A grubu kadrolara alına­cak adaylardan istenen Yabancı Dil puanı ge­nelde minimum 42 doğrudur yani adayın dil sınavında en az % 70 lik puan diliminde olma­sı gerekir. Ayrıca bazı kurumlar bu sınırı 36 doğru olarak belirlerken az da olsa birkaç kurumda adayların % 50 lik sınav barajı olan 30 doğruyu geçmeleri istenmektedir.


Dil testinden yapılan netler A grubu puanlarının 91 tanesinin hesaplamasında kullanılmaktadır. 91 puan türüne etkisi aşağıdaki gibidir.

Puan Türü

% Etkisi

50 Adet

10

20 Adet

30

11 Adet

20

4 Adet

15

2 Adet

40

2 Adet

60

1 Adet

25

Ayrıca, yalnız Yabancı Dil ve GK – GY puan türü ile personel alan bir çok kurum bulunmaktadır. Bunlar; KPSS P4, P5, P6, P7, P8, P68, P70, P106 ve P108 puan türleridir.

 A Grubu Kadroları Nelerdir? 

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. Kamu kurum ve kuruluşları, A grubu olarak nitelenen kadrolarına personel seçimini, esas olarak kendi mevzuatına göre yapacakları giriş sınavı ile gerçekleştirir. Ancak, kendi mevzuatında hüküm bulunmak kaydıyla KPSS puanları, giriş sınavı yapılmadan da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, doğrudan A grubu kadrolara atama için kullanılabilir. A grubu kadrolarına atama için seçme yapacak kamu kurum ve kuruluşları, yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri ile genel ve kendi mevzuatındaki koşulları ve belirlenen KPSS taban puanını, Resmi Gazete ‘de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurur. Giriş Sınavı yapılacaksa, bu duyuruda ayrıca, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi de belirtilir. Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, kılavuzda yer alan KPSS puan türlerinden hangisini kullanacakları ile adaylarda arayacakları genel ve özel şartları ilanla kamuoyuna duyuracaklardır. Adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının, personel alımı öncesinde basın yoluyla verecekleri ilanlarda geçerli koşulların duyurulacağını göz önünde tutmalıdır. Sınav sonuçları, adayların adreslerine postalanacaktır. Adaylar, sınavdan sonra basın yoluyla A Grubu Kadrolar için ilan veren kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan başvuracaklardır. Adaylar, kabul için kendilerinden istenen tüm belgeleri de, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına eksiksiz olarak vermek zorundadırlar. 

A Grubu Kadrolarına Kimler Başvurabilir?

KPSS-A kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk fakültesi mezunları başvurabilmektedir. Ancak bu­nu yanı sıra Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik, Sosyoloji, Psikoloji ve Mühendislik Fakültesi mezun­ları da bu sınava girebilirler.

A Grubu Kadrolarına Giriş Koşulları Nelerdir?

1. KPSS'de iligili puan türünden yeterli puanı almış olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartları taşımak,

3. İlgili Lisans bölümünden mezun olmak,

4. Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında belirlenen yaş sınırını (35 yaş) doldurmamış olmak,

5. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

6. Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vucut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

7. Süresi içinde başvurmuş ve başvuruda iste¬nen belge ve bilgileri vermiş olmak

 

KPSS-A İçin Oluşan Puan Türlerine Göre Tercih Edilebilecek Kurumlar Nelerdir? 

A Grubu kadroları için girilen sınavların sonucunda oluşan 120 çeşit KPSS puanları için kurumların başvuru sırasında ilan edecekleri Puan türlerine göre tercihler yapılır. Kurumların ilgili puan türleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

PUAN TÜRÜ

GİRİLEBİLECEK KURUMLAR

KPSSP1

Rekabet Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıDenetçi Yardımcısı Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıEğitim Araştırmacısı,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uzman Yardımcısı

KPSSP3

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin İletişim Fakültelerinin, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun olmak veya yukarıda sayılanlara denkliği yet kili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak)

KPSSP4

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolör (Mühendis),Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (Mühendis), Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

KPSSP5

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi) ,Kamu İhale Kurumu

KPSSP6

Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Hukukçu Yardımcısı), Başba kanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Yardımcısı), Enerji Piyasası Düzenle me Kurumu Başkanlığı

KPSSP7

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Teknik)

KPSSP8

Kültür ve Turizm Bakanlığı,Tarım ve Köy İşleri BakanlığıMüfettiş Yardımcısı

KPSSP9

TBMM Genel Sekreterliği Uzman Yardımcılığı

KPSSP10

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin, eğitim yönetimi, planlaması, ekonomisi, denetimi bölümünden mezun olmak veya yukarı da sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.)

KPSSP12

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu BaşkanlığıMüfettiş Yardımcısı (Teknik)

KPSSP13

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yar dımcısı (Teknik)

KPSSP17

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Mühendis)

KPSSP18

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası Ticaret)

KPSSP21

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Hukuk),Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı (Müfettiş Yardımcısı)

KPSSP22

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (İktisat)

KPSSP23

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (İşletme)

KPSSP24

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Maliye)

KPSSP25

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (İstatistik)

KPSSP30

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Kamu Yönetimi)

KPSSP34

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Merkez) .Başbakanlık Devlet İsta tistik Enstitüsü Başkanlığı (Taşra)

KPSSP35

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

KPSSP36

Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memuru

KPSSP37

İçişleri BakanlığıKaymakam Adayı

KPSSP39

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel MüdürlüğüStajyer Muhasebat Kontrolörü

KPSSP40

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu BaşkanlığıMaliye Müfettiş Yardımcısı

KPSSP42

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Devlet Malları Uzman Yardımcısı.Ma liye Bakanlığı Milli Emlak Genel MüdürlüğüMilli Emlak Denetmen Yardımcısı,Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel MüdürlüğüMilli Emlak Uzman Yardımcısı

KPSSP43

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzman Yardımcısı,Mali ye Bakanlığı Muhasebat Genel MüdürlüğüDevlet Muhasebe Uzman Yardımcısı.Ma liye Bakanlığı Muhasebat Genel MüdürlüğüMuhasebe Denetmen Yardımcısı

KPSSP44

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı.Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Ge nel Müdürlüğü

KPSSP45

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Tapu ve Kadas tro Denetmen Yardımcısı)

KPSSP46

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yar dımcısı

KPSSP47

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı

KPSSP48

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KPSSP49

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Uzman Yardımcısı,Maliye Bakanlı ğı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmen Yardımcısı,Maliye Bakanlığı Gelirler Genel MüdürlüğüDevlet Gelir Uzman Yardımcısı

KPSSP51 KPSSP52

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu BaşkanlığıMüfettiş Yardımcısı,Sanayi ve Ticaret Ba

KPSSP53

Kültür ve Turizm Bakanlığı

KPSSP54

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları KuruluHesap Uzman Yardımcısı

KPSSP56

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Devlet Bütçe Uzman Yar dımcısı

KPSSP57

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörleri BaşkanlığıStajyer Gelirler Kontrolörü

KPSSP58

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri),Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı

KPSSP59

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı

KPSSP62

Kamu İhale Kurumu

KPSSP64

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü

KPSSP67

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu BaşkanlığıMüfettiş Yardımcısı (İdari)

KPSSP68

Dışişleri Bakanlığı Aday İdari Memur

KPSSP69

Dışişleri Bakanlığı Aday Haberleşme Teknik Personeli

KPSSP70

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı (Müfettiş Yardımcısı)

KPSSP77

Telekomünikasyon KurumuTelekomünikasyon Uzman Yardımcısı (GİH)

KPSSP78

Telekomünikasyon KurumuTelekomünikasyon Uzman Yardımcısı (THS)

KPSSP82

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği,Başbakanlık Gümrük Müsteşarlı ğı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

KPSSP84

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolör (İdari),Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tü ketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (İdari)

KPSSP89

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Teftiş Kurulu Başkanlığı)Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı,Tarım ve Köy İşleri BakanlığıKontrolör Yardımcısı

KPSSP92

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Matematik),Başbakan lık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı) (Ekonometri)

KPSSP95

Başbakanlık

KPSSP96

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yar dımcısı)

KPSS100

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü)

KPSS103

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

KPSS104

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

KPSS105

Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Maliye Uzman Yardımcısı

KPSS106

Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi BaşkanlığıAvrupa Birliği Uzman Yardımcısı

KPSS107

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel MüdürlüğüStajyer Milli Emlak Kontrolörü

KPSS108

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticaret Uzman Yardımcısı)

KPSS109

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

KPSS110

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)

KPSS111

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

KPSS112

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

KPSS113

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olmak veya Hukuk Fakültesi ya da İşletme Fakültesi mezunu olmak ya da yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.)

KPSS114

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı)

KPSS115

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü) Çalışma UzmanYardımcılığı

KPSS116

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi)

KPSS117

Tarım ve Köy İşleri BakanlığıMüfettiş Yardımcısı

KPSS118

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı) (Başkanlık Sigorta Müfettiş Yardımcısı)

KPSS119

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıAraştırmacı

KPSS120

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel MüdürlüğüStajyer Kontrolör (İdari)

 

A Grubu Kadrolarının Görev Alabilecekleri Kamu Görevleri Nelerdir? 

Genel olarak İİBF mezunları aşağıdaki kadrolarda üst kademelere yani kariyer meslek görevlerinde ça­lışabilmektedirler. Kariyer Meslek ifadesi, özel bir yarışma sınavı ile girilen belirli yetişme süresi sonra­sında olumlu sicil almak kaydıyla hazırlanacak mesleki tez veya yapılacak yeterlilik sınavı sonucunda başarılı olunarak atanılan mesleki güvenceye sahip kamu görevleri için kullanılır.

BAŞBAKANLIK

Başbakanlık Uzman Yardımcısı

Devlet Personel Uzman Yardımcısı

Planlama Uzman Yardımcısı

Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı

Dış Ticaret Uzman Yardımcısı (Hukuk-iktisat-işletme)

Enerji Uzman Yardımcısı

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

il Planlama Uzman Yardımcısı

Kaymakam Adayı

Dernekler Denetçi Yardımcısı

 

MALİYE BAKANLIĞI

Maliye Uzman Yardımcısı

Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı

Devlet Gelir Uzman Yardımcısı

Vergi Denetmen Yardımcısı

Stajyer Gelirler Kontrolörü

Hesap Uzman Yardımcısı

Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı

Devlet Malları Uzman Yardımcısı

Milli Emlak Denetmen Yardımcısı

Muhasebe Uzman Yardımcısı

Muhasebe Denetmen Yardımcısı

Stajyer Tasfiye Kontrolörü

Maliye Müfettiş Yardımcısı

 

MERKEZ BANKASI

Araştırmacı

Müfettiş Yardımcısı

Uzman Yardımcısı

 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Stajyer Kontrolör

Stajyer Kontrolör (idari)

Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı

Kontrolör Yardımcısı

Müfettiş Yardımcısı

TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI (Müfettiş Yard.)

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

 

BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Gümrük Müfettiş Yardımcısı

Gümrük Uzman Yardımcısı

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

 

BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Hazine Uzman Yardımcısı (Hukuk - iktisat - işletme - Maliye ...)

Sigorta Denetleme Kurulu Aktüer Yardımcısı

Sigorta Denetleme Kurulu Uzman Yardımcısı

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Müfettiş Yardımcı

ı

Uzman Yardımcısı

 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Teknik Yardım Uzman Yardımcısı

 

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

Denizcilik Müsteşarlığı Müfettiş Yardımcısı

Denizcilik Uzman Yardımcısı

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Uzman Yardımcısı

 

SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Savunma Sanayi Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşların Avrupa
Birliği Uzman Yardımcısı

 

BUNLARIN HARİCİNDE;

Sermaye Piyasası Kurulu

Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Dışişleri Bakanlığı vb.

 

Bölüm Mezuniyetine Göre A Grubu Kadroları-Mühendislik/Mimarlık

A Grubu kadroları için Mühendislik ve Mimarlık Fakülte mezunlarının bölüm-kadro atama örnerleri aşağıda verilmiştir.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı

DİE Uzman Yard. (Teknik Hizmetler Sınıfı)

KPSSP7

Dışişleri Bakanlığı

Aday Haberleşme Teknik Personeli

KPSSP69

Telekomünikasyon Kurumu

Telekomünikasyon Uzman Yard. (THS)

KPSSP78

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Denetçi Yardımcısı

KPSSP18

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Başbakanlık Devlet ıstatistik Enstitüsü Başkanlığı

DİE Uzman Yard. (Teknik Hizmetler Sınıfı)

KPSSP7

ELEKTRİK/ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Kontrolör Yardımcılığı

KPSSP89

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Denetçi Yardımcısı

KPSSP19

Telekomünikasyon Kurumu Telekomünikasyon Uzman

Telekomünikasyon Uzman Yard. (THS)

KPSSP78

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Denetçi Yardımcısı

KPSSP21

Telekomünikasyon Kurumu

Telekomünikasyon Uzman Yard. (THS)

KPSSP78

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Denetçi Yardımcısı

KPSSP20

ELEKTRONİK ve HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Denetçi Yardımcısı

KPSSP22

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Başbakanlık Devlet ıstatistik Enstitüsü Başkanlığı

DİE Uzman Yard. (Teknik Hizmetler Sınıfı)

KPSSP7

Rekabet Kurumu

Rekabet Uzman Yardımcılığı

KPSSP1

Telekomünikasyon Kurumu

Telekomünikasyon Uzman Yard. (THS)

KPSSP78

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Uzman Yardımcısı

KPSSP12

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Denetçi Yardımcısı

KPSSP17

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Telekomünikasyon Kurumu

Telekomünikasyon Uzman Yard. (THS)

KPSSP78

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Başbakanlık Devlet ıstatistik Enstitüsü Başkanlığı

DİE Uzman Yard. (Teknik Hizmetler Sınıfı)

KPSSP7

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcılığı

KPSSP88

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Kontrolör Yardımcılığı

KPSSP89

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Rekabet Kurumu

Rekabet Uzman Yardımcılığı

KPSSP1

Telekomünikasyon Kurumu

Telekomünikasyon Uzman Yard. (THS) Yardımcılığı

KPSSP78

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Denetçi Yard

KPSSP16

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

Müfettiş Yardımcılığı (Teknik)

KPSSP12

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Kontrolör Yardımcılığı

KPSSP89

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Bayındırlık ve ıskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

Müfettiş Yardımcılığı

KPSSP70

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı)

İş Müfettiş Yard. (Teknik)

KPSSP13

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANCILIĞI

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Stajyer Kontrolör

KPSSP8

SU ÜRÜLERİ MÜHENDİSLİĞİ

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcılığı

KPSSP88

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

Dış Ticarette Denetmen Yard.

KPSSP96

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Müfettiş Yardımcılığı

KPSSP8

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcılığı

KPSSP88

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Kontrolör Yardımcılığı

KPSSP89

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

Gümrük Uzman Yard.

KPSSP44

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

Hazine Uzman Yard.

KPSSP17

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Gen. Müd.)

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yard.

KPSSP110

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığı

Enerji Uzman Yardımcılığı

KPSSP6

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Tüketici ve Rekabet Uzm. Yard. (Mühendis)

KPSSP4

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Stajyer Kontrolör (Mühendis)

KPSSP4

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı AB Koordinasyon Gen. Müd.

AB Uzman Yardımcılığı

KPSSP64

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

Müfettiş Yardımcılığı

KPSSP8

 

 

Kadroya Nasıl Girerim? -İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı 

 MÜRACAAT KOŞULLARI

 • 18 yaşın ikmalinden sonra yapılan yaş tashih­leri dikkate alınmaksızın, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak,
 • Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Oku­lu veya Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bö­lümü mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
 • Yurdun her yerinde sürekli olarak görev yap­masını engelleyecek akıl hastalığı bulunma­dığını tam teşekküllü Devlet hastanesinden ala­cağı sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek,
 • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda­ki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hüküm­ler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis ve­yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şah­siyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelik­li zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcı­lık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolan­lı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiye­ti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırları­nı açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
  çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağı­na gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

SINAV

Yazılı sınav, genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından yapılacaktır.

 • Genel yetenek ve genel kültür soruları
  • Türkçe,
  • Matematik,
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
  • Türkiye Coğrafyası,
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi konularından,
 • Alan bilgisi soruları
  • Türk Ticaret Kanununun Kıymetli Evrakı düzenleyen üçüncü kitabı,
  • İcra ve İflâs Kanunu,
  • İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi,
  • İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği,
  • Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu,
  • Tebligat Kanunu,
  • Tebligat Tüzüğü,
  • Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
  • Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri

Yönetmeliği konularından oluşacaktır.

 

 

Kadroya Nasıl Girerim? -İdari Yargı Hâkimliği

MÜRACAAT ŞARTLARI

Hukuk fakültesi mezunları ile ihtiyaç durumunda alınacak aday sayısının %20'sini geçmemek
kaydıyla Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye Lisans mezunları başvurabilir.
Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldur­mamış olmak.

YAZILI SINAVLAR

 • Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı (40 Soru)
  • Türkçe
  • Matematik
  • Türk Kültür ve Medeniyetleri
  • Atatürk İlke ve İnkılâplar Tarihi
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
 • Alan Sınavı (100 Soru)
  • Anayasa hukuku
  • İdari yargılama usulü
  • Borçlar hukuku
  • Medeni hukuk
  • Ceza hukuku
  • Vergi hukuku
  • Vergi usul hukuku
  • Maliye-Ekonomi

Sorular test tekniğiyle sorulmakta ve 140 soru için 150 dakika süre verilmektedir.

MÜLAKAT
Muhatabın muhakeme gücünü, konuyu kavra­yıp özetleme ve ifade etme yeteneğini, genel ve fiziki görünümünü, davranış ve tepkilerinin mes­leğe uygunluğunu, liyakatini, yetenek ve kültü­rünü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı­nı puan vermek suretiyle değerlendirme yönte­midir.

 

Kadroya Nasıl Girerim? -Sayıştay Denetçiliği Yardımcılığı 

 MÜRACAAT ŞARTLARI

 • Devlet Memurları Kanunun değişik 48. mad­desinde gösterilen genel nitelikleri taşıyanlar
 • Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İda­ri Bilimler Fakülteleri veya öğretim itibariyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Baş­kanlığınca onanmış yurt içi ve yurt dışındaki fakülte ve yüksek okullardan birini bitirmiş olanlar
 • Eleme sınavının yapılacağı tarih itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olanlar başvurabilir.

SINAV

Sayıştay denetçiliği yardımcılığı sınavında Kpss şartı aranmaz. Bu kadroya başvuracak olanlar üç aşamalı bir sınava tabi tutulur.

1. Aşama: Eleme Sınavı
Eleme sınavı Ankara'da ÖSYM tarafından test yöntemi ile yapılacaktır. Aday adaylarına Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi, Alan Bilgisi Testi ve Yabancı Dil Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi % 30, Alan Bilgisi Testi %50 Yabancı Dil Bilgisi Testi %20 oranında değerlendirilmeye dahil edilerek ağır­lıklı puan hesaplanacaktır. Değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevap­lar dikkate alınmayacaktır.

100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarı sırasına konularak atama yapıl­ması planlanan kadro sayısının (60) üç katı (180) kadar aday adayı bu sınavda başarılı sayılacak ve yazılı sınava katılma hakkını kazanmış olacaktır.

2. Aşama: Yazılı Sınav
Yazılı sınav klasik usule göre Hukuk, Maliye, İk­tisat, Kompozisyon, Ticaret Hukuku ve Muhase­be alanlarında ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Yazılı sınav alanlarından Ticaret Hukuku ve Mu­hasebe seçmeli olup, aday adayları seçecekleri alan ile sınava girecekleri yabancı dili ( Alman­ca, Fransızca, İngilizce) iş isteme formunda be­lirteceklerdir.

3. Aşama: Sözlü Sınav
Yazılı Sınavı kazananlar sözlü sınava katılma hakkını elde ederler. Sayıştay Başkanlığınca ya­pılacak sözlü sınavın yeri ve zamanı ayrıca bildi­rilecektir. Sayıştay giriş sınavının yazılı veya söz­lüsüne iki kez girdiği halde kazanamayanlar bir daha sınava giremezler.

 

Kadroya Nasıl Girerim? -BDDK Uzman Yardımcılığı

MÜRACAAT KOŞULLARI
En az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Hu­kuk fakülteleri, iktisat, maliye, bankacılık ve finans,
bankacılık, işletme, işletme mühendisliği, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, istatistik, ekonomet­ri, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğre­tim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafın­dan yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının yabancı dil test sınavından en az 30 doğru ce­vap sayısına sahip olması, KPSSP20, KPSSP21, KPSSP40, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71 bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması

SINAV KONULARI
1. Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık ala­nı) için;
a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türki­ye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka, İstatistik-Ekonometri,
b) Maliye: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku,
c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Huku­ku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Huku­ku), Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi, En-
vanter-Bilanço.
2. Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;
a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari
Yargı, Ceza Hukuku,
b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,
c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza
Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Mu­hakemeleri),
ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav or­talamasının en az 65 puan olması gerekir. Yazılı
sınav aşamasında başarılı olamayan adaylar, sözlü sınav aşamasına katılamazlar.
Sözlü sınav aşaması da 100 puan üzerinden de­ğerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için en az 65
puan alınması gerekir.
Kamu Personeli Seçme Sınavlarının yabancı dil test sınavından en az 30 doğru cevap verilmesi gerekmektedir.

 

Kadroya Nasıl Girerim? -Adli Yargı Hâkimliği

MÜRACAAT KOŞULLARI

Hukuk fakültesi mezunları başvurabilir. Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Adayların görevlerini yerine getirmeleri­ne engel olabilecek özür durumlarının bulunma­ması gerekmektedir.

YAZILI SINAVLAR

 • Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı (40 Soru)
  • Türkçe
  • Matematik
  • Atatürk İlke ve İnkılâplar Tarihi
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
  • Türkiye Coğrafyası
 • Alan Sınavı (100 Soru)
  • Anayasa hukuku
  • Borçlar hukuku(genel ve özel hükümler)
  • Medeni hukuk
  • Hukuk yargılama usulü
  • Ticaret hukuku
  • Ceza hukuku
  • İcra ve iflas hukuku
  • Ceza hukuku,
  • Ceza yargılama usulü
  • İdari yargılama usulü
  • İdare hukuku

Sorular test tekniğiyle sorulmakta ve 140 soru için 150 dakika süre verilmektedir.

MÜLAKAT

Muhatabın muhakeme gücünü, konuyu kavra­yıp özetleme ve ifade etme yeteneğini, genel ve fiziki görünümünü, davranış ve tepkilerinin mes­leğe uygunluğunu, liyakatini, yetenek ve kültürü­nü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını puan vermek suretiyle değerlendirme yöntemidir.

Adli Yargı Hakimliği sınavına sadece Hukuk Fa­kültesi mezunları başvurabilir.

Kadroya Nasıl Girerim? -Vergi Müfettiş Yardımcılığı 

MÜRACAAT KOŞULLARI
En az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Hu­kuk fakülteleri, iktisat, maliye, bankacılık ve fi-nans, bankacılık, işletme, işletme mühendisliği,
kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi,
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, istatistik,
ekonometri, uluslararası ilişkiler, çalışma ekono­misi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bö­lümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.
SINAV KONULARI
a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye
Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka,
İstatistik-Ekonometri,
b) Maliye: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku,
c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Genel Esas­lar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi, Envan-ter-Bilanço.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya
grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı
sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav or­talamasının en az 65 puan olması gerekir. Yazılı sınav aşamasında başarılı olamayan adaylar, sözlü sınav aşamasına katılamazlar.
Sözlü sınav aşaması da 100 puan üzerinden de­ğerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için en az 65
puan alınması gerekir.

 

Kadroya Nasıl Girerim? -Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

 MÜRACAAT KOŞULLARI

Fakülte veya Yüksek okulların Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, Bankacılık, Kamu yönetimi ve Siyasal bilimler bölümlerinden lisans düze­yinde mezun olanlar başvurabilir. SÜREÇ Adaylar öncelikle Staj Başlama sınavını kazanma­lıdır. Bu sınavı kazanan aday SMMM veya YMM yanında 3 yıl staj yaptıktan sonra SMMM yeter­lik sınavına girerek kazanması gerekmektedir. SINAVLAR Staj Başlama Sınavı: TESMER ve Anadolu Üni­versitesinin ortaklaşa yaptığı sınav Anadolu Üni­versitesi tarafından Mart, Haziran ve Kasım ol­mak üzere yılda üç defa yapılmaktadır. Staj Başlama sınavında

 • Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı (20 Soru)
  • Türkçe
  • Matematik
  • Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi
 • Alan Bilgisi
  • Muhasebe
  • Ekonomi
  • Maliye
  • Hukuk

Sorular test tekniğiyle sorulmakta ve 120 soru için 150 dakika süre verilmektedir.

SMMM Yeterlik Sınavı

Stajını tamamlayan adaylar aşağıdaki konulardan sınava tabi tutulurlar.

 • Finansal Muhasebe
 • Finansal Tablolar ve Analiz
 • Maliyet Muhasebesi
 • Muhasebe Denetimi
 • Vergi Mevzuatı ve Uygulaması
 • Hukuk
 • Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku

Ders geçme notu 50'dir. Ancak adayların tüm derslerden ağırlıklı ortalamasının 60 olması gerek­mektedir. Ağırlık not ortalaması 60'ı geçen aday­lar SMMM ruhsatı alabilirler.

 

Kadroya Nasıl Girerim? -Kaymakamlık

MÜRACAAT KOŞULLARI
1. Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tara­fından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. ve Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin 4. mad­delerinde belirtilen şartları taşımak.
3. 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Ancak askerlik ödevleri sırasında yukarıda belirtilen yaş sını­rını geçirmiş bulunanların terhislerini müte­akip açılacak ilk sınava müracaat etmiş ol­maları şartıyla, mevcut yaş durumları sınava
alınmalarına engel teşkil etmez.)
4. Erkek adaylar için, askerlikle ilgili bulunma­mak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. (Ancak, yazılı sınav tarihinde askerlik hizmetinde bu­lunanlardan terhislerine en çok 3 ay kalanlar yazılı sınava kabul edilirler. Bunlar birliklerin­den terhislerine kaç gün kaldığını bildirir tas­dikli belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.)
5. Halen bir kamu kuruluşunda çalışanlar ile daha önce çalışmış olanlardan kamu görev­leri sırasında herhangi bir disiplin cezası al­mamış olmak ve görevleri süresince iyi dere­cede sicil almış olmak.
6. KPSS P 37 den istenilen puanı almış olmak.

YAZILI SINAV KONULARI

 • Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi
 • Türkçe
 • Anayasa Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Türkiye'nin İdari Yapısı
 • Türkiye'de Mahalli İdareler
 • Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı
 • Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları
 • Yazılı sınav sonuçları 30 gün içinde açıklanacaktır.
 • Yazılı sınavda sadece doğru cevap sayısı dikka­te alınmaktadır.

SÖZLÜ SINAV
Yazılı sınavı kazananlar ilan edilecek bir tarihte, Bakanlık merkez binasında sözlü sınava tabi tu­tulacaktır. Sözlü sınav sonucunda giriş sınavını kazananların listesi Bakanlık merkez binasında ve internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca aday­ların adreslerine de postalanacaktır. Yedek liste ilan edilmeyecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
100 puan üzerinden yapılacak ve değerlendir­me sonucunda; 70 puanın altında olmamak kay­dıyla en yüksek puandan başlamak üzere boş kadronun dört katı aday yazılı sınavı kazanmış sayılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı al­mış bulunan diğer adaylar da yazılı sınavı ka­zanmış olarak kabul edileceklerdir.

 

Bölüm Mezuniyetine Göre A Grubu Kadroları-Hukuk Fakültesi 

A Grubu kadroları için Hukuk Fakülte mezunlarının bölüm-kadro atama örnekleri aşağıda verilmiştir.

HUKUK

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Başbakanlık

Başbakanlık Uzman Yardımcılığı

KPSSP95

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı

Devlet Personel Uzman Yard.

KPSSP47

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü

KPSSP100

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

Gümrük Uzman Yard.

KPSSP44

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Gen. Müd.

Stajyer Gümrük Kontrolörü

KPSSP44

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

Hazine Uzman Yard.

KPSSP21

Başbakanlık Sermaye Kurulu Piyasası (SPK)

Uzman Yard.

KPSSP6

Başbakanlık Sermaye Kurulu Piyasası (SPK)

Uzman Yard.

KPSSP6

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Gen. Müd.

Müfettiş Yardımcılığı

KPSSP109

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve Dış iliş. Gen. Müd.

Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı

KPSSP82

Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Gen. Müd.

Tapu ve Kadastro Denetmen Yard.

KPSSP45

Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

Müfettiş Yardımcılığı

KPSSP21

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (AB Koordinasyon Daire Başk.)

AB Uzman Yardımcılığı

KPSSP114

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Gen. Müd.)

Çalışma Uzman Yardımcılığı

KPSSP115

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (iş Sağlığı ve Güvenliği Gen. Müd.) iş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yard.

KPSSP110

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (iş Teftiş Kurulu Başkanlığı)

iş Müfettiş Yard. (Sosyal)

KPSSP46

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Sigortalar Kurumu Baş.)

Başkanlık Sigorta Müfettiş Yard.

KPSSP118

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Teftiş Kurulu Başkanlığı)

Başkanlık Müfettiş Yardımcılığı

KPSSP89

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Türkiye iş Kurumu Gen. Müd.)

istihdam ve Meslek Uzman Yard.

KPSSP113

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK Genel Müdürlüğü

SGK Denetmen Yardımcısı

KPSSP35

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış iliş. ve Yurtdışı Hiz. Gen. Müd.

Yurtdışı işci Hizmetleri Uzman Yard.

KPSSP48

Dışişleri Bakanlığı

Aday Meslek Memuru

KPSSP36

Dışişleri Bakanlığı AB Genel Sekreterliği

AB Uzman Yardımcılığı

KPSSP82

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığı

Enerji Uzman Yardımcılığı

KPSSP103

içişleri Bakanlığı

Kaymakam Adayi

KPSSP37

içişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı

Dernekler Denetçi Yard.

KPSSP59

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Stajyer Kontrolör

KPSSP53

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Gen. Müd.

Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı

KPSSP56

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Milli Emlak Gen. Müd.

Devlet Mallari Uzman Yardımcılığı

KPSSP42

Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd.

Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı

KPSSP49

Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd.

Gelir Uzman Yardımcılığı

KPSSP49

Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd.

Vergi Denetmen Yardımcılığı

KPSSP50

Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd. Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı

Stajyer Gelirler Kontrolörü

KPSSP58

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu

Hesap Uzman Yard.

KPSSP54

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gen. Müd.

Stajyer Milli Emlak Kontrolörü

KPSSP107

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gen. Müd.

Milli Emlak Denetmen Yard.

KPSSP42

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gen. Müd.

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı

KPSSP42

Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd.

Stajyer Muhasebe Kontrolörü

KPSSP39

Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd.

Muhasebe Uzman Yardımcılığı

KPSSP43

Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd.

Muhasebe Denetmen Yard.

KPSSP43

Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd.

Devlet Muhasebe Uzman Yard.

KPSSP43

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

Maliye Müfettiş Yardımcılığı

KPSSP40

Maliye Bakanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başk.

Maliye Uzman Yard.

KPSSP105

Rekabet Kurumu

Rekabet Uzman Yardımcılığı

KPSSP1

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

Müfettiş Yardımcılığı (idari)

KPSSP67

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Tüketici ve Rekabet Uzman Yard. (idari)

KPSSP84

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Stajyer Kontrolör (idari)

KPSSP84

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı AB Koordinasyon Gen. Müd.

AB Uzman Yardımcılığı

KPSSP64

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Gen. Müd.

Stajyer Kontrolör (idari)

KPSSP120

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

Müfettiş Yardımcılığı

KPSSP51

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Gen. Müd.

Stajyer Kontrolör

KPSSP51

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı

Müfettiş Yardımcılığı

KPSSP117

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı

Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcılığı

KPSSP88

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı

Kontrolör Yardımcılığı

KPSSP89

Telekomünikasyon Kurumu

Telekomünikasyon Uzman Yard. (GHi)

KPSSP77

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Uzman Yardımcısı

KPSSP1

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Denetçi Yardımcısı

KPSSP7

 

Bölüm Mezuniyetine Göre A Grubu Kadroları-İBBF 

A Grubu kadroları için İktisadi İdari Bilimler Fakülte mezunlarının bölüm-kadro atama örnekleri aşağıda verilmiştir.

BANKACILIK

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Uzman Yardımcısı

KPSSP1

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Denetçi Yardımcısı

KPSSP11

BANKACILIK ve FİNANS

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Başbakanlık Sermaye Kurulu Piyasası (SPK)

Uzman Yardımcısı

KPSSP6

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Uzman Yardımcısı

KPSSP1

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Denetçi Yardımcısı

KPSSP10

BANKACILIK ve SİGORTACILIK

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Denetçi Yardımcısı

KPSSP9

ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Uzman Yardımcısı

KPSSP1

Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Başk.

DiE Uzman Yard. (GiH) Merkez

KPSSP58

Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Başk.

DiE Uzman Yard. (GiH) Taşra

KPSSP58

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

Hazine Uzman Yard.

KPSSP58

Başbakanlık Sermaye Kurulu Piyasası (SPK)

Uzman Yardımcısı

KPSSP6

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Gen. Müd.)

Çalışma Uzman Yard.

KPSSP115

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (iş Sağlığı ve Güv. Gen. Müd.)

iş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yard.

KPSSP110

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Türkiye iş Kur. Gen. Müd.)

istihdam ve Meslek Uzman Yard.

KPSSP113

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış iliş. ve Yurtdışı Hiz. Gen. Müd.

Yurtdışı işci Hiz. Uzman Yard.

KPSSP48

Telekomünikasyon Kurumu

Telekomünikasyon Uzman Yard. (GHi)

KPSSP77

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Denetçi Yardımcısı

KPSSP6

EKONOMETRİ

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Başk.

DiE Uzman Yard.(Teknik Hiz. Sınıfı)Merkez

KPSSP34

Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Başk.

DiE Uzman Yard.(Teknik Hiz. Sınıfı)Taşra

KPSSP34

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

Hazine Uzman Yard.

KPSSP92

Başbakanlık Sermaye Kurulu Piyasası (SPK)

Uzman Yardımcısı

KPSSP6

Maliye Bakanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başk.

Maliye Uzman Yard.

KPSSP105

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Uzman Yardımcısı

KPSSP1

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Denetçi Yardımcısı

KPSSP13

EKONOMİ

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Başbakanlık Devlet Personel Başk.

Devlet Personel Uzman Yard.

KPSSP47

Başbakanlık Sermaye Kurulu Piyasası (SPK)

Uzman Yardımcısı

KPSSP6

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Gen. Müd.)

Çalışma Uzman Yard.

KPSSP115

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış iliş. ve Yurtdışı Hiz. Gen. Müd.

Yurtdışı işci Hiz. Uzman Yard.

KPSSP48

Dışişleri Bakanlığı

Aday Meslek Memuru

KPSSP36

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı

Avrupa Topluluğu Uzman Yard.

KPSSP88

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Uzman Yardımcısı

KPSSP1

EV EKONOMİSİ

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Stajyer Kontrolör (idari)

KPSSP12

FİNANS

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Stajyer Kontrolör (idari)

KPSSP12

İKTİSAT

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Başbakanlık

Başbakanlık Uzman Yard.

KPSSP95

Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Başk.

DiE Uzman Yard.(Teknik Hiz. Sınıfı)Merkez

KPSSP34

Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Başk.

DiE Uzman Yard.(Teknik Hiz. Sınıfı)Taşra

KPSSP34

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü

KPSSP100

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

Gümrük Uzman Yard.

KPSSP44

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Gen. Müd.

Stajyer Gümrük Kontrorölü

KPSSP44

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

Hazine Uzman Yard.

KPSSP22

Başbakanlık Sermaye Kurulu Piyasası (SPK)

Uzman Yardımcısı

KPSSP6

Başbakanlık Sosyal Hiz. ve Çocuk Esirgeme Kurumu Gen. Müd.

Müfettiş Yard.

KPSSP109

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve Dış iliş. Gen. Müd.

Avrupa Birliği Uzman Yard.

KPSSP82

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (AB Koordinasyon Daire Başk.)

AB Uzman Yard.

KPSSP114

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Gen. Müd.)

Çalışma Uzman Yard.

KPSSP115

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (iş Teftiş Kurulu Başk.)

iş Müfettiş Yard. (Sosyal)

KPSSP46

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Sigortalar Kurumu Başk.)

Başkanlık Sigorta Müfettiş Yard.

KPSSP118

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Teftiş Kurulu Başk.)

Başkanlık Müfettiş Yard.

KPSSP89

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Türkiye iş Kurumu Gen. Müd.)

istihdam ve Meslek Uzman Yard.

KPSSP113

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK Genel Müdürlüğü

SGK Denetmen Yardımcısı

KPSSP35

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış iliş. ve Yurtdışı Hiz. Gen. Müd.

Yurtdışı işci Hiz. Uzman Yard.

KPSSP48

Dışişleri Bakanlığı

Aday Meslek Memuru

KPSSP36

Dışişleri Bakanlığı AB Gen. Sekreterliği

AB Uzman Yard.

KPSSP82

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başk.

Enerji Uzman Yard.

KPSSP104

içişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başk.

Dernekler Denetçi Yard.

KPSSP59

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Gen. Müd.

Devlet Bütçe Uzman Yard.

KPSSP56

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Milli Emlak Gen. Müd.

Devlet Mallari Uzman Yard.

KPSSP42

Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd.

Devlet Gelir Uzman Yard.

KPSSP49

Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd.

Gelir Uzman Yard.

KPSSP49

Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd.

Vergi Denetmen Yard.

KPSSP51

Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd. Gelirler Kontrolörleri Başk.

Gstajyer Gelirler Kontrolörü

KPSSP59

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu

Hesap Uzman Yard.

KPSSP54

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gen. Müd.

Stajyer Milli Emlak Kontrolörü

KPSSP107

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gen. Müd.

Milli Emlak Denetmen Yard.

KPSSP42

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gen. Müd.

Milli Emlak Uzman Yard.

KPSSP42

Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd.

Stajyer Muhasebe Kontrolörü

KPSSP39

Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd.

Muhasebe Uzman Yard.

KPSSP43

Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd.

Muhasebe Denetmen Yard.

KPSSP43

Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd.

Devlet Muhasebe Uzman Yard.

KPSSP43

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başk.

Maliye Müfettiş Yard.

KPSSP40

Maliye Bakanlığı, AB ve Dış iliş. Dairesi Başk.

AB Uzman Yard.

KPSSP106

Maliye Bakanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başk.

Maliye Uzman Yard.

KPSSP105

Rekabet Kurumu

Rekabet Uzman Yard.

KPSSP1

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başk.

Müfettiş Yard. (idari)

KPSSP67

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Stajyer Kontrolör (idari)

KPSSP84

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı AB Koordinasyon Gen. Müd.

AB Uzman Yard.

KPSSP64

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Gen. Müd.

Stajyer Kontrolör (idari)

KPSSP120

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başk.

Müfettiş Yard.

KPSSP51

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Gen. Müd.

Stajyer Kontrolör

KPSSP51

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı

Müfettiş Yard.

KPSSP117

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı

Avrupa Topluluğu Uzman Yard.

KPSSP88

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı

Kontrolör Yard.

KPSSP89

Telekomünikasyon Kurumu

Telekomünikasyon Uzman Yard. (GHi)

KPSSP77

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Denetçi Yard.

KPSSP1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Stajyer Kontrolör (idari)

KPSSP84

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Gen. Müd.

Stajyer Kontrolör (idari)

KPSSP120

Telekomünikasyon Kurumu

Telekomünikasyon Uzman Yard. (GHi)

KPSSP77

İSTATİSTİK

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Başk.

DiE Uzman Yard.(Teknik Hiz. Sınıfı)Merkez

KPSSP34

Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Başk.

DiE Uzman Yard.(Teknik Hiz. Sınıfı)Taşra

KPSSP34

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

Gümrük Uzman Yard.

KPSSP44

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

Hazine Uzman Yard.

KPSSP25

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (AB Koordinasyon Daire Başk.)

AB Uzman Yardımcılığı

KPSSP114

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (iş Sağlığı ve

Güvenliği Gen. Müd.) iş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yard.

KPSSP110

Dışişleri Bakanlığı AB Gen. Sekreterliği

AB Uzman Yard.

KPSSP82

İŞ İDARESİ

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd.

Muhasebe Uzman Yard.

KPSSP43

Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd.

Muhasebe Denetmen Yard.

KPSSP43

Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd.

Devlet Muhasebe Uzman Yard.

KPSSP43

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Uzman Yard.

KPSSP1

İŞLETME

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Başbakanlık

Başbakanlık Uzman Yard.

KPSSP95

Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Başk.

DiE Uzman Yard. (GiH) Merkez

KPSSP58

Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Başk.

DiE Uzman Yard. (GiH) Taşra

KPSSP58

Başbakanlık Devlet Personel Başk.

Devlet Personel Uzman Yard.

KPSSP47

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

Stajyer Dış Ticaret Kontrorölü

KPSSP100

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

Gümrük Uzman Yard.

KPSSP44

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Gen. Müd.

Stajyer Gümrük Kontrorölü

KPSSP44

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

Hazine Uzman Yard.

KPSSP23

Başbakanlık Sermaye Kurulu Piyasası (SPK)

Uzman Yardımcısı

KPSSP6

Başbakanlık Sosyal Hiz. ve Çocuk Esirgeme Kurumu Gen. Müd.

Müfettiş Yard.

KPSSP109

Başbakanlıkgümrük Müsteşarlığıavrupa Birliği ve Dış iliş. Gen. Müd.

Avrupa Birliği Uzman Yard.

KPSSP82

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (AB Koordinasyon Daire Başk.)

AB Uzman Yard.

KPSSP114

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Gen. Müd.)

Çalışma Uzman Yard.

KPSSP115

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (iş Teftiş Kurulu Başk.)

iş Müfettiş Yard. (Sosyal)

KPSSP46

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Sigortalar Kurumu Başk.)

Başkanlık Sigorta Müfettiş Yard.

KPSSP118

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Teftiş Kurulu Başk.)

Başkanlık Müfettiş Yard.

KPSSP89

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Türkiye iş Kurumu Gen. Müd.)

istihdam ve Meslek Uzman Yard.

KPSSP113

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK Genel Müdürlüğü

SGK Denetmen Yardımcısı

KPSSP35

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış iliş. ve Yurtdışı Hiz. Gen. Müd.

Yurtdışı işci Hiz. Uzman Yard.

KPSSP48

Dışişleri Bakanlığı

Aday Meslek Memuru

KPSSP36

Dışişleri Bakanlığı AB Gen. Sekreterliği

AB Uzman Yard.

KPSSP82

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başk.

Enerji Uzman Yard.

KPSSP104

içişleri Bakanlığı

Kaymakam Adayi

KPSSP37

içişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başk.

Dernekler Denetçi Yard.

KPSSP59

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Stajyer Kontrolör

KPSSP53

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Gen. Müd.

Devlet Bütçe Uzman Yard.

KPSSP56

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Milli Emlak Gen. Müd.

Devlet Mallari Uzman Yard.

KPSSP42

Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd.

Devlet Gelir Uzman Yard.

KPSSP49

Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd.

Gelir Uzman Yard.

KPSSP49

Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd.

Vergi Denetmen Yard.

KPSSP52

Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd. Gelirler Kontrolörleri Başk.

Gstajyer Gelirler Kontrolörü

KPSSP60

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu

Hesap Uzman Yard.

KPSSP54

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gen. Müd.

Stajyer Milli Emlak Kontrolörü

KPSSP107

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gen. Müd.

Milli Emlak Denetmen Yard.

KPSSP42

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gen. Müd.

Milli Emlak Uzman Yard.

KPSSP42

Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd.

Stajyer Muhasebe Kontrolörü

KPSSP39

Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd.

Muhasebe Uzman Yard.

KPSSP43

Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd.

Muhasebe Denetmen Yard.

KPSSP43

Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd.

Devlet Muhasebe Uzman Yard.

KPSSP43

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başk.

Maliye Müfettiş Yard.

KPSSP40

Maliye Bakanlığı, AB ve Dış iliş. Dairesi Başk.

AB Uzman Yard.

KPSSP106

Maliye Bakanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başk.

Maliye Uzman Yard.

KPSSP105

Rekabet Kurumu

Rekabet Uzman Yard.

KPSSP1

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başk.

Müfettiş Yard. (idari)

KPSSP67

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Stajyer Kontrolör (idari)

KPSSP84

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı AB Koordinasyon Gen. Müd.

AB Uzman Yard.

KPSSP64

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Gen. Müd.

Stajyer Kontrolör (idari)

KPSSP120

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başk.

Müfettiş Yard.

KPSSP51

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Gen. Müd.

Stajyer Kontrolör

KPSSP51

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı

Müfettiş Yard.

KPSSP117

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı

Avrupa Topluluğu Uzman Yard.

KPSSP88

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı

Kontrolör Yard.

KPSSP89

Telekomünikasyon Kurumu

Telekomünikasyon Uzman Yard. (GHi)

KPSSP77

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Uzman Yardımcısı

KPSSP1

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Denetçi Yardımcısı

KPSSP2

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Eğitim Araştırmacisi

KPSSP23

KAMU YÖNETİMİ

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Başk.

DiE Uzman Yard. (GiH) Merkez

KPSSP58

Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Başk.

DiE Uzman Yard. (GiH) Taşra

KPSSP58

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

Hazine Uzman Yard.

KPSSP30

Başbakanlık Sermaye Kurulu Piyasası (SPK)

Uzman Yard.

KPSSP6

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Gen. Müd.)

Çalışma Uzman Yard.

KPSSP115

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (iş Sağlığı ve Güvenliği Gen. Müd.)

iş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yard.

KPSSP110

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Türkiye iş Kurumu Gen. Müd.)

istihdam ve Meslek Uzman Yard.

KPSSP113

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış iliş. ve Yurtdışı Hiz. Gen. Müd.

Yurtdışı işci Hiz. Uzman Yard.

KPSSP48

Dışişleri Bakanlığı

Aday Meslek Memuru

KPSSP36

Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd.

Muhasebe Uzman Yard.

KPSSP43

Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd.

Muhasebe Denetmen Yard.

KPSSP43

Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd.

Devlet Muhasebe Uzman Yard.

KPSSP43

Maliye Bakanlığı, AB ve Dış iliş. Dairesi Başk.

AB Uzman Yard.

KPSSP106

Telekomünikasyon Kurumu

Telekomünikasyon Uzman Yard. (GHi)

KPSSP77

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Uzman Yardımcısı

KPSSP1

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Denetçi Yardımcısı

KPSSP5

MALİYE

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Başk.

DiE Uzman Yard. (GiH) Merkez

KPSSP58

Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Başk.

DiE Uzman Yard. (GiH) Taşra

KPSSP58

Başbakanlık Devlet Personel Başk.

Devlet Personel Uzman Yard.

KPSSP47

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

Hazine Uzman Yard.

KPSSP24

Başbakanlık Sermaye Kurulu Piyasası (SPK)

Uzman Yardımcısı

KPSSP6

SİGORTACILIK

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Uzman Yardımcısı

KPSSP1

SİYASAL BİLGİLER

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Başbakanlık

Başbakanlık Uzman Yard.

KPSSP95

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

Stajyer Dış Ticaret Kontrorölü

KPSSP100

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

Gümrük Uzman Yard.

KPSSP44

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Gen. Müd.

Stajyer Gümrük Kontrorölü

KPSSP44

Başbakanlık Sermaye Kurulu Piyasası (SPK)

Uzman Yardımcısı

KPSSP6

Başbakanlık Sosyal Hiz. ve Çocuk Esirgeme Kurumu Gen. Müd.

Müfettiş Yardımcılığı

KPSSP109

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve Dış iliş. Gen. Müd.

Avrupa Birliği Uzman Yard.

KPSSP82

Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Gen. Müd.

Tapu ve Kadastro Denetmen Yard.

KPSSP45

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (AB Koordinasyon Daire Başk.)

AB Uzman Yard.

KPSSP114

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Gen. Müd.)

Çalışma Uzman Yard.

KPSSP115

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (iş Sağlığı ve Güvenliği Gen. Müd.)

iş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yard.

KPSSP110

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (iş Teftiş Kurulu Başk.)

iş Müfettiş Yard. (Sosyal)

KPSSP46

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Sigortalar Kurumu Başk.)

Başkanlık Sigorta Müfettiş Yard.

KPSSP118

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Teftiş Kurulu Başk.)

Başkanlık Müfettiş Yard.

KPSSP89

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Türkiye iş Kurumu Gen. Müd.)

istihdam ve Meslek Uzman Yard.

KPSSP113

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK Genel Müdürlüğü

SGK Denetmen Yardımcısı

KPSSP35

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış iliş. ve Yurtdışı Hiz. Gen. Müd.

Yurtdışı işci Hiz. Uzman Yard.

KPSSP48

Dışişleri Bakanlığı

Aday Meslek Memuru

KPSSP36

Dışişleri Bakanlığı AB Gen. Sekreterliği

AB Uzman Yard.

KPSSP82

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başk.

Enerji Uzman Yard.

KPSSP104

içişleri Bakanlığı

Kaymakam Adayi

KPSSP37

içişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başk.

Dernekler Denetçi Yard.

KPSSP59

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Stajyer Kontrolör

KPSSP53

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Gen. Müd.

Devlet Bütçe Uzman Yard.

KPSSP56

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Milli Emlak Gen. Müd.

Devlet Mallari Uzman Yard.

KPSSP42

Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd.

Devlet Gelir Uzman Yard.

KPSSP49

Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd.

Gelir Uzman Yard.

KPSSP49

Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd.

Vergi Denetmen Yard.

KPSSP49

Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd. Gelirler Kontrolörleri Başk.

Stajyer Gelirler Kontrolörü

KPSSP57

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu

Hesap Uzman Yard.

KPSSP54

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gen. Müd.

Stajyer Milli Emlak Kontrolörü

KPSSP107

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gen. Müd.

Milli Emlak Denetmen Yard.

KPSSP42

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gen. Müd.

Milli Emlak Uzman Yard.

KPSSP42

Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd.

Stajyer Muhasebe Kontrolörü

KPSSP39

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başk.

Maliye Müfettiş Yard.

KPSSP40

Maliye Bakanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başk.

Maliye Uzman Yard.

KPSSP105

Rekabet Kurumu

Rekabet Uzman Yard.

KPSSP1

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başk.

Müfettiş Yard. (idari)

KPSSP67

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Tüketici ve Rekabet Uzman Yard. (idari)

KPSSP84

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Stajyer Kontrolör (idari)

KPSSP84

SİYASET BİLİMİ

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Gen. Müd.)

Çalışma Uzman Yard.

KPSSP115

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış iliş. ve Yurtdışı Hiz. Gen. Müd. Yurtdışı işci Hiz.

Uzman Yard.

KPSSP48

Dışişleri Bakanlığı

Aday Meslek Memuru

KPSSP36

SİYASET BİLİMİ ve KAMU YÖNETİMİ

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Başbakanlık Sermaye Kurulu Piyasası (SPK)

Uzman Yard.

KPSSP6

Başbakanlık Sermaye Kurulu Piyasası (SPK)

Uzman Yard.

KPSSP6

SOSYAL HİZMETLER

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Başbakanlık Sosyal Hiz. ve Çocuk Esirgeme Kurumu Gen. Müd.

Müfettiş Yard.

KPSSP109

ULUSLARARASI FİNANS

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Başbakanlık Sermaye Kurulu Piyasası (SPK)

Uzman Yard.

KPSSP6

ULUSLARARASI TİCARET

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

Hazine Uzman Yard.

KPSSP18

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

Hazine Uzman Yard.

KPSSP88

Başbakanlık Sermaye Kurulu Piyasası (SPK)

Uzman Yard.

KPSSP6

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Gen. Müd.)

Çalışma Uzman Yard.

KPSSP115

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (iş Sağlığı ve Güvenliği Gen. Müd.)

iş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yard.

KPSSP110

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış iliş. ve Yurtdışı Hiz. Gen. Müd.

Yurtdışı işci Hiz. Uzman Yard.

KPSSP48

Dışişleri Bakanlığı

Aday Meslek Memuru

KPSSP36

Maliye Bakanlığı, AB ve Dış iliş. Dairesi Başk.

AB Uzman Yard.

KPSSP106

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı

Avrupa Topluluğu Uzman Yard.

KPSSP88

Telekomünikasyon Kurumu

Telekomünikasyon Uzman Yard. (GHi)

KPSSP77

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Uzman Yard.

KPSSP1

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Denetçi Yard.

KPSSP4

YÖNETİM BİLİMLERİ

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Stajyer Kontrolör (idari)

KPSSP84

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Gen. Müd.

Stajyer Kontrolör (idari)

KPSSP120

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Gen. Müd.

Stajyer Kontrolör

KPSSP51

TÜM İ.İ.B.F. MEZUNU OLANLAR

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Gen. Müd.

Tapu ve Kadastro Denetmen Yard.

KPSSP45

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (iş Teftiş Kurulu Başk.)

iş Müfettiş Yard. (Sosyal)

KPSSP46

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK Genel Müdürlüğü

SGK Denetmen Yardımcısı

KPSSP35

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başk.

Enerji Uzman Yard.

KPSSP104

içişleri Bakanlığı

Kaymakam Adayi

KPSSP37

içişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başk.

Dernekler Denetçi Yard.

KPSSP59

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Stajyer Kontrolör

KPSSP53

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Gen. Müd.

Devlet Bütçe Uzman Yard.

KPSSP56

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Milli Emlak Gen. Müd.

Devlet Mallari Uzman Yard.

KPSSP42

Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd.

Devlet Gelir Uzman Yard.

KPSSP49

Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd.

Gelir Uzman Yard.

KPSSP49

Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd.

Vergi Denetmen Yard.

KPSSP53

Maliye Bakanlığı Gelirler Gen. Müd. Gelirler Kontrolörleri Başk.

Stajyer Gelirler Kontrolörü

KPSSP61

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu

Hesap Uzman Yard.

KPSSP54

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gen. Müd.

Stajyer Milli Emlak Kontrolörü

KPSSP107

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gen. Müd.

Milli Emlak Denetmen Yard.

KPSSP42

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Gen. Müd.

Milli Emlak Uzman Yard.

KPSSP42

Maliye Bakanlığı Muhasebat Gen. Müd.

Stajyer Muhasebe Kontrolörü

KPSSP39

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başk.

Maliye Müfettiş Yard.

KPSSP40

Maliye Bakanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başk.

Maliye Uzman Yard.

KPSSP105

Rekabet Kurumu

Rekabet Uzman Yard.

KPSSP1

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başk.

Müfettiş Yard. (idari)

KPSSP67

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Tüketici ve Rekabet Uzman Yard. (idari)

KPSSP84

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı AB Koordinasyon Gen. Müd.

AB Uzman Yard.

KPSSP64

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başk.

Müfettiş Yard.

KPSSP51

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Gen. Müd.

Stajyer Kontrolör

KPSSP51

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı

Müfettiş Yard.

KPSSP117

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı

Kontrolör Yard.

KPSSP89

İ.İ.B.F. (BELİRTİLEN BÖLÜMLERİN DIŞINDA)

KURUM

KADRO

PUAN TÜRÜ

Başbakanlık

Başbakanlık Uzman Yard.

KPSSP95

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

Stajyer Dış Ticaret Kontrorölü

KPSSP100

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

Gümrük Uzman Yard.

KPSSP44

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Gen. Müd.

Stajyer Gümrük Kontrorölü

KPSSP44

Başbakanlıkgümrük Müsteşarlığıavrupa Birliği ve Dış iliş. Gen. Müd.

Avrupa Birliği Uzman Yard.

KPSSP82

 

 

KPSS Sonucuna Göre A-Grubu Kadrolarına Nasıl Atama Yapılır?

1. KPSS sınavından sonra ayrıca ikinci bir yazılı ve/veya sözlü sınav ilgili kurumlarca yapılabilmektedir.

2. Kurumlar A grubu kadrolar için yapacakları giriş sınavlarına atama yapacakları kadro ve pozisyonların 4 katından fazla aday çağıramamaktadırlar.

3. Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre, sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapabilirler ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapmakta ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre personel alımı ve ataması yapılabilmektedir.

4. KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, ayrı olarak giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır

 

Girilen Sınavlardan Kaç Çeşit Puanlama Hesaplanmaktadır?

 Başa dön>

 

 

 

2012-KPSS SAYISAL VERİLERİ
 Cumartesi
Sabah (CS)
Yabancı DilCumartesi
 Öğleden
Sonra (CÖS)
Pazar Sabah (PS)Pazar Öğleden Sonra (PÖS)
Başvuran Aday Sayısı987.167324.654299.677184.073108.530
Sınava Giren Aday Sayısı931.307282.132279.669154.20079.856
Sınava Girmeyen Aday Sayısı55.86042.52220.00829.87328.674
Sınavı Geçersiz Sayılan Aday Sayısı2143531346
Sınavı Geçerli Aday Sayısı931.093282.097279.638154.16679.850
2012-KPSS TESTLERİNİN ORTALAMA VE STANDART SAPMALARI
 OrtalamaStandart SapmaAday SayısıSoru Sayısı
Genel Yetenek29.41411.045931.06560
Genel Kültür24.21312.372924.76860
Yabancı Dil (Almanca)14.22115.6122.69460
Yabancı Dil (Fransızca)18.66018.9401.30260
Yabancı Dil (İngilizce)9.86412.136278.10160
Eğitim Bilimleri55.32821.428279.638120
Hukuk8.9105.820153.11040
İktisat5.3336.037150.39540
İşletme5.7593.844149.91440
Maliye4.4115.612149.24240
Muhasebe4.3065.032148.81340
Çalışma Eko.ve Endüstri İlişkileri6.0984.37076.28240
Ekonometri0.6552.52358.47540
İstatistik2.2452.99769.91040
Kamu Yönetimi9.4795.88578.93740
Uluslararası İlişkiler4.1194.46676.961400 Yorum - Yorum Yaz

Akademi'de Eğitim

Hiç şüphesiz insanlar bireysel farklılık taşırlar. Bu farklılıkları onların eğitiminde ve kariyer hazırlıklarında göz önünde bulundurmak gerekir. Sınavlarda ise tüm adayların aynı soruları cevaplandırması istenmektedir. Zaferfen Akademi’de tüm adayların bireysel anlama ve algılama ile yetenek farklılıkları dikkate alınarak öğretim programı hazırlanmaktadır. Böylece kursiyerlerin hedeflerine ulaşmasını sağlamak ve yapabileceklerinin en iyisini yapmalarını sağlamak için gereken destek verilmektedir.

Alan ve Bölüm Sınıfları
Hazırlık sürecinde her aday bilgi birikimi, bölümü ve başarı alanı dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Seviyeleri birbirine yakın adaylar aynı sınıflara alınmakta ve böylece adaya özgü öğretim programı takip edilmektedir.

Uzman Öğretim Görevlileri
Zaferfen Akademi’de branşında uzman kendini öğretmenlik mesleğine adamış, çalışkan, azimli ve özverili öğretim görevlileri görev almaktadır. Öğretim görevlilerimiz adayların en yüksek başarıyı yakalamaları ve hayallerindeki kariyere ulaşmaları için gayret etmektedirler. Öğretim kadromuz teknolojiden de yararlanarak yeni öğretim teknikleri hususunda daima kendilerini geliştirmektedirler.

Modern Öğrenim Ortamı
Zaferfen Akademi kurslarımız modern ve ferah binaları, temiz ve nezih mekanları ile kursiyerlerimizin ders çalışma istek ve motivelerini arttıracak ortamlar sunmaktadırlar. Sınıflarımızda sinevizyon ile desteklenmiş çağdaş öğretim imkanları kursiyerlerimizin dersi anlamalarını kolaylaştıran birer unsur olarak planlanmıştır.

Etüt , Ek dersler ve Soru çözümleri
Kursiyerlerimiz haftanın belirli günlerinde anlamadıkları veya geliştirmek istedikleri konularda ek dersler alabilmektedir. Adayların soruları dersin öğretmenleri tarafından çözülmekte ve adaylar geniş ve ferah kütüphanemizde istedikleri zaman ders çalışabilmektedir.

Kaliteli ve bol doküman
Zaferfen Akademi’ de kursiyerlere alanlarında uzman yayın kuruluşları tarafından hazırlanmaktadır. Kursiyerlerimize konu anlatım kitap setleri, soru bankaları ve yaprak testlerimiz ücretsiz olarak verilerek hedefe ulaşmalarında artı avantaj sağlamaktadır. Derslerimiz, konu anlatım testleri, kavrama ve/veya uygulama testleri ile desteklenmektedir. Bütün gruplarımızda yeteri kadar Türkiye geneli deneme sınavları uygulanmaktadır.

Rehberlik ve Kariyer danışmanlığı
Zaferfen Akademi’de her kursiyerin bir danışman öğretim görevlisi bulunur. Danışmanlar kursiyerlerin derslerindeki başarılarını artırmaları ve hedeflerine ulaşmaları konusunda eğitim koçluğu, meslek seçimi ve kariyer gelişimi konusunda kariyer danışmanlığı ile adaylara yardımcı olmaktadırlar.
AÇIKLAMA:

1- Sınav sonuçları öğrenci numarası yazılarak görüntülenebilmektedir. Öğrenci numarasını bilmiyorsanız;

Şube İleşim Bilgileri

Zaferfen Akademi  (KPSS-DGS-ALES-YDS-AÖF)                   : 0 462 326 89 13 - 0 549 326 89 49
İskenderpaşa Mah.Dervişoğlu Çıkmazı Bayraktarlar İş Merkezi No:7 Kat:7 Meydan / Trabzon


nolu telefonu arayarak öğrenebilirsiniz.

2- Optik forma öğrenci numarası kodlanmadıysa sınav sonuç karnesini görüntüleyemezsiniz.

 

ZAFERFEN


Bu sayfa şifrelidir, şifreyi girerek görüntüleyebilirsiniz.


Şifreyi Giriniz
Bu sayfa şifrelidir, şifreyi girerek görüntüleyebilirsiniz.


Şifreyi Giriniz

DGS için aradığınız her şey… Lütfen tıklayınız ←↓→
Sorularla
DGS Nedir?
DGS Puanı HesaplamaDGS Sınav SonuçlarıDGS Çıkmış SorularAkademik Çalışma TakvimiDGS Haberler


2014 DGS Tercih Durumu

Kontenjanlar daha belli değil…. 
Bir önceki yıl tercih işlemleri 14-21 Ağustos 2013 tarihleri arasında yapıldı.

Kontenjanlar açıklandıktan sonra daha isabetli yorumlarımız olacaktır. Şimdilik bu kadar....

2014-DGS Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Bir önceki yıla göre sınava giren öğrenci sayısı arttı…
Sınavın Yapıldığı
Yılları
Sınava Başvuran Aday SayısıSınava Giren Aday SayısıSınava Girmeyen Aday SayısıSınavı Geçersiz Aday Sayısı
2014224.627205.24019.38737
2013164.024150.75613.268107
2012139.265129.4429.82270
Standart sapmalar düştü. Buda puanlar bir önceki yıla göre arttı demek.
 Uygulanan TestierSoru SayısıOrtalamaStandart Sapma
2014SAYISAL607,5859,57
SÖZEL6021,65112,05
2013SAYISAL8013,86916,026
SÖZEL8029,67615,711
2012SAYISAL8019,66220,953
SÖZEL8040,27717,283
 
Puan türlerine göre sınava gören aday sayısında en fazla artış Sayısalda oldu.
 Puan TürüPuanı Hesaplanan Aday Sayısı
  20132014fark
 DGS-SAY71.83399.04627.213
DGS-SÖZ40.76052.01111.251
DGS-EA56.03978.92622.887
Kontenjanlar daha belli değil….
Bir önceki yıl tercih işlemleri 14-21 Ağustos 2013 tarihleri arasında yapıldı.
DGS Puan Hesaplama İÇİN TIKLAYINIZ

2014-DGS 26  Mayıs 2014
04 Haziran 2014
2014-DGS:Dikey Geçiş Sınavı Başvuru İşlemleri
Başvuru bilgileri için lütfen tıklayınız.
Başvuru işleminizi yapmak için lütfen tıklayınız.
Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan önlisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.


2013-Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
 ile ilgili tercih işlemleri 14-21 Ağustos 2013 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Adaylar tercihlerini, TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacaklardır.

2013 Sayısal değerler

Sınava giren aday sayısı arttı.
2013 DGS sayısal değerler
 Sınava BaşvuranSınava GirenSınava Sınavı Geçersiz Aday Sayısı
Girmeyen 
 Aday Sayısı Aday SayısıAday Sayısı
2013164.024150.75613.268107
2012139.265129.4429.82270
Sayısal ve sözel net ortalaması düştü.
 
Uygulanan TestierSoru SayısıOrtalamaStandart Sapma
2013SAYISAL8013,86916,026
SÖZEL8029,67615,711
2012SAYISAL8019,66220,953
SÖZEL8040,27717,283
Puan türlerine göre sınava gören aday sayısında en fazla artış EA oldu.
 
Puan TürüPuanı Hesaplanan Aday Sayısı
  20122013fark
 DGS-SAY66.51071.8335.323
DGS-SÖZ32.40740.7608.353
DGS-EA45.64156.03910.398
2013 DGS kontenjanları bir önceki yıla göre 4.680 artışla toplam 35.48 oldu.

 

2013 DGS KONTENJANLARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME
TOPLAM KONTENJANLARSAYISAL PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJANLAR
 DEVLETVAKIFVAKIFTOPLAM DEVLETVAKIFVAKIFTOPLAM
TÜRKİYEKIBRISTÜRKİYEKIBRIS
2012 DGS18.55671354.67730.3682012 DGS7.2862.9282.17812.392
2013 DGS21.9287.8025.31835.0482013 DGS8.5043.3652.81514.684
ARTIŞ3.3726676414.680ARTIŞ1.2184376372.292EŞİT AĞIRLIK PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJANLARSÖZEL PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJANLAR
 DEVLETVAKIFVAKIFTOPLAM DEVLETVAKIFVAKIFTOPLAM
TÜRKİYEKIBRISTÜRKİYEKIBRIS
2012 DGS5.5683.1081.81110.4872012 DGS5.7021.0996887.489
2013 DGS6.9683.4171.88812.2732013 DGS6.4561.0206158.091
ARTIŞ1.400309771.786ARTIŞ754-79-73602


2013 DGS TERCİH

YORUM

* Sayısal net ortalaması 19,662' den 13,268'e düştü.
* Sözel net ortalaması 40,277'den 29,676'ya düştü.
   Bu şu demek: Sayısal-EA-Sözel puanlarda 2012 yılına göre 10-20 puan aralığında (en az) artış olması demek. ( puan artışları neti düşük olan aday ile net çok yüksek olan adayın puanı aynı oranda artmaz.Örnek: 10 puan artan adayda var.Sayısal neti iyi olduğu için 30 puan artan adayda var.)

* Sınava giren aday sayısı üst tabloda verildiği üzere sayısalda 5 323 kişi, EA da 10 398 kişi, sözelde 8 358 kişi artış var.

* Kontenjanlarda ise sayısalda 2 292, EA ta 1 786, sözelde ise 602 artış var.
    Bu şu demek: Görüldüğü üzere sınava giren adah sayılarında artış daha fazla olurken kontenjanlarda aynı oranda artış olmamış.
   Fakat giren aday sayısı artmasına rağmen net ortalaması düşmüş. Demekki hazırlanmadan sınava giren aday sayısı artmış.
   Puanlar 2012'ye yüksek geldiği için puanlarda kısmen yükselme olur. Ama ciddi oranlarda  ( 189 puanla alan bir yerin puanının 210 olma durumu zor gibi) artmaz.
   Bu nedenle TERCİH YAPACAK BİR ADAYIN 0-30 ARALIĞINDA tercih yapması faydasına olacaktır.
   Yani 230 puan alan bir adayın; Max. 250 lik yeri yazıyorsa,  garanti olması nedeniyle 200 lük yeride yazması faydasına olacaktır.

* Ha unutmadan gitmeyeceğiniz yeri tercih etmeyin.Çünü kazanıpta gitmezseniz puanınız bir sonraki yıl kesilmekte.

* Zaferfen Akademi olarak 2013 DGS Kontenjanlarını excel olarak aşağıya koyduk. Süzme işlemini yaparak istediğiniz yerleri liste halinde çıkarabilirsiniz.
 
* 2013 DGS klavuzunda bölümlerin kodları değiştiği için puanlar karşısında yok
   Tavsiyemiz 2012 dgs min max puanları excel olarak aşağıdan indirmek ve süzerek puan durumuna bakmanız.

İyi tercihler dileğiyle.
İsteyen öğrencilere kurumumuzda tercih hizmeti veriyoruz ve sizleride çay içmeye bekliyoruz.

Tercihlerle ilgili genel bilgiler ile ilgili tablo ve koşullara aşağıdaki bağlantılardan erişilebilecektir. Adayların bu bilgileri dikkatle inceleyip tercihlerini yapmaları gerekmektedir. Adaylar Tablo-1’den en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2013-DGS TERCİH İŞLEMLERİ GENEL BİLGİLER

TABLO-1

TABLO-1 KOŞULLAR 

TABLO-3


2013 DGS EXCEL TERCİH KLAVUZU

 2012 DGS KONTENJANLARI,MİN.MAX.PUANLAR,EK YERLEŞTİRME MİN.VE MAX. PUANLARI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.. 

2012 ham puan durumları ( 1 netin etkisi )

Sayısal: Mat:1,43 Tür:0,35   E.A: Mat:0,86 Tür:1,04  Sözel: Mat:0,29  Sözel:1,74

Sayısal puan yükseldi,sözel puan düştü,EA puan fazla değişmedi..

2012 yılında sınava giren aday sayısı bir önceki yıla göre 10.799 kişi arttı.
2012 DGS sayısal değerler
 Sınava BaşvuranSınava GirenSınava
Girmeyen
Aday Sayısı
Sınavı Geçersiz Aday Sayısı
 Aday Sayısı Aday Sayısı
2012139.265129.4429.82270
2011127.566118.6438.923114
2010121.133116.0695.064 
 
Sayısal net ortalaması düşerken, sözel net ortalaması yükseldi.
 Uygulanan TestierSoru SayısıOrtalamaStandart Sapma
2012SAYISAL8019,66220,953
SÖZEL8040,27717,283
2011SAYISAL8025,18720,733
SÖZEL8035,11616,766
2010SAYISAL8029,1621,44
SÖZEL8044,7718,8
Puan türlerine göre sınava gören aday sayısında en fazla artış sözelde oldu.
 Puan TürüPuanı Hesaplanan Aday Sayısı
  20112012fark
 DGS-SAY62.59566.5103.915
DGS-SÖZ27.72332.4074.684
DGS-EA42.78945.6412.852
2012 DGS kontenjanları bir önceki yıla göre 2.620 artışla toplam 30.368 oldu.
2012 DGS KONTENJANLARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME
TOPLAM KONTENJANLARSAYISAL PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJANLAR
 DEVLETVAKIFVAKIFTOPLAM DEVLETVAKIFVAKIFTOPLAM
TÜRKİYEKIBRISTÜRKİYEKIBRIS
DGS 20085.4471.3626737.482DGS 20083.2873922013.880
DGS 20095.1422.9432.34610.431DGS 20092.7569227954.473
DGS 201012.4073.4342.91818.759DGS 20106.6231.0751.0338.731
DGS 201119.4244.7833.54127.748DGS 20116.7541.6811.4039.838
DGS 201218.55671354.67730.368DGS 20127.2862.9282.17812.392
2012 ARTIŞ-8682.3521.1362.6202012 ARTIŞ5321.2477752.554
  
EŞİT AĞIRLIK PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJANLARSÖZEL PUAN TÜRÜNE GÖRE KONTENJANLAR
 DEVLETVAKIFVAKIFTOPLAM DEVLETVAKIFVAKIFTOPLAM
TÜRKİYEKIBRISTÜRKİYEKIBRIS
DGS 20081.7767003032.779DGS 2008379270164813
DGS 20091.9421.4791.0884.509DGS 20094445424631.449
DGS 20104.5381.7161.3057.559DGS 20101.2466435802.469
DGS 20117.0042.2131.52310.740DGS 20115.6668896157.170
DGS 20125.5683.1081.81110.487DGS 20125.7021.0996887.489
2012 ARTIŞ-1.436895288-2532012 ARTIŞ3621073319
 
Puanlarda bir önceki yıla göre değişmeler oldu.
Örnek: Sayısal bir öğrencinin say-78 D - 1 Y sözel- 41 D - 13 Y ile 2012 puanı 300 gelirken, 2011 yılı hesaplamasına göre 294 geliyor. Yani sayısal puanlarda net ortalaması düştüğü için puanlar yaklaşık 6-7 puan yükseldi.
Örnek: Sözel bir öğrencinin say-24 D - 5 Y sözel- 64 D - 9 Y ile 2012 puanı 252 gelirken, 2011 yılı hesaplamasına göre 261 geliyor. Yani sözel puanlarda net ortalaması arttığı için  puanlar yaklaşık 9-10 puan azaldı.
Örnek:EA puanlarda fazla bir değişme olmadı.Hemen hemen aynı geldi.
ÖBP:Okulun ortalaması düşük ve ortalamanın üzerinde olan bir adayın AÖBP yüksek gelirken, ÖBP düşük geldi. AÖBP-56   ÖBP-52   0.6 ÇARPILDIĞI ZAMAN YAKLAŞIK 2 PUAN DÜŞÜK GELDİ.
ÖBP:Okulun ortalaması iyi ve ortalamanın üzerinde olan bir adayın AÖBP yüksek gelirken, ÖBP diğer adaya göre daha düşük geldi. AÖBP-65   ÖBP-56   0.6 ÇARPILDIĞI ZAMAN YAKLAŞIK 6 PUAN DÜŞÜK GELDİ.
Kısaca her adayın puanı kendi  başarısına bağlı. Okuldaki diğer adayların başarısının etkisi kaldırıldı.
Şimdi sıra tercihte. Yeni klavuz yayınlanınca tercihler başlar. Tahminen bu ayın sonunda yerleştirme açıklanır. Eylül ayının ilk haftasında kayıtlar başlar.
2012-DGS Tablo-3(ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI)
 
 TABLO-A. DGS PUANLARINI BELİRLEYEN STANDART PUANLAR VE KATSAYILAR
 

DGS Puanları

Sayısal Standart Puan

Sözel Standart Puan

Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP)*

Sayısal DGS Puanı

(DGS - SAY)

3

0,6

0,6

Sözel DGS Puanı (DGS - SÖZ)

0,6

3

0,6

Eşit Ağırlıklı DGS Puanı

(DGS - EA)

1,8

1,8

0,6

 (*) 2011-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2012-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2012-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2013-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır
  Dikey Geçiş Sınavı Nedir? Başvuru koşulları nelerdir? Kimler başvuruda bulunabilir?
Önlisans mezunlarının katılabildiği 4 senelik lisans öğrenimine geçiş yapmak için her sene ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavdır. DGS’na başvurabilmenin ilk koşulu bir meslek yüksekokulundan (MYO) mezun olmuş ya da mezun olabilecek durumda (2.sınıf öğrencisi) olmaktır. (Son sınıfta okuyan adaylardan stajı tamamlamış olmak şartı sınava başvurmak için istenmez ancak kazanan adayların işlemlerini tamamlamak için stajın tamamlanmış olduğunu gösteren belgeyi ibraz etmeleri istenir).Açıköğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan önlisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ ye başvuramazlar.( ÇÜNKÜ 4 YILLIK OLARAK OKUMAKTADIRLAR ). ANCAK MYO’YU BİTİRİP AÖF’NE DİKEY GEÇİŞ YAPAN VE 3.SINIFTA OKUYAN BİR ÖĞRENCİ ÖNLİSANS DİPLOMASI İLE DGS’NA BAŞVURABİLİR.
Sınava kaç kez girme hakkım vardır, mezun olduktan sonra kaç sene sınava girebilirim?
İsteyen istediği kadar sınava katılabilir. Herhangi bir yıl şartı yoktur. 

Sınava ikinci kez girmeyi düşünüyorum bir önceki yıl kazanmıştım başvurabilir miyim, başvurabiliyorsam herhangi bir puan kesintisi olur mu?

 Yükseköğretim Genel Kurulunun 29.07.2010 tarihli toplantısında; bir önceki yıl DGS sonucunda merkezi yerleıtirme ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar için bu katsayının ilgili yıldaki DGS’de 0,45 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Bu karar gereği, 2011-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2012-DGS’de ilgili AÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.
 Bir önceki yıl yerleşen adayın AÖBP 80 olsun. 80*0,6=48 alacak iken 80*0,45=36 alacak. Buda 12 puan kesilme manasına geliyor.
İlk defa yerleşen adayların kazanma şansı artmış oldu.
Kaç tercih yapabilirim?
DGS de adayların 18 tercih hakkı bulunmaktadır. Adaylar Tercihlerini sınav sonuçları açıklandıktan sonra yayınlanan tercih kılavuzuna göre yapacaktır.
Tercihlerimde istediğim bölümü yazabilir miyim?
Tercihlerinizde sadece mezun olduğunuz bölümle ilgili YÖK tarafından belirlenmiş bölümleri tercih edebilirsiniz. Nereleri tercih edebileceğinize kılavuza bakabilirsiniz. 2012 Tercih edeceğiniz bölümler için tıklayınız.
Tercihlerde geçmiş yılların puanlarına bakarak Lisans bölümü seçmek ne kadar doğru?
Dikey Geçiş yapılabilen bölümlerin kontenjanları ne yazık ki çok az sayıda. Bu sebepten bazı bölümlerin puanlarında ciddi şekilde oynamalar olabiliyor (5-20 arası).Puanları sadece fikir verme açısından değerlendirerek tercih yaparsak en doğru kararı vermiş oluruz.
Öncelikle DGS ile tercih edilen lisans programlarının kontenjanları ağırlıkla 1-10 arasındadır( 10 un üzerinde kontenjanı olan 25 lisans programının %90 ını Ziraat fakülteleri ve Vakıf Üniversitelerinin paralı ekonomi bölümleri oluşturmaktadır ). Yani bölümlerin kontenjan derinlikleri çok az. Bir önceki yıl oluşan puanı yüksek olduğu için boşa tercih yapmamak adına herkesin es geçtiği programların bir sonraki yıl puanları anormal düşüyor ya da tersi. Örnek olarak, Osman gazi İktisadı verelim 2006 DGS sonucunda 2 kontenjanı olan bu programa son giren adayın puanı 270 idi. 2007 DGS için tercih yapan adayların önemli bir kısmı bu programı kontenjanı az ve puanı aşırı yüksek olduğu için tercih listelerine almayınca, bu defa 230 gibi bir komik puan oluştu. Sizce 2008 de Osman Gazi iktisat ne olacak. Evet, bildiniz puanı düşük olduğu için ve bu yüzden aşırı tercih edileceği için yine aşırı şişecek gibi gözüküyor. Bunun benzeri örnekleri oldukça arttırabilirim. Sırf bu sebepten önerim; kim ne derse desin( ölü tercih yapmayın gibi )bir tane sürpriz muhakkak listenizin başında olsun
Lisans bölüm puanları nasıl belirleniyor?
Lisans puanları ÖSYM sınavlarında olduğu gibi tamamen öğrencilerin tercihlerine göre belirlenir. Kılavuzda verilen puanlar sadece öğrenciye fikir vermesi için yazılmıştır. Örnekle açıklamak gerekirse farz edelim Boğaziçi üniversitesi işletme bölümünün 3 kontenjanı olmuş olsun DGS birincisi ve ikincisinin ilk tercihlerinde bahsettiğimiz bölüm olsun. DGS yirmi binincisine kadar kimse tercih etmemiş DGS 20 000.sininde ilk tercihi Boğaziçi işletme ise bölüme girer bölümün puanı da DGS 1. ve 2. sine bakılmadan son giren kişinin puanı yani DGS 20 000.sinin puanı olur.
Kazanan Adayların Kayıt yaptırmaması halinde Bir Yıl Sonra Sınava Girmeleri Halinde AÖBP’lerinin Kesilmesi.

DGS’de ek yerleştirme var mı?
DGS İçin Ek Yerleştirme yapılmaktadır.
Dikey Geçiş Sınavındaki soruların sayısı ve soruların müfredat dağılımı nedir?
 DGS’ de sayısal ve sözel olmak üzere 2 bölümde 80 erden 160 soru bulunmaktadır. Sayısal Bölümdeki sorular; ağırlığı işlem yeteneğini ölçme (Lise 1 matematik müfredatı) olmak üzere, tablo ve grafiklerdeki sayısal verileri yorumlayabilme, sayısal mantık yürütme ve geometriden(SBS düzeyinde) oluşmaktadır. Sözel Bölümdeki sorular ise okuduğunu anlama ve yorumlama diyebileceğimiz Türkçe sorularıyla(basit düzlemdeki anlatım bozukluğu haricinde hiçbir şekilde dilbilgisi sorusu yoktur) sözel mantık bulmacalarından (sayısı 10 u geçmiyor) oluşmaktadır.
Dikey Geçiş Sınavı kaç saat sürüyor ve zaman yeterlimi? 
Adaylara sınav için verilen süre 180 dakikadır. Buda her soru başına 68 saniyelik bir zaman demektir. DGS de iyi bir bölüm için hemen her sorunun yapılma zorunluluğunu eklediğimizde, zaman konusunda adayların sıkıntılı olabileceğini söyleyebiliriz. DGS hazırlığı yapan adaylar bir konuyla ilgili soruları çözebilmekle yetinmemeli, bu soruları verili zamanda çözebilmeyi de başarabilmelidirler.
Kılavuzda yazılan sözel ve sayısal puanlar neyi ifade eder?
Kılavuzda verilen puanlar katsayılardır.Bu seneki kılavuzda sayısal öğrencisi için bir matematik sorusu 3 puan olarak verilmiştir.Bu puan sınavdaki soruların çözülme oranına göre standart sapmayla çarpılır ve net puan çıkar 3 olan ham puan yaklaşık olarak 1,5 (+- 0,2) olur.
Sınavda Örgün Eğitimi Kazandım Aynı Anda Açıköğretimde de okuyabilir miyim?
Evet, ülkemizde 2. üniversite yasası vardır. Onun için hem açık öğretimi hem de örgün eğitimi aynı anda okuyabilir ikisine de kayıt yaptırabilirsiniz.
 Askerliğimi Tecil Ettirebilir miyim? 
Öğrenciler ilgili Öğrenciler ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olup, askerlik tecil işlemleri hariç tüm öğrencilik haklarından yararlanacak 
 Hazırlık sınıfında kalınca Türkçe eğitim veren üniversiteye yerleşme nasıl oluyor? 
 2011- Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmeleri : Başvurular 
  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) veya Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS) sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin, hazırlık sınıfında başarısız oldukları programa eşdeğer Türkçe öğretim yapılan, Türkçe öğretim yapılan eşdeğer program yoksa, başarısız oldukları programa yakın programların birinci sınıflarına yerleştirilme işlemleri Merkezimizce yapılacaktır.  
Başvurular, 17-20 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrenciler, Başvuru Kılavuzu ile Aday Bilgi Formunu ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde edinecekler, doldurdukları Aday Bilgi Formunu kendi Üniversitelerine onaylatacaklardır. Başvuru Kılavuzunda belirtilen bankalara 10,00 TL yerleştirme ücreti yatıracaklar, yerleştirme ücreti yatırdıklarını gösterir banka dekontu ve onaylanmış Aday Bilgi Formu ile birlikte bir Başvuru Merkezine giderek elektronik olarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme ücreti Başvuru Merkezine gidilmeden önce banka şubesine yatırılmış olmalıdır. İlgili Üniversite tarafından onaylanmayan formlar Başvuru Merkezleri tarafından kesinlikle işleme alınmayacaktır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmesi için adaya verecek, bilgiler doğru ise işlemi tamamlayacaktır. Aday Bilgi Formları Başvuru Merkezlerine teslim edilecek ve Başvuru Merkezince ÖSYM’ye gönderilecektir. Elektronik olarak Başvuru merkezi aracılığıyla yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır. Adaylar başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ücret ödeyeceklerdir. Başvurular     20 Ekim 2011 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.
 

  Başa dön> 

      

        ZAFERFEN AKADEMİ
Uzman kadro, kaliteli doküman, her an yanınızda TEKNOFEM ve ücretsiz ekders....


Sonbahar dönemi ALES kayıtlarımız devam ediyor.

ALES kursumuz 30 Ağustos'ta başlayacak ve 22 Kasım'da bitecek.Haftalık kurs saatimiz 12 saat.

Matematik       - 5 saat

Sayısal mantık - 1 saat

Geometri         - 2 saat

Türkçe             - 2 saat

Sözel mantık   - 2 saat

Toplam ders saati- 132

Ücretsiz Verilecek Dokümanlar:


Güvender Konu Anlatım seti

Güvender Soru Bankası

FEM Test Soru Bankası

Fem Kolay Matematik

Güvender Deneme Sınavı ve Ders Notları

Yüksek puan alma sırası sizde. Bir bardak çay içmeye bekliyoruz.


ALES AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ
TrAYGÜNALES Sonbahar Dönemi
30AğustosCumartesiDers
31AğustosPazarDers
1EylülPazartesi 
2EylülSalı 
3EylülÇarşamba 
4EylülPerşembe 
5EylülCuma 
6EylülCumartesiDers
7EylülPazarDers
8EylülPazartesi 
9EylülSalı 
10EylülÇarşamba 
11EylülPerşembe 
12EylülCuma 
13EylülCumartesiDers
14EylülPazarDers
15EylülPazartesi 
16EylülSalı 
17EylülÇarşamba 
18EylülPerşembe 
19EylülCuma 
20EylülCumartesiDers
21EylülPazarDers
22EylülPazartesi 
23EylülSalı 
24EylülÇarşamba 
25EylülPerşembe 
26EylülCuma 
27EylülCumartesiDers
28EylülPazarDers
29EylülPazartesi 
30EylülSalı 
1EkimÇarşamba 
2EkimPerşembe 
3EkimCumaK.Bayramı Arefe Tatil
4EkimCumartesiK.Bayramı-1 Tatil
5EkimPazarK.Bayramı-2 Tatil
6EkimPazartesiK.Bayramı-3 Tatil
7EkimSalıK.Bayramı-4 Tatil
8EkimÇarşamba 
9EkimPerşembe 
10EkimCuma 
11EkimCumartesiDers
12EkimPazarDers
13EkimPazartesi 
14EkimSalı 
15EkimÇarşamba 
16EkimPerşembe 
17EkimCumaDENEME
18EkimCumartesiDers
19EkimPazarDers
20EkimPazartesi 
21EkimSalı 
22EkimÇarşamba 
23EkimPerşembe 
24EkimCumaDENEME
25EkimCumartesiDers
26EkimPazarDers
27EkimPazartesi 
28EkimSalı 
29EkimÇarşambaCumhuriyet Bayramı
30EkimPerşembe 
31EkimCumaDENEME
1KasımCumartesiDers
2KasımPazarDers
3KasımPazartesi 
4KasımSalı 
5KasımÇarşamba 
6KasımPerşembe 
7KasımCumaDENEME
8KasımCumartesiDers
9KasımPazarDers
10KasımPazartesi 
11KasımSalı 
12KasımÇarşamba 
13KasımPerşembe 
14KasımCumaDENEME
15KasımCumartesiDers
16KasımPazarDers
17KasımPazartesi 
18KasımSalı 
19KasımÇarşamba 
20KasımPerşembe 
21KasımCumaDENEME
22KasımCumartesiTekrar
23KasımPazar2014-ALES Sonbahar Dönemi
24KasımPazartesi12*11= 132 saat
25KasımSalıMat-6….66 saat
26KasımÇarşambaGeo-2….22 saat
27KasımPerşembeTür-4….44 saat
28KasımCumaGünlük 6 saat ders

      
   ZAFERFEN AKADEMİ

 

  

      

        ZAFERFEN AKADEMİ

 
 


ZAFERFEN AKADEMİ’de eğitim görmenin en büyük avantajlarından biri de dokümandır.

2012 KPSS Tam İsabet Kitapçığı

ZAFERFEN AKADEMİ’de eğitim görmenin en büyük avantajlarından biri de dokümandır. Türkiye’de 185 şubemizde, her branştan yüzlerce öğretmenin, özgün bakış açısıyla hazırladığı sorularla sınava hazırlanan öğrencilerimiz, KPSS’ye girdiklerinde görmedikleri bir soru tipiyle karşılaşmazlar.

07-08.07.2012 tarihlerinde uygulanan 2012 KPSS Lisans ile 22-23.09.2012 tarihlerinde uygulanan 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans sınavlarında  kendilerine sorulmuş tüm soruların benzerlerini, hatta ikizlerini rahatlıkla FEM AKADEMİ dokümanlarında bulabilirler. Şimdi ZAFERFEN AKADEMİ öğrencilerinin önceden çözdükleri FEM AKADEMİ dokümanlarında yer alan bazı sorular ve çözdükleri soruların ikizleri olan 2012 KPSS sorularını bulacaksınız.

 • İndir   2012 KPSS Lisans Tam İsabet Soruları
   
 • İndir   2012 KPSS Önlisans Tam İsabet Soruları
   
 • İndir   2012 KPSS Orta Öğretim Tam İsabet Soruları
    
 • İndir   2012 KPSS Eğitim Bilimleri Tam İsabet Soruları (79 Soru)
   
      

        ZAFERFEN AKADEMİ

ZAFERFEN AKADEMİ’de eğitim görmenin en büyük avantajlarından biri de dokümandır.

2012 KPSS Tam İsabet Kitapçığı

ZAFERFEN AKADEMİ’de eğitim görmenin en büyük avantajlarından biri de dokümandır. Türkiye’de 185 şubemizde, her branştan yüzlerce öğretmenin, özgün bakış açısıyla hazırladığı sorularla sınava hazırlanan öğrencilerimiz, KPSS’ye girdiklerinde görmedikleri bir soru tipiyle karşılaşmazlar.

07-08.07.2012 tarihlerinde uygulanan 2012 KPSS Lisans ile 22-23.09.2012 tarihlerinde uygulanan 2012-KPSS Ortaöğretim/Önlisans sınavlarında  kendilerine sorulmuş tüm soruların benzerlerini, hatta ikizlerini rahatlıkla FEM AKADEMİ dokümanlarında bulabilirler. Şimdi ZAFERFEN AKADEMİ öğrencilerinin önceden çözdükleri FEM AKADEMİ dokümanlarında yer alan bazı sorular ve çözdükleri soruların ikizleri olan 2012 KPSS sorularını bulacaksınız.

 • İndir   2012 KPSS Lisans Tam İsabet Soruları
   
 • İndir   2012 KPSS Önlisans Tam İsabet Soruları
   
 • İndir   2012 KPSS Orta Öğretim Tam İsabet Soruları
    
 • İndir   2012 KPSS Eğitim Bilimleri Tam İsabet Soruları (79 Soru)
   

 Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları Yeniden Düzenlendi

 

 

Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Temmuz 2009 tarihli ve 80 Sayılı Kararı ile yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda, eğitim öğretimde değişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak zaman zaman kısmî değişiklikler yapılmıştır. Ancak Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların öğretim programlarında meydana gelen değişikliklerin yanı sıra son yıllarda öğretmenliğe kaynaklık eden yükseköğretim programlarının yapılanmasında ve program adlarında da çok sayıda değişiklik olmuştur. Örneğin, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakülteleri ile Teknik Eğitim Fakültelerinin Teknoloji Fakültelerine, Mesleki Eğitim Fakültelerinin Sanat ve Tasarım Fakültelerine, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültelerinin Turizm Fakültelerine dönüştürülmeleri, bazı branşlarda öğretmenliğe kaynaklık eden yükseköğretim programlarının yeniden belirlenmesini gerektirmiştir.

“Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”nın yeniden belirlenmesinde, 80 sayılı Kararın uygulanmasında karşılaşılan sorunlarla ilgili Bakanlığımıza yazılı başvurular, öğretmenliğe kaynaklık edecek programlar konusunda üniversitelerle yazışmalar ve programların taranması sonucu elde edilen bilgiler değerlendirilmiştir. Bu bilgilerle birlikte mevcut durumun analizi yapılmış ve konu Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde, Bakanlığımızın ilgili birimlerinden 18 temsilcinin katılımıyla oluşturulan Çalışma Grubunda değerlendirilerek Esaslar ve Çizelgeye bir taslak metin oluşturulmuştur. Bu çalışma sonucu ortaya çıkan taslak metin, Bakanlığımızın ilgili birimlerinden görüşler alınarak Çalışma Grubunca revize edilmiştir.

Çalışma Grubunca hazırlanan taslak metin, Bakanımız Sayın Nabi Avcı’nın başkanlığında; Müsteşarımız ve Birim Amirlerinin de katılımı ile YÖK, Üniversite, sivil toplum kuruluşları, çeşitli tür ve düzeyde okul ve kurumlardan öğretmen ile yöneticilerden oluşan 101 temsilcinin yer aldığı Çalıştayda tartışmaya açılmıştır. 9-11 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen Çalıştayda, geniş bir katılımla ilgili tarafların görüşleri ve önerileri alınmıştır.

Çalıştay sonucunda ortaya çıkan görüş ve öneriler, Çalışma Grubunca değerlendirilerek taslak metinler yeniden düzenlenmiş ve bu şekliyle son kez görüşleri alınmak üzere Bakanlığın ilgili birimlerine gönderilmiştir.

Bakanlığın ilgili birimlerinin görüşleri, Çalışma Grubunca değerlendirilerek taslak metinlere son şekli verilmiş ve Kurul’da görüşülerek “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”, Bakanımız Sayın Nabi Avcı’nın onayları ile yeniden düzenlenmiştir.

“Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”nın yeniden düzenlenmiş halinde yer alan başlıca değişiklikler şu şekilde özetlenebilir:

A.    Esaslarda;

1)      Esasların adı “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” olarak değiştirilmiştir.

2)      “Pedagojik Formasyon” tanımı sadeleştirilmiştir.

3)      “Yan alan” tanımında yer alan “yüksek lisans üzerine doktora eğitimi” ifadesi “yüksek lisans veya doktora eğitimi” şeklinde değiştirilmiştir.

4)      Daha önceki kararlar kapsamında elde edilen haklar bu Kararla da korunmuştur.

5)      Özel Eğitim alanında öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda bu alana, öğretmenlik alanları mezunu olup görme, işitme, zihinsel engelliler alanında tezli-tezsiz yüksek lisans veya doktora mezunlarının atanmalarına imkân tanınmıştır.

6)      Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan 12 Temmuz 2004 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarih itibarıyla söz konusu okullara kayıtlı bulunup mezun olanlardan Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlayanlara Beden Eğitimi öğretmenliğine atanma hakkı tanınmıştır.

7)      Ankara 7. İdare Mahkemesinin 16 Ocak 2014 tarihli ve Esas No: 2013/1512 sayılı kararı doğrultusunda 2009-2010 öğretim yılından önce Resim-İş Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar ile bu öğretim yılında adı geçen bölüme kayıtlı olup mezun olanlara Teknoloji ve Tasarım alanı Öğretmenliğine atanma hakkı tanınmıştır.

8)      Sağlık alanına ilişkin atamalarda karşılaşılan güçlükleri gidermek için düzenleme yapılmıştır.

B.     Çizelgede:

1)      “Görme Engelliler Öğretmenliği”“İşitme Engelliler Öğretmenliği” ve “Zihinsel Engelliler Öğretmenliği”alanları, “Özel Eğitim” adı altında birleştirilmiştir.

2)      “Rehber Öğretmen” alanının adı “Rehberlik” olarak değiştirilmiştir.

3)      47 alanın alana kaynaklık eden yükseköğretim programları güncellenmiştir.

4)      58 alana ait “okutacağı dersler” sütununda güncelleme yapılmıştır.

5)      “Tekstil Teknolojisi” alanının alt alanları yeniden düzenlenmiştir.

6)      “Drama” ve “Zekâ Oyunları” derslerinin kimler tarafından okutulacağı yeniden belirlenmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20 Şubat 2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararı ile yeniden düzenlenen “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esasları” ile bu karara göre “Öğretmenliğe Kaynaklık Eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabilecekleri Alanlar” 12 Mart 2014 tarihi itibariyle Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayınlanmıştır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

                                                                                          Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

“Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esasları” ile bu karara göre “Öğretmenliğe Kaynaklık Eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabilecekleri Alanlar” için tıklayınız.2012 AĞUSTOS ATAMASI KURUM VE ALAN BAZINDA MİNİMUM PUANLAR
 
2012 ŞUBAT ATAMASI KURUM VE ALAN BAZINDA MİNİMUM PUANLAR
Alan Bazında Minimum Puanlar
Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Şubat 2012)
Adayları Bilgilendirme Amacıyla Hazırlanan 26 Ağustos 2011 tarihinde yapılacak atamaya ilişkin Alan Bazında Sıra Öğrenme Formu İçin tıklayınız»
  22.01.2012 Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, alacakları 17 bin öğretmenin göreve başladıkları yerde bir yıl staj yapacağını, en az da 3 yıl görev yapacaklarını bildirdi.
Dinçer, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''YÖNVER Ödülleri'' dağıtım töreninin ardından gazetecilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleriyle ilgili sorularını cevaplandırdı.

Dinçer, öğretmen atamalarıyla ilgili bir soru üzerine de tüm kamu idaresinin kendi dengeleri içinde bir çözüm bulmaya çalıştıklarını, bugün bütçe kanununda tüm kamu idaresi için topyekun öngörülen kadro sayısının 29 bin olduğunu anlattı.

Dinçer, bakanlık olarak 17 bin öğretmenin alınacağını, bunun bu konuya ne kadar çok önem verdiklerini gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

''Tüm gücümüzle uğraştık. 17 bin başlangıç için iyi bir rakam. Milli Eğitim Bakanlığının yeni aldığı tedbirler ve kanun hükmünde kararname sebebiyle bundan sonra öğretmen aldığımızda bir yıl stajyerlik süresi, artı öğretmenler atandıkları yerde 3 yıl görev yapmak zorunda bulunacak. Kanun ve sistem değişiyor. Bu alacağımız 17 bin öğretmen, göreve başladıkları yerde bir yıl staj yapacaklarını, en az da 3 yıl görev yapacaklarını, başka yere tayin talebinde bulunamayacaklarını bilerek müracaat etsin. Ağustos ayında ihtiyacımız için öğretmenleri alacağız ama bunun ne kadar olacağı ve hangi alanlarda olacağı ancak o zaman belli olacak.''

Bir gazetecinin ''3 yıl süresini Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yönelik bir önlem olarak mı aldınız?'' sorusuna ise Dinçer, ''Böyle bir kararın pek çok sebebi var. Tek bir karara dayandırmak doğru değil ama özellikle sınıf öğretmenliğinde bir öğretmenin bir öğrencimizi almasını ve mezun olana kadar o çocuklar üzerinde yoğunlaşmasını önemsiyoruz'' diye cevaplandırdı.
  2011 Aralık Eş durumuna bağlı oluşan Minimum Puanlar İçin tıklayınız
Tüm atama dönem ve sonuçları için tıklayınız»
 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (2010-KPSS Lisans) giren lisans mezunu adaylar ile 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) önlisans düzeyinde giren adayların, Lisans düzeyindeki adaylar için yerleştirmeye esas P3 puanı, Önlisans düzeyindeki adaylar için yerleştirmeye esas P93 puanlarına ait alanlarındaki başarı sıraları hesaplanmıştır.
 Branş branş 2012 Ağustos öğretmen sayılarını (PDF) indirmek için tıklayınız»
2011 Ağustos Dönemi Atama Sonucu Oluşan Minumum Puanlar
  2011 Ağustos dönemi atamada oluşan min puanlar(branş) için tıklayınız»
İk Atama Kurum Bazında Minumum puanlar için
İk Atama Alan Bazında Minumum puanlar için
Açıktan-Kurumlararası İlk Atama Alan Bazında Minumum Puanlar için
Açıktan-Kurumlararası İlk Ataması Kurum Bazında Minumum Puanlar için
Açıktan-Kurumlararası Yeniden Atama Alan Bazında Minumum Puanlar için
Açıktan-Kurumlararası Yeniden Atama Kurum Bazında Minumum Puanlar için
2011 Ağustos Öğretmenlik Atama
Branş taban puanları ve yaklaşık aday sayıları için tıklayınız»
2011 Ağustos Atama Kontenjan Tablosu için tıklayınız» (excel dosyası)
 Kısaca hizmet süreleri (hizmet bölgesi) ve tayin durumu için tıklayınız»
Adayları Bilgilendirme Amacıyla Hazırlanan 26 Ağustos 2011 tarihinde yapılacak atamaya ilişkin Alan Bazında Sıra Öğrenme Formu İçin tıklayınız»
Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Ağustos 2011) Kılavuz için  tıklayınız»
2010 Aralık-2011 Haziran-2011 Temmuz Öğretmen atama taban puanları ve toplam atanan için tıklayınız»
2011 Temmuz Atama Alan Bazında Sayısal Veriler İçin
2011 Temmuz Atama Kurum Bazında Sayısal Veriler İçin
Önceki yıllara ait tüm sayısal veriler için tıklayınız»0 Yorum - Yorum Yaz
KPSS KlavuzuKPSS/B Tercih KlavuzuKPSS/B Minumum PuanlarMemur ve İşçi Alım İlanları
KPSS Çıkmış SorularKPSS Sınav SonuçlarıPuan Nasıl Artar?Akademik Çalışma Takvimi
Soru - CevapFaceboak'a katılınZaferfen sohbetKPSS Puanmatik

 
KPSS 2013/3 Yerleştirme Sayısal Bilgiler

Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS )

2012 KPSS Sayısal Bilgiler
2011 KPSS Sayısal Bilgiler
2010 KPSS Sayısal Bilgiler
2009 KPSS Sayısal Bilgiler
2008 KPSS Sayısal Bilgiler
2007 KPSS Sayısal Bilgiler
2006 KPSS Sayısal Bilgiler
2005 KPSS Sayısal Bilgiler
2004 KPSS Sayısal Bilgiler
2003 KPSS Sayısal Bilgiler
2002 KPSS Sayısal Bilgiler

 
0 Yorum - Yorum Yaz

Günün hangi saatlerinde ders çalışalım?

Zaman nasıl etkin kullanılabilir?

Konu tekrarı mı yapalım, test mi çözelim?

Ne kadar soru çözmeli?

Deneme sınavları nasıl değerlendirilmeli?

Başarıya inanma

Kararlılık

Keyif veren çalışmaktır

Unutmayı engellemek için neler yapmalı?

Sınavlarda başarılı olmanın yolları

Üniversite sınavı için bir stratejiniz var mı?

 İşte 2012'de çok kazandıracak meslekler

 

 

 

 

 

 

Günün hangi saatlerinde ders çalışalım?

Verimli çalışmanın temel ilkelerinden biri de zaman denetiminin sağlanmasıdır. En verimli ders çalışma saatler yani anlama ve dikkat yoğunlaşması zaman aralıklarında ve günün belli saatlerinde artar ve azalır.

Bunun için öncelikle iyi bir yansıtıcı gözlem yapılmalıdır.

Gözlem sonunda;

 -Hangi saatlerde çalıştığımda daha kolay anlıyorum?

-Hangi saatlerde zorlanıyorum?

-En verimli çalışma saatler hangileridir, türü sorulara cevap alınacaktır.

 Çalışmaları en kolay öğrenilen ve dikkatin en kolay toplanabilen saatlerde gerçekleştirilmesi gerekir. Ders çalışma zamanını planlanırken; başkasını örnek almak yerine, kendi yetenek, bilgi, beceri, tutum ve ihtiyaçlardan yola çıkmak daha yararlı olacaktır. Çünkü her birey kendine özgü olduğu için dersi anlama ihtiyacı, tekrar yapma süreleri de birbirlerinden farklı olacaktır. Çalışma planı yapılırken; derslerin zorluk kolaylık derecelerini göz önüne alınmalıdır. Zor gelen dersleri dikkatin en iyi yoğunlaştırabilecek saatlerde olmalıdır.

İdeal ders çalışma saat aralıkları kişiden kişiye değişiklikler gösterebilmektedir. Ancak en verimli saatler, birçok insan için sabah saatleridir. 

 Çünkü bu saatlerde;

 •Beyin dinlenmiş,

•Gerekli uykuyu aldığımızdan dolayı ders çalışırken uyuma ihtimali düşük,

•Çevrede dış uyaranlar etkin değil,

•Dikkatimiz daha açık olacaktır.

 Sınav Kazandıran Saatler

 07.30 -11.00

 Konunun uzmanlarının bildirdiklerine göre kortizon gibi uyanıklık veren hormonların en fazla salgılandığı dönem sabah 08.00-11.00 arasıdır. Bu saatlerin; planlama, düzenleme ve ileriye dönük yapıcı fikir üretimi için en verimli saatler olduğu görüşünde birleşiyor. Özellikle bilişsel süreçlerin işe koşulduğu matematik, fen bilimleri gibi düşünmeyi gerektiren derslerin bu saatler arasında çalışılmasında fayda vardır.

 16.00- 18.00

 Saat 16.00- 18.00 arası zihni canlılığın geri döndüğü saatlerdir.

Bilgilerin kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya almak istediğiniz konuları çalışmak için ideal zaman aralığıdır. Bu saatler aralığında sabah öğrenilen derslerin tekrar edilmesi gereken saatlerdir. Yapılacak etkili ve verimli tekrarlarla bilgilerin kalıcılığı sağlanmış olacaktır.

 19.30 -22.30

 Saat 19.00’dan sonra yine zihni çalışma için verimli bir ara gözlenmektedir.

Bu zaman aralığı yaklaşık 3 saat sürüyor. Bu saatlerde yenilen yemeklerin sindirimi kısmen yapılmış, beyin yeni bir öğrenme ve tekrarlar için hazır hale gelmiş olacaktır.

Zihnin işleyişi bakımından tekrarların akşama doğru 16.00-18.00 arası yapılmalıdır.

 

Zaman nasıl etkin kullanılabilir?

•Herhangi bir dersle ilgili çalışma gün ve saatlerinizi belirlerken; o dersin sınıfta veya dershanede işlendiği güne yakın olmasına dikkat edilerek,

•Çalışma saatlerini mümkün olduğunca her gün aynı saatlerde koyarak,

•Çalışma saatlerinizi mümkün olduğunca yemek saatiyle çakıştırmamaya özen göstererek,

•Verimli çalışma için en yararlı zaman dilimleri ortalama1.5 saatlik sürelerdir.

•Evden okula gelirken, servislerde ve diğer araçlarda zamanı daha verimli hale getirerek,

•Bunun için de bu türe durumlara daha önceden hazırlıklı olarak çantada ya bir kitap ya da daha önceden hazırlanacak küçük kartlara ders notları yazarak değerlendirilmelidir.

 Kalıcı bir öğrenme için bellemek istediğiniz konular üzerinde ilk olarak zihnin en açık olduğu sabah saatlerinde yoğunlaşmakta fayda vardır.

  

Konu tekrarı mı yapalım, test mi çözelim?

SINAV yaklaştıkça ailelerin ve öğrencilerin sınav kaygısı artıyor. Aileler çocuklarının daha çok çalışmasını, daha fazla soru çözmesini istiyor. Başarıya çok çalışmakla ulaşılacağını zanneden aileler, bazen de onları çok soru çözmesi için onları zorluyorlar. Öğrenciler ise konuyu tam özümsemeden okulda veya dershanede öğretmeni dinlemek yerine, ailelerinin koyduğu hedefe ulaşmak için durmadan soru çözmeye çalışıyorlar. Elbette konu tam anlaşılmadan soru çözümüne başlamak öğrenciyi gerçek hedefe ulaştırmayacaktır.

 Soru çözümü için bilginin kavranması önemlidir.

 Öğrenme, bilişsel süreçleri içerdiğinden dolayı, önce konuya yönelik bilginin öğrenilmesi daha sonra da kavranma gerekir. Ancak kavrayış aşamasından sonra uygulama süreçleri gelir. Bilgiyi kavramadan uygulamaya geçmek, testlerde yanlışların artmasına neden olacaktır. Burada ailelerin bilmesi gereken şudur; öğrencinin bir konuyu tam kavramadan uygulamaya yönelik soru çözme hedefleri vermenin uygun olmadığıdır. Öğrenci verimli çalışmalarla ve etkili tekrarlarla öğrenilenler bilgi basamağından kavrama basamağına geçişi sağlanabilir. Elde edilen bilgiler kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya aktarılabilir. Bunun için kodlamaların doğru yapılması ve belirli aralıklarda tekrar yapılmış olması gerekir.

 Tekrar, bir hatırlama yoludur.  

 Tekrar, bir hatırlama yoludur. Özel bir yetenek söz konusu değilse öğrenmenin temeli tekrara dayanır. Düzenli tekrar yapmayan bir öğrenci, daha önce öğrendiği bilgilerin çok azını anımsayacağı için, bilgiler arası bağlantı kurmakta zorlanır ve öğrencinin verimi düşer. Bu yüzdende öğrenmek için gayret boşa gitmiş olur.

Unutmamak gerekir ki, unutmanın en etkili ilacı periyodik tekrarlardır.

 Konu tekrarlarındaki öncelik

 Ders tekrarlarda ise öncelik öğretmenin anlatmış olduğu derslere ve sınıfta çözmüş olduğu sorulara ağırlık verilmelidir. Çünkü bu bilgilerde seçicilik olduğu gibi daha önceden görme, duyma olduğundan dolayı hatırlama kolay olacak ve anlamlı öğrenme hızlı gerçekleşecektir. Ayrıca, konulara yönelik dergi ve kitaplardaki ders anlatımları ve çözümlü örnekleri tekrar yapmak bilgilerin kalıcılığını pekiştirecektir. Psikolojini verilerine göre unutma baştan hızlı sonra da azalarak devam etmektedir. Yani öğrenme etkinliğinden hemen sonra unutma hızla devam etmektedir. Unutmayı yavaşlatabilmek için yapılması gereken, öğrenilen konunun vakit kaybetmeden tekrar edilmesidir. Tekrar süresi ne kadar ötelenirse hatırlama da o kadar zor olmaktadır. Öğrenilen materyaller hiç tekrar edilmediğinde öğrenilenlerin % 80'i unutulacaktır. Öğrenmek için ders başında çok vakit geçirmek değil, verimli çalışmak ve çok sayıda tekrar yapmak önemlidir.

  Günde Kaç Saat Tekrar Yapılmalıdır?

 Her öğrencinin eğitim altyapısı, yeteneği, algılama düzeyi, çalışma alışkanlıkları, kullanabileceği serbest zaman aralığı birbirinden oldukça farklıdır. Bu kadar farklılığın olduğu bir durumda her öğrenci için geçerli tek tip bir çalışmanın ortaya konması mümkün değildir. Bir konu için, yerine göre, 50 soru fazla gelebildiği gibi, başka bir konu için 150 soru az gelebilir. Bir konunun öğrenilmesinde, çalışma süresi ve soru bakımından kesin sınırlar çizmek yerine, o konunun anlaşılmış olması şartı aranmalıdır. Her konuyu eşit süre harcayarak anlamayı beklemek veya aynı sayıda soru çözmeyle konuya hakim olacağını zannetmek uygun değildir. Burada ölçü, konunun yapısı ve anlaşılabilirliği olmalıdır. Eğer konuyla ilgili sorular rahatlıkla çözülebiliyorsa, anlaşılmayan konulara daha çok zaman ayrılmalıdır. Yok, eğer konu anlaşılmamış ise, çözüme devam edilmeli, Belirli soru çözersen almayabilirim düşüncesinde vazgeçilmelidir.

 Önemli olan verimli tekrar yapmaktır.

 Önemli olan çok çalışmak değil, verimli çalışmaktır. Sürekli olarak aynı türden yüzlerce soruyu çözmenin öğrenciye pek faydası yoktur. Öğrencinin çok soru çözmesi sadece rakamsal anlamda öğrenciyi ve aileyi tatmin edecektir. Başarıya ancak nitelikli bir çalışmayla ulaşılır. Bunun için öğrencinin çözdüğü her sorudan bir şey öğrenmesi gerekir. Aile, bu gerçeği göz ardı ederse, çocuğunu boşu boşuna zorlar, onu gereksiz yere strese sokar. Öğrenci, sosyal ihtiyaçları için kullanabileceği zamanı gereksiz yere soru çözmekle harcar.

 

Ne Kadar Soru Çözmeli?

NE KADAR ÇOK SORU ÇÖZERSEK!

İnsan hayatının önemli dönüm noktalarından biridir sınavlar. Nerede ve hangi şartlar altında nasıl bir eğitim alacağınıza bu sınavlardaki sonuçlar etki eder. Belki hangi meslek belki hangi lise veya hangi üniversite sorusunun cevabı bu sınavlarla belirginleşecektir. Bundan dolayı sınavlara hazırlanan öğrenciler bu sınavları ciddiye almalı ve çevresindeki bireyler de bu yöndeki telkinleri daha fazla önemsemelidirler. (Aşırı kaygı oluşturmamak kaydıyla)

Öncelikle dikkat edilmesi gereken noktaları sıralayacak olursak;
1. Geçmiş yıllarda çıkmış olan soruları mutlaka elden geçirmeli soru tarzlarını kavramalı ve buradan hareketle eksik noktaları yakalamış olmalıdır.

2. Çokça soru çözerek soru çözme tarzımızı oluşturmuş olmalısınız. Soru çözerken kullandığınız kısa yollar veya formüller artık tam anlamıyla kavranmış olmalıdır.

3. Bazen doğru cevabı bulurken bazen de yanlışları eleyerek doğruya ulaşma tekniğini kullanmayı kavramış olmalısınız.

4. Konulara göre soru dağılımları hakkında bilgiler oturaklaşmış olmalı, fazla soru çıktığı bilinen konularak mutlaka daha ağırlık verilmeli. Bunun yanı sırada az soru çıkmış buna çalışmayayım mantığının çokta sağlıklı olmadığı bilinmelidir.

5. Test çözme hızınızı en iyi kontrol edeceğiniz yer denemelerdir. Eğer denemelerde soruları yetiştiremiyorsanız yavaşsınız demektir.(Bu ifadem sen sonuna doğru konuların tamamı işlendiğinde daha önem kazanmaktadır.) Bu hızlandırmamın çok fazla yolu yok, sizde bilirsiniz ki bunu tek yolu konu eksiklerini bilerek bolca soru çözmektir.

6. Eksik olduğunuz konu ile alakalı olarak konuları tespit etmek ve onların üzerine odaklanmak sınavlara hazırlanan öğrenciler için en önemli net arttırma tekniğidir.

7. Bunların yanı sıra nerelerde yanlış yapıldığının ve bu yanlışın neden yapıldığının çabucak kavranması gerekmektedir. Yanlış yapılmasının birkaç sebebi vardır. Bunu maddeler halinde açacak olursak;
a. Konu eksiği
b. İşlem hatası ve dikkatsizlik
c. Okuduğunu iyi anlayamama
d. Konuyu hiç bilmeme
e. Konuyu birbirine karıştırma

Yukarıdaki bu maddeler göz önünde bulundurulduğunda tespit net olarak yapılmış. Teşhis aşaması sonuçlanmış ve tedaviye geçilmiş olacaktır.

Buradan hareketler konu ise probleminiz konuya odaklanılmalı soru ise bolca soru çözülmesi dikkatsizlik ise dikkati arttırmak için egzersiz yapılmalı yani bolca benzer soru çözülmelidir.

 

 Deneme sınavları nasıl değerlendirilmeli?

‘‘-Sınavda hangi tür sorular gelecek?

 -Çok çalışıyorum ama netlerim artmıyor?

- Konu eksikliklerimi bilmiyorum?

- Soruların zorluk derecesi nasıl olacak?

-Sınavlarda çok heyecanlanıyorum?

-Sınavlarda çoğu kez zaman yetiremiyorum’’

türü iç konuşmalar üniversiteye hazırlanan tüm öğrencilerin zihnini meşgul eder. Bu soruların etkisiyle sınava gerektiği gibi hazırlanamayan birçok öğrenciye rastlamak mümkündür.

 Sürekli çalışıyor olabilirsiniz ama bu çalışmalarla edindiğiniz bilgiyi, donanımı ve becerileri eğer sınamazsanız neyi, ne kadar öğrendiğinizi anlamanız pek de mümkün olmayacaktır. Ayrıca asıl sorun neyi bildiğinizden daha çok neyi bilmediğinizdir. Öncelikle eksikliklerin bilinmesi daha sonra bunların giderilmesi deneme sınavlarıyla kazanılacak bir durumdur.

 Sınavlara hazırlık sürecinde çeşitli dönemlerde farklı çalışma tarzları öne çıkacaktır. Kimi zaman konu öğrenimi, kimi zaman genel tekrar ve özet çalışmalar, kimi zaman da test çözümü öne çıkacaktır. Sınavlara belli bir süre kaldığında ise öne çıkan çalışma türü deneme sınavlarıdır.

Deneme sınavların öğrencilere kazandırdıkları şunlardır:

Öncelikle öğrenciler deneme sınavları ile bilgi ve kavramaya yönelik eksikliklerini belirleyecek, gerçek sınavda çıkması muhtemel soru tiplerini kavrayacaklardır.

Deneme sınavları ile bir taraftan zamanı uygun kullanma becerisi kazanırken diğer yandan öğrenmeyi etkileyen kaygıyı kontrol altına almayı öğreneceklerdir.

Deneme sınavlarının öğrencilere diğer kazanımı bilişsel gelişimlerine yönelik geri bildirimleri sunmasıdır. Belirli aralıklarla olunan sınavlarla öğrenciler kendi gelişimini değer olarak görme imkânına sahip olacaktır.

 Deneme Sınavları boy aynasıdır;

Deneme sınavları kişinin bir tür boy aynasıdır. Boy aynası kişinin bütün bedenini göstererek bireyin kendine çeki-düzen vermesini sağlar. Deneme sınavları da öğrencinin sınava hazırlık düzeyini ölçer. Alınan puanların hedefe ulaştırıp ulaştıramayacağını görür. Yapacağı çalışmalarını bu sonuçlara göre düzenler.

 Deneme sınavları, gerçek sınavın provasıdır;

Bir sporcu, bir sanatçı sahneye veya sahaya çıkmadan önce sergileyecekleri oyunu defalarca prova eder ve hata yapma ihtimallerini en aza indirirler. Öğrencilerin hayatının yönünü belirleyen sınavların da provası da deneme sınavlarıdır. Deneme sınavlarına giren aday, gerçek sınavda ne yapacağını bilir, gerçek sınavda karşılaşacağı durumlarla daha önceden yaşayacağından dolayı gerçek sınav tecrübesi edinecektir. Bu nedenle tüm deneme sınavlarının dikkatle uygulanması gerekir.

Öğrenmenin bir yolu da deneme sınavlarıdır;

Öğrenmenin gerçekleşmesinde birçok süreçler vardır. Bunlardan biri de deneme-yanılma yoluyla öğrenmedir. Denene-yanılma yoluyla öğrenme uygulamaya dayalı olduğu için diğer öğrenme yöntemlerine göre daha kalıcıdır. Yapılan tekrarlarla öğrenme arasında bir noktaya kadar doğru orantı vardır. Birçok öğrenci öğrenmeyi, bilgiyi hafızaya alma olarak algılar. Oysa önemli olan bilgilerin depolanması değil, kavranması ve uygulanabilir olmasıdır.

Deneme Sınavlarıyla strateji belirlenir;

Öğrenciler sınav öncesi deneme sınavları sayesinde gerçek sınavda nasıl bir strateji uygulayacaklarını öğrenir. Örneğin, önce sayısal bölümden mi, sözel bölümden mi başlamalıyım? Her bölüme ne kadar zaman ayırmalıyım, kodlamayı nasıl yapmalıyım, sınav kaygısına karşı en etkin yol nasıl olmalıdır? türü stratejiler deneme sınavlarında kazanılabilir.

Deneme sınavları öğrencinin motivasyon düzeyini yüksek tutar.

Motivasyon bir tür isteklendirmedir. Deneme sınavlarıyla öğrencilerin diğer bir kazanımı da yüksek motivasyona sahip olmalarıdır. Öğrencilerin, aldığı puanlarla tercih etmeyi düşündüğü bölümün puanını karşılaştırarak ne kadar daha çalışması gerektiğini, kaç puana ihtiyacının olduğunu denemelerle öğrenebileceklerdir.

Değerlendirilme yapılmalı;

Yalnızca deneme sınavlarına girerek öğrenme tam anlamıyla gerçekleşmez. Öğrenmenin doğru olup olmadığı geri dönütlerle olur. Üniversite adayı her deneme sınavından sonra sınavda yaptığı yanlışları, yapamadığı sorulara bakarak genel bir değerlendirme yapmalıdır. Değerlendirmede ise yanlış yapılan soruların nedeni araştırılmalı, hata ve eksiklerini giderme yoluna girmelidir. Konuya yönelik bilgi eksikliği veya yanlış öğrenmeler varsa kaynaklar tekrar gözden geçirilmelidir.

Kaliteli deneme sınavları seçmek gerekir;

Uygulanan deneme sınav sorularının gerçek sınavı yansıtacak düzeyde olmasına dikkat edilmelidir. Bunun için belirlenen kaynak seçimine özen gösterilmelidir. Yoksa sınav sonrasında alınan puanların yanıltıcı olacağı gibi öğrenciler için de zaman kaybına neden olacaktır. Deneme sınavlarından verimi alabilmek için mutlaka yönergelere uyulması gerekir.

 

Başarıya inanma

BAŞARIYA İNANÇ.

Öğrencilerimiz kendilerine gerçekçi bir hedef çizerek bu işe iyi bir başlangıç yapmalıdırlar. Bununla başarının yakalanabileceğine inanmalıdırlar.

Bu anlamda belirlenmiş hedefin hayalî(ulaşılması zor) olmamasına dikkat edilmelidir. Belli puan veya bölüm olarak belirlediğimiz hedef mutlaka gerçekleştirile bilinir olmalı sizin ona odaklanmanızı sağlamalıdır.

Bununla birlikte aylar ilerledikçe planlamış olduğumuz hedefe doğru yakınlaştığınızı hissediyorsanız, hedef büyütmesi yapmanızda herhangi bir mahsur yoktur. Hatta hedef büyütülmüş olması, bir isteklendirme unsuru olarak değerlendirilebilirsiniz.


Öncelikle net bir şekilde göreceğiniz, çalışma odanızda veya masanızda bir yere sizi motive edecek veya çalışmaya itecek bir mesaj belirlemeli, yazmalı ve asmalısınız. Hatta bazı eğitim psikologları bu mesajı, küçük karton bir kâğıda yazıp öğrencilerin yanlarında taşımalarını tavsiye etmektedir.
Bu mesajlar ne olabilir. Burada bireysel farklılıklar devreye girebileceği gibi şu mesajlar kullanılabilirsiniz. “Çalışmalıyım, Düzenli çalışmalıyım, Kazanmalıyım, Yılmamalıyım. Başarılı olmalıyım…” şeklinde olabilir. Bu ifadeleri okuduğumuzda sizde bir heyecan oluşturuyorsa doğru ifadeyi belirlemişsiniz demektir.

 

 

Kararlılık

KARARLILIK ÇOK ÖNEMLİ

Eğitim öğretimin azda olsa içinde olan her birey bilir ki; başarılı olmanın en önemli şartı çalışmak, çalışmak ve yine çalışmaktır. Bu sebeple kararlı bir şekilde çalışma en önemli stratejiniz olmalıdır. Belki de bu çalışma sınavdan iki gün öncesine, Cuma günü sabahına kadar devam etmelidir. Eğitim seminerlerimde üzerinde durduğum önemli konudan bir olan, “kararlı olmayı” en iyi ifade eden ifaden cümledir; “Cumaya kadar devam”.

Kararlı olma, bir çalışmadaki engelleri aşmak için en önemli unsurlardan biridir. Çalışkan öğrenci mutlaka başarıyı önemser ve ister, bunu elde etmek için de mutlaka azim ve kararlılığı elden bırakmaması gerekir.

Karalılık, azim ve istekli olmak anlamını içermektedir. Her türlü engele karşı, tüm bahaneleri bir kenara bırakarak onları aşma konusunda arzulu ve istekli olmaktır. Karlılık noktasında azmetmiş olan bir bireyin(öğrencinin) başarısızlığı yakalaması oldukça zordur.

Kararlılık hırslı olmak ile birbirine karıştırmamalıdır. Bilinir ki hırs çoğu zaman bireylerin zararlı sonuçlarla karşılaşmaları sonucunu doğurmaktadır. Hırs bir anlamda insanlara zarar verme ihtimali yüksek olan bir duygudur. Bu sebepten hırslı olmayalı, azimli ve kararlı olmalısınız.

Bununla birlikte sınavlara hazırlanan öğrenciler unutmamalıdır ki, başarma isteği ve ders çalışma isteği noktasında sürekli azimli ve kararlı olmak gerekmektedir. Kararlılık sizler için bir enerji kaynağı olmalıdır. Mümkünse bu enerji kaynağı sürekli yenilenen bir enerji kaynağı olarak kurgulanmalıdır

 

Keyif Veren Çalışmaktır

KEYİF VEREN ÇALIŞMAKTIR.

Bir öğrenci eğer sınavlara hazırlanıyorsa veya öğrenciliğin sınavla olan ilişkisinin farkına varmışsa, çalışmaktan zevk almak zorundadır. Test çözmek, not almak, denemeye girmek, yazılıya çalışmak onun için birer mutluluk kaynağı olmalıdır. Aslında öğrencinin içinde bulunduğu sosyal çevrenin ondan beklentisi de budur. Bu beklentiyi karşıladıkça öğrenci olmayı sonuna kadar ve başarılı olmayı hak etmiş demektir.

Öğrendikleriyle mutlu olan keyif alan öğrenci, öğrendiklerini kullandıkça ve unutmadan hatırladıkça mutlu ve huzurlu olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşamaktadır. Mutluluk artıkça, çalışma artmakta. Çalışma başarıyla sonuçlandıkça mutlu olunmaktadır.

Çalışmayı eğlenceli hale getirdikçe veya ondan zevk almaya başladıkça sadece yeni konuları rahatlıkla öğrenmekle kalmaz, ders çalışma programını geciktirmeden yerine getirmeye çalışır ve bundan mutlu olur, keyif alır.

Bu ifadeler bir öğrenci için anlamlı hale geldikçe inanın, ders çalışmak için masanın başına oturmak iştahla beklenen bir tatlıya benzer. Çalışıldıkça keyfi yanında taşıyan bir süreç haline gelir. Problem çözmek ve onlarla başa çıkmak veya önceden çözemediklerini artık çözüyor olmak keyif verir, mutluluk verir. Okumaktan, çalışmaktan problem çözmekten, araştırma yapmaktan sıkılmayalım onlardan keyif almayı yaşayalım ve kabul edelim.

Bilhassa öyle keyif alalım ki ders çalışmak, ödev yapmak veya yeni şeyler öğrenmek bizi mutlu eden ve vazgeçemediğimiz bir iş olarak ortaya çıkmış olsun. Kısacası çalışman bize keyif veren bir iş haline gelsin.

Bunun için mutlaka istekli olmalıyız. Ders çalışmaya karşı bir ilgimizin olması gerekir. Hevesli olmak, arzulayan olmak ve heves etmek çok önemlidir. Heves çalışmayı istemek ile olur. Bunun oluşması için gerekli olan potansiyel içimizde mevcuttur. Önemli olan onu dışarıya çıkarmaya çalışmaktır veya çıkmasına müsaade etmek onu bastırmamaktır. Bilelim, isteyelim ve harekete geçelim.

 

Unutmayı Engellemek İçin Neler Yapmalı?

UNUTMAYI ENGELLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI

Her öğrenme belli bir süre sonra unutulmaya mahkûmdur. Ancak bilinmelidir ki mutlak unutma yoktur. Her öğrenilen bilgi hafızada mutlaka yer kaplamaktadır. Bu unutma gerçeğinden hareketle, unutmayı yavaşlatmak veya en aza indirmek için uygulanması gerekli olan planlamayı yapmak için ele alınması gereken teknikleri sizlerle paylaşmak isterim.

1. Planlı ve programlı olmayı alışkanlık haline getiriniz, sıradan ve kendiliğinden gelişen ve şekillenen bir hayatınız olmasın.

2. Bir hedef belirlemenin yanı sıra gerçekçi hedef olmasına dikkat ediniz.

3. Yeterli ve dizenli bir dinlenme planınız olsun ve bunun en önemli kısmında uykuyu planlamayı unutmayınız

4. Bulunduğunuz sosyal ortamlarda çatışmanın olmamasına dikkat ediniz. Ev ve arkadaş çevrenizde bir düzen olmasına dikkat ediniz. Hatta bunun için maddi ve manevi gayret gösteriniz. Bu düzenin sağlanmasında sizlerinde katkısı olsun.

5. Sadece sınavlara hazırlık sürecinde değil, hayatın kendisinin de bir anlamı olduğunu unutmayın ve hayata dair amacınız ve hedefiniz kendi değerlerinizle uyum içerisinde olsun.

6. Bir hazırlık sürecinde veya hayatınızda güveninizi yitirmeyi, ümitsizlik girdabına düşmemeye çalışın.

7. Mutlaka öğrenmenin hemen sonrasında ve uzun bir süre devam edecek şekilde öğrendiğiniz tüm konulara için bir tekrar planlaması yapın. Tekrar unutmayı en aza indirir.

8. Uyku öncesinde yapılan ve uyanınca tekrar edilen konu en iyi öğrenilen konudur. Öğrenme tamamlandıktan sonra ikinci eşref vaktinden (17.00-22.00) sonra bir başka faaliyete girmeden hemen uykuya veya dinlenmeye çekilin. Uyku unutmayı azattır.

9. Öğrenilen her konu sonrasında, bilgilerin pekişmesini sağlamak için bolca soru çözerek konunun pekişmesini sağlayın.

10. Ders çalışmanın zevkli bir hal olduğu duygusunun oturaklaşmasını sağlayın. Hemen ders bir bitse de dersin başından kalksam psikolojisine girmeyin. Bunun en kestirme yolu ulaşılacak hedeflerin değerini düşünerek ders çalışmayı sevmektir.

11. Konu tekrarlarında, altı çizme renkli kalem kullanma tekniklerinden yararlanınız. Çalıştığınız kitabın içine veya not defterinize gerekli notlar almayı ihmal etmeyin. Grafikler hakkındaki açıklayıcı bilgileri veya anlama gayretinizi tekrar çalışırken faydalı olması için mutlaka kenarına not alınız. Kitap sayfalarındaki boşluklara da not alabileceğinizi unutmayınız. Bu teknikleri unutmanın önündeki önemli engelleridir. “Unutmayı istemiyorsanız sağ elinizde(yazarak çalışma) yardım isteyin.”

12. Ders çalışırken kesinlikle diyorum, müzik dinlemeyin veya kulağınızla televizyon seyretmeyin. Birde bulunduğunuz ortamdaki sohbetleri kulak kabarmayın bunlar dikkat dağınıklığına sebep olur. Anlaşılacağı gibi sadece ama sadece çalıştığımız konulara odaklanalım.

13. Tekrar edilmeyen veya kullanılmayan tüm bilgiler unutmaya mahkûmdur. Çalışmanın bitimine doğru öğrendiğiniz konulara ayırmanız dinlenme öncesinde yapılacak en son çalışmadır. Öğrendiğiniz konuları tekrar edip çalışmayı sonlandırınız.

14. Öğrenilen konuların hatırlanamamasının sebeplerinden beklide en önemlisi, çoğu zaman ara vermeden çalışmaya çalışmaktır. Ara vermemenin sebeplerinden biride çalışmayı çabuk sonlandırıp kalmak düşüncesi en üzücü düşüncedir. Çalışma esnasında verilen anlamlı aralar, öğrenmeyi daha verimli hale getirmektedir. İnsan zihni dinlenme esnasında öğrendiği yeni bilgiler arasında bağ kurma işlemiyle uğraşmaktadır. Buda bilgilerin daha fazlaca pekişmesi sonucunu doğurmaktadır.

Sınavlarda başarılı olmanın yolları

'Çalıştığım halde başarılı olamıyorum', 'Eksikliklerimi bilemiyorum' diyen adaylar, deneme sınavları ile genel durumlarını görebilir. Deneme sınavlarına girerek bilgi ve zamanı kullanmanın yanı sıra sınav kaygısıyla da baş edebilirler.
Sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilerin çalışmalarını olumsuz olarak etkileyen birçok iç konuşmaya şahit olmaktayız. Örneğin, 'çalıştığım halde başarılı olamıyorum', 'eksikliklerimi bilemiyorum', 'sınavlarda bildiğimi yapamıyorum, çok heyecanlanıyorum' türü konuşmalar hazırlık sürecindeki tüm öğrencilerin zihnini meşgul etmekte. Bu soruların etkisiyle sınava gerektiği gibi hazırlanamayan birçok öğrenciye rastlamak mümkün.

Neyi, ne kadar biliyorsunuz?

Sürekli ders çalışılıp, bilgilerin sınanmadığı durumlarda neyin ne kadar öğrenildiğini anlamak pek mümkün olmayacaktır. Hazırlık sürecinde asıl sorun neyi bildiğinizden çok neyi bilmediğinizdir. Öncelikle eksikliklerin bilinmesi, daha sonra bunların giderilmesi deneme sınavlarıyla kazanılacak bir durumdur.

Sınav stratejisi kazanmaya ne dersiniz?

Strateji genel bir bakış açısıdır. Deneme sınavlarıyla öğrenciler genel bir tablo görür. Sayısalcı öğrenci okul hayatında görmediği ama puan getirisi olan sosyal bilimler sorularıyla karşılaşacak, eşit ağırlık veya sözel öğrencisi yapabileceği sayısal nitelikteki soruların özelliklerini tanıyacaktır. Birçok öğrenci için hangi testten başlayacağı, kodlamaların nasıl yapılacağı türü soruların cevapları ancak deneme sınavlarıyla karşılığını bulur.

Öğrenmenin başka bir yolu da soru çözmektir.

Sınavlara hazırlık sürecinde farklı çalışma tarzları öne çıkmakta. Bunlar kimi zaman konu öğrenimi, kimi zaman genel tekrar ve özet çalışmaları, kimi zaman da test çözümüdür. Sınavlara belli bir süre kaldığında ise öne çıkan çalışma türü deneme sınavlarıdır. Salt öğrenilen bilgilerin kalıcılığını sağlamak için mutlaka uygulanarak kullanılması gerekir. İşte deneme sınavları bunun için bir fırsattır.

Sınav kaygısı ancak deneme sınavlarıyla aşılabilir.

Deneme sınavları bilgi, beceri ve zamanı kullanma becerilerinin yanında sınav kaygısıyla baş edebilmede önemli bir etkiye sahip. Sınav kaygısının en önemli nedeni belirsizliktir. Adaylar deneme sınavlarına girerek belirsizlikten kurtulup kaygı durumundan çıkabileceklerdir.

Zamanı yetirmede sorun yaşayanlar deneme çözsün.

Deneme sınavlarının sağladığı diğer bir fayda ise zamanı etkili kullanma becerisidir. Özellikle ilk kez sınava girecek adaylar, verilen sürenin verimli bir şekilde kullanılması yönünde sıkıntı yaşamaktadır. Sınavlarda zaman yetirememenin en önemli nedeni, pratiğin yapılamamasıdır. Bilginin test sistemine aktarılmasında deneme sınavları önemli rol üstlenir.

Deneme sınavı çözme aralığı ne olmalı?

Deneme sınavları konu ve genel kapsamlı olmak üzere farklı şekillerde olabilir. Konu kapsamlı sınavlarda öğrenilen konuya yönelik değerlendirmeler söz konusudur. Genel kapsamlı sınavlar ise tüm ders alanını kapsar niteliktedir. Derslere yönelik anlaşılmayan veya eksik hissedilen konular varsa adaylar, konu bilgilerinde çok büyük eksikler yaşamıyorsa deneme sınavları uygulayabilir. Konuların bitmeye başladığı ve gerçek sınava az bir zaman kaldığında genel kapsamlı deneme sınav uygulamaları daha gerçekçi olacaktır.

Denemelerin çözümüne ulaşılmalı, sonuçları iyi okunmalı.

Yapılan bir etkinliğin doğru veya yanlış olmasına ancak geri dönüşlerle ulaşılabilir. Deneme sınavları da bir tür zihinsel etkinliktir. Yapılanların doğruluk derecesi ancak çözümlerle anlaşılabilir. Eğer deneme sınavları okulda veya dershanede yapılıyorsa özellikle çözülemeyen sorular mutlaka çözdürülmeli, evde yapılıyorsa çözümlü deneme sınavları tercih edilmeli. Çözümlü denemeler adaylara, bir yandan eksikliklerini telafi etme fırsatı, diğer yandan farklı soruları farklı yollarla çözme fırsatı sunacaktır.

Özensiz seçilen denemeler zaman kaybına neden olur.

Her ne kadar gerçek sınav gibi olmasa da uygulanacak deneme sınavlarının seçimine özen gösterilmelidir. Denemelerin asıl sınavı yansıtacak düzeyde olmasına dikkat edilmeli. Bunun için de kaynak seçimine özen gösterilmelidir. Yoksa sınav sonrasında alınan puanlar yanıltıcı olacağı gibi öğrenciler için de zaman kaybına neden olacaktır. Evde veya okulda deneme sınavlarından verim alabilmek için mutlaka sınav yönergelerine uyulması gerekir.

                                     Puan hesaplatmak için tıklayınız←↓→
KPSS Puan
Hesaplama
DGS Puan
Hesaplama
ALES Puan
Hesaplama
YGS-LYS Puan
Hesaplama
SBS Puan
Hesaplama

 

FEM PUANMATİK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Girilen Sınavlardan Kaç Çeşit Puanlama Hesaplanmaktadır?

Not:Standart sapma, aritmetik ortalama ve taban puan her sınavda farklı olduğu için PUANLAR değişmektedir. Fakat fazla bir oynama olmaz.

 

YDS Puan Hesaplama

YDSPuan Hesaplama sistemi çok basittir. Sınavda toplam 80 soru vardır. Yanlış doğruyu götürmediğinden dolayı Net hesaplama gibi bir durum yoktur. Yaptığınız toplam doğru sayısı 1.25 ile çarpılarak puanınız bulunur

DİL DURUMU

3.5.   Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde belirtilen yabancı dil sınav türü ve seviyesinin dengi sınav türü ve seviyesinde aynı yabancı dili bilenler de söz konusu kadroları tercih edebilirler. Denklik tablosu aşağıdadır. 

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri (7 Aralık 2012)

ZAFERFEN
0 Yorum - Yorum Yaz
2014-2015 YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ

TrAYGÜNEKİM KPSS
A GRUBU
EKİM KPSS
EĞİTİM GRUBU
ŞUBAT KPSS
EĞİTİM GRUBU
DGS KasımALES
Sonbahar-İlkbahar
YDS
Sonbahar-İlkbahar
1EkimÇarşamba      
2EkimPerşembe      
3EkimCumaK.Bayramı Arefe TatilK.Bayramı Arefe TatilK.Bayramı Arefe TatilK.Bayramı Arefe TatilK.Bayramı Arefe TatilK.Bayramı Arefe Tatil
4EkimCumartesiK.Bayramı-1 TatilK.Bayramı-1 TatilK.Bayramı-1 TatilK.Bayramı-1 TatilK.Bayramı-1 TatilK.Bayramı-1 Tatil
5EkimPazarK.Bayramı-2 TatilK.Bayramı-2 TatilK.Bayramı-2 TatilK.Bayramı-2 TatilK.Bayramı-2 TatilK.Bayramı-2 Tatil
6EkimPazartesiK.Bayramı-3 TatilK.Bayramı-3 TatilK.Bayramı-3 TatilK.Bayramı-3 TatilK.Bayramı-3 TatilK.Bayramı-3 Tatil
7EkimSalıK.Bayramı-4 TatilK.Bayramı-4 TatilK.Bayramı-4 TatilK.Bayramı-4 TatilK.Bayramı-4 TatilK.Bayramı-4 Tatil
8EkimÇarşamba      
9EkimPerşembe      
10EkimCuma      
11EkimCumartesiDersDers  Ders 
12EkimPazarDersDers  Ders 
13EkimPazartesi      
14EkimSalıDersDers    
15EkimÇarşambaDersDers    
16EkimPerşembeDersDers    
17EkimCuma    DENEME 
18EkimCumartesiDersDers  Ders 
19EkimPazarDersDers  Ders 
20EkimPazartesi      
21EkimSalıDersDers    
22EkimÇarşambaDersDers    
23EkimPerşembeDersDers    
24EkimCumaDersDers  DENEME 
25EkimCumartesiDersDers  Ders 
26EkimPazarDersDers  Ders 
27EkimPazartesi      
28EkimSalıDersDers    
29EkimÇarşambaCumhuriyet BayramıCumhuriyet BayramıCumhuriyet BayramıCumhuriyet BayramıCumhuriyet BayramıCumhuriyet Bayramı
30EkimPerşembeDersDers    
31EkimCumaDersDers  DENEME 
1KasımCumartesiDersDers  Ders 
2KasımPazarDersDers  Ders 
3KasımPazartesi      
4KasımSalıDersDers    
5KasımÇarşambaDersDers    
6KasımPerşembeDersDers    
7KasımCumaDersDers  DENEME 
8KasımCumartesiDersDers  Ders 
9KasımPazarDersDers  Ders 
10KasımPazartesi      
11KasımSalıDersDers    
12KasımÇarşambaDersDers    
13KasımPerşembeDersDers    
14KasımCumaDersDers  DENEME 
15KasımCumartesiDersDers  Ders 
16KasımPazarDersDers  Ders 
17KasımPazartesiDENEME-2DENEME-2DENEME-2   
18KasımSalıDersDers    
19KasımÇarşambaDersDers    
20KasımPerşembeDersDers    
21KasımCumaDersDers  DENEME 
22KasımCumartesiDersDers  Tekrar 
23KasımPazarDersDers  2014-ALES Sonbahar Dönemi 
24KasımPazartesi    12*11= 132 saat 
25KasımSalıDersDers  Mat-6….66 saat 
26KasımÇarşambaDersDers DersGeo-2….22 saat 
27KasımPerşembeDersDers DersTür-4….44 saat 
28KasımCumaDersDers  Günlük 6 saat ders 
29KasımCumartesiDersDers Ders  
30KasımPazarDersDers Ders  
1AralıkPazartesi      
2AralıkSalıDersDers    
3AralıkÇarşambaDersDers Ders  
4AralıkPerşembeDersDers Ders  
5AralıkCumaDersDers    
6AralıkCumartesiDersDers Ders Ders
7AralıkPazarDersDers Ders Ders
8AralıkPazartesi      
9AralıkSalıDersDers    
10AralıkÇarşambaDersDers Ders  
11AralıkPerşembeDersDers Ders  
12AralıkCumaDersDers    
13AralıkCumartesiDersDers Ders Ders
14AralıkPazarDersDers Ders Ders
15AralıkPazartesi      
16AralıkSalıDersDers    
17AralıkÇarşambaDersDers Ders  
18AralıkPerşembeDersDers Ders  
19AralıkCumaDersDers    
20AralıkCumartesiDersDers Ders Ders
21AralıkPazarDersDers Ders Ders
22AralıkPazartesiDENEME-3DENEME-3DENEME-3 DENEME-1  
23AralıkSalıDersDers    
24AralıkÇarşambaDersDers Ders  
25AralıkPerşembeDersDers Ders  
26AralıkCumaDersDers    
27AralıkCumartesiDersDers Ders Ders
28AralıkPazarDersDers Ders Ders
29AralıkPazartesi      
30AralıkSalıDersDers    
31AralıkÇarşambaDersDers Ders  
1OcakPerşembeYılbaşı TatiliYılbaşı TatiliYılbaşı TatiliYılbaşı TatiliYılbaşı TatiliYılbaşı Tatili
2OcakCumaDersDers    
3OcakCumartesiDersDers Ders Ders
4OcakPazarDersDers Ders Ders
5OcakPazartesi finallerfinaller   
6OcakSalıDersDers    
7OcakÇarşambaDersDers Ders  
8OcakPerşembeDersDers Ders  
9OcakCumaDersDers    
10OcakCumartesiDersDers Ders Ders
11OcakPazarDersDers Ders Ders
12OcakPazartesi      
13OcakSalıDersDers    
14OcakÇarşambaDersDers Ders  
15OcakPerşembeDersDers Ders  
16OcakCumaDersDers    
17OcakCumartesiDersDers Ders Ders
18OcakPazarDersDers Ders Ders
19OcakPazartesi      
20OcakSalıDersDers    
21OcakÇarşambaDersDers Ders  
22OcakPerşembeDersDers Ders  
23OcakCumaDersDers    
24OcakCumartesiDersDers Ders Ders
25OcakPazarDersDers Ders Ders
26OcakPazartesi      
27OcakSalıDersDers    
28OcakÇarşambaDersDers Ders  
29OcakPerşembeDersDers Ders  
30OcakCuma      
31OcakCumartesiYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl Tatili
1ŞubatPazarYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl Tatili
2ŞubatPazartesi      
3ŞubatSalıYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl Tatili
4ŞubatÇarşambaYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl Tatili
5ŞubatPerşembeYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl Tatili
6ŞubatCumaYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl TatiliYarıyıl Tatili
7ŞubatCumartesiDersDersDersDers Ders
8ŞubatPazarDersDersDersDers Ders

SINAV OTURUMLARI: Tarih-Süre-Soru Sayısı
Lisans KPSS GY-GK-AGrubu-Eğitim B.-ÖABT-Alan
Tarih:04.07.2015Tarih:04.07.2015Tarih:05.07.2015Tarih:05.07.2015
Süre:120 dakikaSüre:100 dakikaSüre:160 dakikaSüre:160 dakika
Cumartesi sabahCumartesi ÖğlePazar sabahPazar öğle
Genel Yetenek (60)Eğitim Bilimleri (80)Hukuk (30)Ç.Eko.End. İlişkileri (30)
Genel Kültür (60) İktisat (30)Ekonometri (30)
Tarih:12.07.2015 İşletme (30)İstatistik (30)
Süre:75 dakika Maliye (30)Kamu Yönetimi (30)
Öğret.Alan Bilgisi Testi Muhasebe (30)Uluslararası İlişkiler (30)
Alan Bilgisi Testi (40)Sabah oturumları başlama saati: 09:30
Alan Eğitimi Testi (10)Öğlen oturumları başlama saati: 14:30
YDS İlkbaharYDS SonbaharALES İlkbaharALES Sonbahar
Tarih:05.04.2015Tarih:13.09.2015Tarih:10.05.2015Tarih:23.11.2014
Süre:150 dakikaSüre:150 dakikaSüre:150 dakikaSüre:150 dakika
80 SORU80 SORU120 SORU120 SORU
DGSÖnli- KPSSLise KPSSDHBT
Tarih:26.07.2015Tarih:27.09.2014Tarih:28.09.2014Tarih:18.10.2014
Süre:140 dakikaSüre:120 dakikaSüre:120 dakikaSüre:
Sayısal Yetenek (60)Genel Yetenek (60)Genel Yetenek (60)Genel Y - Genel K
Sözel Yetenek   (60)Genel Kültür (60)Genel Kültür (60)DBHT-1     DBHT-2
ZAFERFEN AKADEMİ KPSS-DGS-ALES-YDS


ZAFERFEN


Bu sayfa şifrelidir, şifreyi girerek görüntüleyebilirsiniz.


Şifreyi Giriniz
Bu sayfa şifrelidir, şifreyi girerek görüntüleyebilirsiniz.


Şifreyi Giriniz

2014 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tercihleri 2014 İlkbahar dönemi ALES Klavuzunu görmek için tıklayınız


DİKKAT SORU SAYILARI:
SAYISAL1-40
SAYISAL2-40
SÖZEL1-40
SÖZEL2-40 OLDU

ZAFERFEN
0 Yorum - Yorum Yaz
Öğretmen Hep Yanınızda!
Sorularda Tam İsabet
SizİŞinize Bakın


 

Üyelik Girişi
Etkinlik Takvimi
Saat